Kolik lidí žije s rakovinou prsu 1-4 stupně?

Koncept rakoviny prsu zahrnuje řadu různých maligních nádorů. Typ rakoviny závisí na velikosti primárního poškození, jeho umístění, pokroku v růstu nádoru, přítomnosti metastáz. V závislosti na všech těchto faktorech jsou stanoveny léčebné metody a také je stanovena prognóza přežití pacienta.

Přežití v závislosti na stupni karcinomu

Ekvivalent účinné léčby rakoviny prsu se považuje za délku života 5 let. Celkový počet přeživších, kteří zůstali po provedení této diagnózy po dobu 5 let, je přibližně polovina pacientů, kteří podléhají aplikaci léčebných opatření. Při absenci řádného ošetření není tento poměr větší než 15%.

Také významně ovlivňuje míru přežití, významně jej snižuje, což je faktor přítomnosti agresivního typu onkologické formace, určeného markerem Her2neu, který je detekován u 20-30% pacientů.

Předpověď na 5 let

Míra přežití karcinomu prsu u pacientů také závisí na stupni vývoje nádoru, který vyniká 4:

 • První je dán výskytem nádorů o průměru nejvýše 2 cm. Zánětlivé procesy v lymfatických uzlinách zcela chybí. Přežití, podle prognózy, je 70-95%.
 • Druhý je konvenčně rozdělen do 2a a 2b. S 2a stupněm progrese onemocnění dochází k zánětu až 5 lymfatických uzlin v oblasti podpaží, zatímco samotný nádor má průměr nepřesahující 2 cm. Stupeň 2b je charakterizován výrazným zvýšením onkologické formace až o 5 cm, bez lézí uzlin kardiovaskulárního systému. Prognóza na 5 let je 50-80%.
 • Třetí je vyjádřen růstem tvorby nádoru více než 5 cm, s průvodními lézemi lymfatických uzlin a možnými metastázami do hrudníku a kostí. Míra přežití s ​​takovou závažností onemocnění je 10-50%.
 • Čtvrtý je doprovázen významným růstem nádoru na libovolnou velikost. Metastázy pronikají do velkého množství orgánů a systémů těla, jako jsou kosti, žaludek, játra, kůže, plíce. Stupeň přežití v tomto pokročilém stadiu nepřesahuje 10%.

Prognóza na 10 let

Pokud vezmeme v úvahu procento přežití do 10 let, po objevení maligní formace, pak v závislosti na stupni závažnosti onemocnění:

 • 1. stupeň - 60-80%;
 • 2. je 40-60%;
 • 3. etapa - 0-30%;
 • 4. - 0-5%.

Velký význam při určování prognózy spolu se stupněm závažnosti je přítomnost a počet metastáz v lymfatických uzlinách a kostech. Při absenci pronikání do zdravých částí těla je prognóza na 10 let 75%. U existujících metastáz je míra přežití pouze 25%.

Při průniku do méně než 4 lymfatických uzlin je prognóza 35%. V případě progrese rakoviny ve tkáni čtyř nebo více cév nebo kostí však míra přežití nepřesahuje 15% všech případů.

Provoz

Operace k odstranění nádoru, části prsu nebo úplného odstranění mléčných žláz produkují pouze do stupně 4 a za přítomnosti mělkých metastáz, které neovlivňují kosti a vitální orgány. Projekce v nepřítomnosti metastáz po operaci, až 96%. V případě významného pronikání rakoviny mimo oblast prsu do oblasti kostí a jiných životně důležitých systémů, kolik procent je prognóza života, pouze po důkladné analýze celkového stavu pacienta může stanovit pouze lékař.

Relapse

Po určité době od několika měsíců do několika let se mohou znovu objevit příznaky rakoviny. Relapsy se vyskytují nejčastěji po předchozím, nízkém stupni rakoviny. Často dochází k recidivám po invazivním duktálním karcinomu, protože je charakterizován významnými projevy metastáz v podpaží. Také výskyt relapsů se často vyskytuje po odstranění velkých nádorů.

Procento přežití v takových situacích přímo závisí na terapeutických mechanismech účinku a trvá 1-2 roky.

Místo výskytu patologie

Lokalizace maligního tumoru významně ovlivňuje výsledek průběhu onemocnění, protože intenzita vývoje metastáz a směr jejich zavedení do zdravých buněk a kostí přímo závisí na tomto faktoru.

Nejvyšší procento přežití je obsaženo ve výskytu nádorů v oblasti mimo hrudník, protože je snadnější pozorovat jejich výskyt od samého počátku. Kromě toho vám toto umístění umožňuje provádět operace k odstranění anomálie s vyšší přesností a efektivitou.

V případě patologických stavů v jiných částech prsu je pravděpodobnost metastáz vysoká. Protože procento přežití v této situaci, a to i v důsledku velmi úspěšné operace, výrazně klesá.

Existuje kategorie pacientů, kteří nepřijímají tradiční terapie a kteří hledají léky tradičními způsoby. V takových situacích, bez řádné léčby, pozitivní prognóza po dobu 5 let nepřekročí 15%.

Typy rakoviny

Jednou z hlavních okolností charakterizujících malignitu prsu je schopnost tumoru růst a pronikat do jiných tkání a orgánů. Na základě toho lékaři rozlišují několik typů onkologie prsu:

 • infiltrativní duktální karcinom,
 • invazivní lobulární karcinom,
 • zánětlivý typ, nazývaný špatně diferencovatelný,
 • závislý na hormonu,
 • třikrát negativní
 • luminální

Stanovení typu rakoviny prsu je velmi důležité, protože volba nejúčinnějších léčebných opatření závisí na přesné diagnóze.

Duktální karcinom

Infiltrativní duktální karcinom je nejběžnější formou malignity v prsu, která se vyskytuje u 78% onemocnění. Na mamografických snímcích má infiltrující duktální karcinom tvar hvězdy nebo kulatého bodu s ostrými hranami. V případě hvězdovitého nádoru se onemocnění vyznačuje značným stupněm závažnosti. Prognóza přežití závisí na závažnosti onemocnění, které bylo schopno stanovit diagnózu. Ve fázi 1 je to 91,8%, při 2 - 64,5%, ve fázi 3 - 42%. V případě extrémního zanedbávání můžete dosáhnout až 28% výsledku pouze pomocí trvalé léčby.

Lobulární karcinom

Invazivní lobulární karcinom se jeví jako malá tloušťka zahušťující v horní zóně vnitřní části prsu. Formace jsou často citlivé na ženské hormony, protože hormonální terapie ve většině případů lobulární rakoviny, když nejsou spuštěny formy onemocnění, je velmi účinné. Vzhledem k tomu, že je obtížné diagnostikovat nemoc v ranných formách, není však dobrá prognóza často uváděna. Hlavními problémy časné diagnózy lobulárního karcinomu jsou nepřístupné místo lokalizace nádoru a velmi nepravidelná preventivní opatření. V počátečních stadiích invazivního lobulárního karcinomu je to 54%, pozdní stadia onkologie lobulárního karcinomu s hlubokými metastázami v kostech, kůži, plicích a játrech umožňují předpovědět délku života až 3 roky po zjištění onemocnění ve 2-12% případů.

Zánětlivý vzhled

U mnoha faktorů je špatně diferencovaná rakovina identická s mastitidou. Je to však poměrně agresivní forma karcinomu. Nemoc v počátečních stadiích vzdělávání, po chirurgické léčbě, dává pozitivní prognózu ve 45% případů špatně diferencovaného karcinomu prsu.

Hormonální závislost

Vzhledem k tomu, že tento typ rakoviny je doprovázen spíše nejasným příznakem na začátku formace, nejčastěji se nachází ve stadiích 2-3. Prognóza pro dlouhodobý průběh hormonální léčby je 27%. V případě relapsu je prognóza přežití nemožná.

Třikrát negativní

Trojitá negativní rakovina prsu, s řádnou léčbou v počáteční fázi, poskytuje prognózu 77% přežití. Se 2 závažností onemocnění je možné dosáhnout 42%. A v případě zanedbaných forem třikrát negativní rakoviny dosahuje maximální prognóza 9%. Trojnásobný negativní karcinom prsu je však velmi agresivní. Vzhledem k vysokému stupni vývoje triplyzantního karcenomu lze ve většině případů nalézt pouze v pozdějších fázích.

V současné době jsou však známy některé podtypy trojitého negativního karcenomu. Lékaři dosud nedokázali shromáždit dostatek výzkumných dat, aby izolovali tyto typy trojité negativní rakoviny do samostatných skupin. Je však již známo, že ve významném procentu studovaných tříkrát negativní rakovina má neagresivní formu. Tato skutečnost může zvýšit míru přežití v přítomnosti tří negativních forem.

Luminal

Luminální typ karcinomu prsu je podmíněně rozdělen do 2 poddruhů: A a B. Typ A má vysokou míru přežití v důsledku citlivosti na hormonální terapii. V počátečních stadiích je prognóza luminální rakoviny 94%. Typ B, který je velmi agresivní formou onemocnění, je velmi obtížně léčitelný a ve většině případů je náchylný k recidivě. Prognóza pro tento typ luminální rakoviny není vyšší než 46%.

Existuje mnoho typů rakovin ovlivňujících prsní žlázy a velmi často produkujících metastázy do životně důležitých orgánů a kostí. Poskytnout univerzální přesnou prognózu vývoje nemoci a stupně přežití po tom, co je velmi obtížné. Úspěch léčby jakékoliv onkologické formace, ať už lobulární, trojnásobně negativní, nebo jiné možné rakoviny, do značné míry závisí na preventivních opatřeních. Je důležité neprodleně vyhledat lékařskou pomoc, zvolit si efektivní metodu terapie a celkový zdravotní stav a psychickou náladu. Je třeba mít na paměti, že i nejmenší procento úspěchu je šancí na život.

Rakovina prsu agresivní

Agresivní formy rakoviny prsu často ovlivňují tukové ženy.

Jedinečná studie profesora Lizy Makovského a jeho týmu na University of North Carolina Medical School zjistila, že obézní ženy mají vyšší riziko vzniku jedné z nejagresivnějších forem rakoviny prsu. Článek popisující provedenou studii popisuje biologické mechanismy procesu, kterým obezita vytváří nejpříznivější prostředí pro rozvoj bazálního karcinomu prsu.

Profesor Makovsky poznamenává: „Obezita je rozšířeným jevem a jedním z rizikových faktorů vzniku nádorů prsu. Každý člověk je naštěstí schopen ovládat svou vlastní tělesnou hmotnost. “ Při provádění tohoto experimentu se vědci snažili objasnit molekulární mechanismy karcinomu prsu. Důležitým úkolem výzkumných pracovníků bylo kromě toho identifikovat biomarkery, které váží nádory nadváhy a prsu.

Rakovina prsu je heterogenní onemocnění, které zahrnuje několik podtypů a odrůd. Bazální karcinom je rakovina kanálků prsu. To je jeden z nejagresivnějších typů nádorů prsu, který je detekován u 15-20% pacientů s rakovinou prsu. Nejčastěji je tento typ novotvaru detekován u mladých žen. Zástupci afroamerické národnosti mají poněkud větší náchylnost k této patologii. Bazální rakovina určuje negativní prognózu pro život a zotavení u těchto pacientů. Typicky tyto tumory reagují špatně na provedenou hormonální a radiační léčbu.

Výjimečnost této studie spočívá v tom, že tentokrát se výzkumníci zaměřili na úlohu stromatu prsu ve vývoji rakoviny. Výzkumníci dospěli k závěru, že tento konkrétní tkaný materiál je základem pro výskyt maligních nádorů. Zaměření se na úlohu obezity ve výskytu této patologie zdůrazňuje úsilí veřejného zdraví v prevenci této choroby.

Některé zajímavé skutečnosti o rakovině prsu:

 • rakovina prsu vede mezi jinými rakovinami u žen;
 • rakovina prsu se vyskytuje v široké škále věkových skupin;
 • Podle statistik je každá osmá žena vystavena riziku vzniku nádorů prsu;
 • každý rok je ve světě detekováno přibližně 1 250 000 nových případů této rakoviny;
 • Za posledních 20 let se incidence rakoviny prsu zvýšila a postupně se zvyšuje;
 • pravděpodobnost vzniku nádorů se zvyšuje po 40 letech věku a zvyšuje se s každým následujícím rokem;
 • za každých 100 případů nádorů prsu u žen je 1 nemocný člověk;
 • případy karcinomu prsu v důsledku genetické predispozice tvoří více než 5% případů;
 • Přesné příčiny rakoviny prsu nejsou dosud známy, ale mezi rizikové faktory patří obezita, stres, špatná výživa, alkoholismus, pozdní porod nebo nepřítomnost těhotenství;
 • nejúčinnější metodou prevence nemocí je pravidelná kontrola;
 • pokud je rakovina detekována v raných stadiích, míra zotavení dosahuje 94%;
 • Včasná detekce nádorů umožňuje chirurgickou léčbu nádorů se zachováním původního vzhledu prsu.

Je důležité vědět o neopodstatněnosti některých mýtů o rakovině prsu, například:

 • antikoncepční léky zvyšují riziko vzniku rakoviny prsu;
 • pravidelné nošení podprsenky přispívá k rakovině;
 • antiperspiranty a káva vedou k rozvoji rakoviny prsu;
 • ženy s malou velikostí prsu mají nízké riziko rakoviny.

A opět rakovina prsu: analýza fáze 1

Stupeň karcinomu prsu 1 - tvorba rakovinných buněk v epiteliální vrstvě. Nalezené poměrně brzy, což je velmi vzácné. Nádor v první fázi se vyvíjí asi 1 rok. Rakovina první fáze má další název - invazivní karcinom prsu. Tato rakovina je v posledních letech poměrně běžná a je na prvním místě v onkologii u žen.

Ženy mají samozřejmě větší pravděpodobnost, že trpí než muži. Podle statistik to není poslední místo - 30% všech onkologických onemocnění spadá na rakovinu prsu. V první fázi nejsou příznaky vysloveny, takže je obtížné rozpoznat nepřítele. V tomto článku se dozvíte o příčinách, diagnóze, léčbě a prognóze.

První známky rmzh

 • Otok prsu.
 • Zčervenání některé části žlázy
 • Odtah bradavky a dvorce.
 • Konsolidace v hrudi.
 • Krev nebo hnisavý výtok z bradavek.
 • Bolest s tlakem nebo bolestí v celé žláze.
 • Zvýšená subfebrilní teplota.

POZNÁMKA! Když je detekován komplex symptomů, je nutné kontaktovat jednoho z lékařů: lékaře prsu, onkologa a praktického lékaře.

Důvody

 • Dědičnost
 • Záření
 • Potrat
 • Pozdní menopauza
 • Obezita
 • Hormonální selhání
 • Už trpěl rakovinou
 • Epiteliální hyperplazie
 • Špatný průběh antikoncepce a hormonálních léků.
 • Věk nad 45 let
 • Časný menstruační cyklus do 12 let
 • Patologie štítné žlázy
 • Poškození hrudníku
 • Dlouhé léčivé rány na hrudi
 • Alkohol a drogová závislost
 • Pozdní těhotenství

Etiologie onkologické choroby nebyla studována, existuje mnoho hypotéz vědců po celém světě. Nejčastěji žádný faktor neovlivňuje nástup nádoru, ale několik faktorů najednou.

Formy rakoviny

 1. Pagetova choroba. Celá prsa je pokryta šarlatovými skvrnami, obrys bradavky nemá jasné hranice, na kůži prsu se objevují šupinky. Tam jsou vředy a ekzémy. Metastázy se rychle rozšířily po celém těle. Lymfatické uzliny na dotek zvětšené, pevné, nepohybující se. Přežití v této formě je asi dva roky.
 2. Erysipelas Prsa se stává hyperemickou, rozsah bradavky ztrácí svůj dřívější vzhled a bradavka se deformuje. Prognóza je nepříznivá. Ani ti nejkvalifikovanější odborníci vám nebudou schopni říci o přesné délce života, protože nemoc je velmi agresivní.
 3. Obrněná forma. Je to právě tato forma, která byla dlouho identifikována. Rakovina roste agresivně, během několika měsíců se může přesunout do další fáze. Hruď je zcela deformovaná, na ní se objevují prohlubně. Již ve druhé fázi se rakovinné buňky nacházejí v lymfatických uzlinách.
 4. Forma Mastipodobnaya. Jedna z nejčastějších forem, charakterizovaná agresivním růstem nádoru. Tam jsou otoky a zvětšení hrudníku.

Stupeň 1 stupně

1A - tvorba ne více než 2 cm Maligní buňky nepřesahují hrudník, a proto neexistuje žádná metastáza.

1B - rozděleno do 2 typů:

 • Velikost nádoru je asi 2-2,5 cm, ale v lymfatických uzlinách již existuje určitá akumulace.
 • V mléčné žláze neexistuje žádné vzdělání, ale maligní buňky se nacházejí v lymfatických uzlinách s rozměry asi 2 mm.

POZNÁMKA! Okamžitě vypusťte mýtus, že riziko morbidity závisí na velikosti prsu. Ve skutečnosti na tom nic nezávisí.

Diagnostika

 • Mamografie - je hlavní diagnostickou metodou, ale neposkytuje přesnou diagnózu, ale pouze informace o umístění nádoru.
 • Ultrazvuk je jednou z první diagnostiky, při pohledu na stav prsu jako celku, jak daleko nádor pronikl a zda nejsou postiženy lymfatické uzliny.
 • Biochemické a klinické krevní testy - mohou vykazovat nepatrnou odchylku rovnováhy v červené tekutině, což může také znamenat onkologii.
 • Radiografie - eliminuje plicní metastázy.
 • Biopsie - výběr buněk nebo částí vzdělávání. V první fázi je pro imunohistochemii použita biopsie s jemnou jehlou. Tato metoda se provádí pomocí speciální jehly, proniká do novotvaru nebo lymfatických uzlin a shromažďuje buňky. Biopsie je nejpřesnější diagnóza rakoviny.
 • MRI - magnetická rezonance umožňuje vyšetření nádoru ve třech rozměrech - velikosti, tvaru, stupni invaze.

POZNÁMKA! V první fázi rakovina metastazuje, a proto nevyžaduje další výzkum.

Léčba

Po standardizaci, vyšetření tkáně prsu a dalších typech diagnostiky si onkologové zvolí léčbu pro pacienta. Terapie bude jemná, protože je to první fáze. Maligní nádor je velmi malý a nerozšířil se po celé hrudníku.

Hlavní metody léčby:

 • Chirurgické odstranění.
 • Chemoterapie.
 • Radiační terapie.
 • Někdy komplex používá chemoterapii s hormonální terapií.

Chirurgický zákrok

V první fázi není celý prsa odstraněn, jako ve 3 nebo 4 stupních. Existují tři typy operací šetřících orgány:

 1. Lampektomie - odstranění nádoru do pochvy pojivové tkáně, která doslova pokrývá nervy a krevní cévy.
 2. Tilectomy - nádor je vyříznut spolu s kůží, bez dotýkat se fascia.
 3. Kvadrantektomie - odstraňte nádor spolu s kůží, dotýkejte se facií (pojivové tkáně).
 4. Dalším typem chirurgického zákroku je mastektomie, v tomto případě je nejen odstraněn nádor, ale i samotné prsa, spolu s lymfatickými uzlinami, což je však častěji prováděno v dalších stadiích onemocnění.

POZNÁMKA! Když je nádor odstraněn, nejen neoplasmus je vždy odstraněn, ale také 1-3 cm okolní tkáně. Po resekci se k cytologickému nebo histologickému vyšetření odešle část tumoru nebo lymfatické uzliny.

Radiační terapie

Po resekci karcinomu je nutná chemoterapie, navzdory skutečnosti, že se jedná pouze o první fázi. Dokonce i na začátku tvorby zhoubných buněk, které mohou zničit celé tělo. Existuje možnost, že v průběhu operace někde uběhlo několik buněk, radiační terapie jim nemilosrdně zabrání jejich rozvoji.

Chemoterapie

Kromě radioterapie je chemoterapie schopna zničit zbývající maligní nádorové buňky. Někdy, místo radioterapie, chemoterapie je používána, toto je předepsáno individuálně ošetřujícím lékařem a je používán jen když tam je šance, že novotvar se bude opakovat.

Hormonální terapie

Jmenuje se, když je hladina progesteronu a estrogenu u žen v krevním hormonu zvýšena. Protizánětlivé hormonální léky zabraňují růstu nádorů. Ženy, které nedosáhly vrcholu menopauzy, jsou předepsány ablaci vaječníků, aby dočasně zastavily produkci hormonů.

Předpověď

Prognóza stadia 1 karcinomu prsu je velmi příznivá - míra přežití je 97%. Po léčbě se tělo pacienta snadno obnoví. Pokud vyšetření odhalí geny, které mutují, pak se během léčby injikuje Herceptin (monoklonální protilátky), tento lék je schopen blokovat růst patogenních buněk.

Herceptin může vyvolat dušnost a otok srdce, to je komplikace, ale je snadné se ho zbavit, z tohoto léku nejsou žádné závažné důsledky. V žádném případě není možné tento lék odmítnout, protože je to on, kdo je schopen zmenšit velikost nádoru a zcela se ho zbavit.

Po období rehabilitace

Během tohoto období je nutné striktně dodržovat lékařský předpis a dodržovat správnou výživu. Nemůžete jíst:

 • Sladká mouka
 • Mastné jídlo
 • Brambory
 • Alkohol
 • Smažené jídlo
 • Konzervy
 • Klobásy
 • Potraviny s barvivy, karcinogeny, zvýrazňovače chuti.
 • Sycené sladké nápoje

Pokud žena dodržuje všechna pravidla, pak nádor zcela zmizí během několika let a bude schopen plně žít. Později lékaři doporučují držet se protirakovinné stravy, aby se nepřítel nikdy nevrátil.

A opět rakovina prsu: analýza fáze 1 Odkaz na hlavní publikaci

Rakovina prsu (karcinom prsu) 3 stupně: formy a stadia onemocnění (invazivní, infiltrační a další), léčba, prognóza očekávané délky života

Nejčastější rakovinou, která se vyskytuje u žen, je rakovina prsu. S detekcí onemocnění v raných stadiích se významně zvyšuje procento přežití a délka života pacientů. Statistiky však ukazují, že nejčastěji se rakovina prsu objevuje již při vstupu do agresivního 3 a 4 stupně. Proto se doporučuje provádět pravidelné rutinní prohlídky a vyšetření pomocí mamografu.

Co je stadium 3 karcinomu prsu, střední délka života

Synonymem karcinomu prsu je karcinom. Rakovina prsu 3. stupně je považována za nevyléčitelnou nemoc, u které může být život pacienta prodloužen maximálně o 10 let. Naděje dožití závisí na formě a stupni onkologických procesů.

Třetí stupeň - vyvinutý, je progresivní. Když se objeví, atypické buňky sousedních tkání infiltrují mimo postižený orgán. Distribuce nejvíce jde do lymfatických uzlin v podpaží a hrudi.

Podle statistik je míra výskytu významně „stárnoucí“ - nemoc se nejčastěji vyskytuje u žen ve věku 60–70 let. Pětiletá míra přežití (tj. Šance, že se rakovina prsu v následujících 5 letech nevrátí) je přibližně 55–80% z celkového počtu pacientů pod podmínkou normální lékařské léčby. Tento ukazatel závisí na řadě faktorů:

 • stadia onemocnění v době kontaktu s klinikou;
 • histologické struktury novotvaru (některé z nich jsou agresivnější a některé mohou žít mnoho let, aniž by o této nemoci vůbec věděly);
 • hladiny hormonálních receptorů v nádorových buňkách (což ovlivňuje citlivost na určité typy léčby);
 • přítomnost průvodních onemocnění;
 • obecný stav, atd.

Ve stadiu 3 infiltruje rakovina prsu atypickými buňkami sousedních tkání, které přesahují postižený orgán.

V různých situacích se také zaznamenávají různé stupně závažnosti onemocnění. Třetí stupeň rozdělte do několika typů:

 1. 3A. Nádor není větší než 5 cm, sekundární ložiska jsou nejvýše 6 cm, 1-3 lymfatické uzliny jsou postiženy onkologickým onemocněním.
 2. 3B. Nádor se šíří do lymfatických uzlin prsními svaly. Velikost tumoru není větší než 8 cm, což vede k rozvoji agresivního karcinomu, který končí dostatečně rychle smrtí.
 3. 3c. Novotvar trvá více než 8 cm, je postiženo 10 lymfatických uzlin. Kapsy jsou umístěny na klíční kosti a krku. Léčba má nízké šance i s ohledem na moderní metody a přípravky.

Všechny tyto stupně se liší v úrovni malignity. Onemocnění je klasifikováno do řady forem, které se liší svými projevy, znaky a prevalencí.

Video: Tři známky rakoviny prsu

Karcinom 3. stupně prsu: invazivní a neinvazivní formy

Existují dvě kategorie (podmíněně) karcinomu prsu: invazivní a neinvazivní.

Invazivní (infiltrační) charakterizuje skutečnost, že nádorové buňky expandují v důsledku mutace v těle, ve kterém rostou. Tento typ tumoru postupuje poměrně rychle, proniká do tukové tkáně, vazů a šíří se proudem lymfy a krve.

Neinvazivní karcinom prsu klíčí pouze v tkáních těla, aniž by za ním překročil. Postupuje pomalu, dává metastázám mnohem později než její agresivní protějšek.

Na základě toho je klasifikována řada forem invazivního karcinomu prsu:

 • Invazivní duktální karcinom je nejčastější rakovina. Kromě tuleňů se vyskytují bolesti v zaměření léze, změna tvaru, kontury a velikosti prsu a bradavkový výtok;
 • invazivní lobulární karcinom (infiltrující lobulární karcinom): hrudní hrudky, které jsou umístěny v lobulárních řezech (z bradavky do podpaží). Vyvíjí se jako invazivní typ kanálu;
 • medulární rakovina: ženy do 50 let jsou na to nejcitlivější. Nádor rychle roste, ale chová se jako benigní nádor. Metastasizes zřídka. Obvykle je rozpoznán již v těch případech, kdy dosahuje hodnoty 2-3 cm;
 • adenoidní cystická rakovina: extrémně vzácný typ onemocnění. Většinou u žen 50–63 let. Místo má průměr 1 až 3 cm a je považováno za jednu z nejméně agresivních forem rakoviny. Má příznivé projekce;
 • sekreční karcinom (juvenilní rakovina): vyskytuje se u mladých lidí a dětí, a to jak u mužů, tak u žen. U dětí a dospívajících má nejpříznivější projekce;
 • karcinom cystického hypersekretoru: vzácné onemocnění se vyskytuje u pacientů ve věku 34–79 let. Novotvar může dosáhnout 10 cm, má mnoho cyst;
 • apokrinní rakovina: vzácné onemocnění kanálků prsu. Nejčastěji je diagnostikována u pacientů 50–70 let. Často je tento typ zaměňován s benigními nádory;
 • rakovina s příznaky endokrinního novotvaru (primární karcinoidní nádor, apudom): vzácné onemocnění ve formě jediného uzlu 1–5 cm, někdy může mít strukturu více uzlů. Často zaměňován s jinými typy rakoviny;
 • trojnásobný negativní karcinom prsu je jedním z nejagresivnějších typů rakoviny. Na tuto formu se vztahuje přibližně ¼ pacientů. Nereaguje na tři hlavní typy hormonů, a proto je obtížné je léčit. Hormonální terapie v této formě se nepoužívá z důvodu její neúčinnosti;
 • rakovina cribrous: lehčí forma rakoviny prsu, včasná detekce je léčitelná dobře. Novotvary mají ostrovní charakter, hranatý, jasně ohraničený. Tato forma je často kombinována s tubulárním karcinomem;
 • Existuje také zvláštní typ nemoci - Pagetova choroba. Ovlivňuje oblast kolem bradavky a samotné bradavky. Docela často v kombinaci s formou rakoviny prsu. Jedná se o velmi vzácný typ onkologie, který se vyvíjí během nebo po menopauze. Symptomy se podobají lupénce - kůže se odlupuje a zakrývá se v místech postižených šupinami, svěděním a popáleninami. Tato forma je obvykle léčena chirurgicky;
 • Metaplastická rakovina nereaguje na různé typy hormonů. Proto se hormonální léčba při léčbě nepoužívá z důvodu neúčinnosti této techniky. Nádor je agresivní, rychle roste a metastázuje;
 • spinocelulární karcinom se často vyvíjí z metaplastického. Nelze léčit estrogenem a progesteronem. Kůže nad nádorem může být imobilní, dochází k otoku, zarudnutí a citlivosti kůže v místě léze, bolesti a výtoku z bradavky. Tajemství se kontroluje v laboratoři na přítomnost rakovinných buněk;
 • rakovina s buňkami podobnými osteoklastům: vzácná Věk pacientů je asi 50–55 let. Vzdělání je umístěno v horním vnějším kvadrantu prsu ve formě červenohnědých skvrn na kůži s jasnou hranicí a zvýšenou hustotou. Ve tkáních je tupý uzel o velikosti 3 cm a zarudnutí kůže;
 • koloidní rakovina (sliznice, crikoidní prstenec): nádor se skládá převážně z hlenu, je mobilní a nesouvisí s kůží. Vzácné, vhodné pro hormonální terapii;
 • papilární karcinom: vyvíjí se vzácně, zejména u žen starších 60 let. Vznik kolem bradavky je lokalizován a způsobuje vybití. Metastázy lymfatického systému se vyskytují vzácně, ale v hrudníku se mohou tvořit cysty. Tato forma se také nazývá papilární rakovina;
 • tubulární karcinom: tato rakovina se může vyskytovat u žen ve věku od 20 do 80 let, ale nejčastěji se vyvíjí ve věku 40–50 let. Když se zlomí struktura laloků v žlázách, vytvoří se nové výrůstky, které se podobají tubulu epiteliální tkáně.

Neinvazivní rakovina je rozdělena do několika dalších forem:

 • intraduktální karcinom (duktální karcinom): asi třetina pacientů s touto formou může dostat infiltrační rakovinu během 5 let po léčbě. Nádor je neinvazivní, vyvíjí se v mléčném kanálu, hlavně z papilomu;
 • lobulární karcinom je jasně viditelný podél linie laloků. Může být zároveň v obou prsou. Okolní tkáň není pokryta.

Měli bychom také zmínit zánětlivý typ rakoviny, kterou mají lékaři s větší pravděpodobností u mladších pacientů. Příznaky jako mastitida. Rakovinové buňky blokují kanály lymfatického systému v hrudníku, což vyvolává rozvoj zánětu v tkáních. Příznaky jako infekční onemocnění.

Nádor může být smíšeného typu, když se kombinuje několik forem rakoviny a vytvoří se jejich vlastní typ nádoru. Léčba v takových případech je plánována s ohledem na zvláštnosti průběhu onemocnění.

Příčiny a faktory vývoje

Existuje několik důvodů, proč se může vyvíjet jakákoli forma rakoviny prsu:

 • kouření od dospívání;
 • nevhodné výživy smažené, mastné, obsahující konzervační látky;
 • trauma mléčných žláz;
 • změny hormonálních hladin (potrat, těhotenství, menopauza atd.);
 • neplodnost;
 • nedostatek kojení;
 • pozdní porod;
 • nedostatek pohlaví po 25 letech;
 • nepravidelný sex;
 • ekologie;
 • zánětlivá onemocnění: mastitida, mastopatie a tak dále;
 • ozáření;
 • narušení endokrinního systému;
 • obezita;
 • genetické predispozice.

Hormonální pozadí a jeho nestabilita - nejčastější příčina rakoviny prsu. Ale genetický faktor nebo dědičnost hraje spíše malou roli a velmi vzácně ovlivňuje výskyt nádorů tohoto konkrétního druhu. K faktorům rozvoje nádorů patří i problémy reprodukčního systému - počínaje častými chorobami (včetně virových, bakteriálních, plísňových), končícím prodlouženým uchováním panenství.

Pokud dříve žena měla rakovinu jednoho prsu, pak se po chvíli nemoc může vyvinout ve druhém. Sexuální systém zároveň není pojištěn. Předem přenášené onkologické nemoci těchto orgánů jsou také faktory rozvoje.

Příznaky a příznaky karcinomu prsu třetího stupně

Symptomy se liší a závisí na formě onemocnění. První příznaky onemocnění jsou syndrom bolesti a výskyt uzlin. Metastázy mohou také postihnout okolní tkáně, jako je kůže. Pacient může zaznamenat:

 • bolest v postižené oblasti;
 • zarudnutí kůže;
 • výtok z bradavky, někdy smíchaný s krví nebo hlenem;
 • změna tvaru, velikosti, tvaru hrudníku;
 • přítomnost uzlin nebo hrudek v hrudi;
 • změny kůže: odlupování, přerůstání, zvrásnění, zatahování (může se podobat pomerančové kůře);
 • tahání bradavky (umbilizace);
 • otoky postižených tkání orgánů;
 • vředy a eroze v místě poranění (například když je Pagetova rakovina lokalizována v oblasti bradavky);
 • otok, těsnost v podpaží, stejně jako v blízkosti bradavky;
 • úbytek hmotnosti;
 • anémie;
 • ztráta chuti k jídlu;
 • rychlá únava, slabost, obecná malátnost;
 • zánět v těle.

Žena může mít podezření na onkologické onemocnění, když atypické projevy ovlivňují kůži - zmenšují se, vdechují a tak dále. To je obvykle známkou toho, že nádor narostl do určité velikosti, což ovlivnilo integument. Také, mnoho jít k lékaři po palpaci (na dotek) najít hrudky nebo uzliny v hrudi, zejména pokud pravidelně dávají bolest.

Nejzávažnější symptomy karcinomu prsu: hrudky hrudníku, změny tvaru, velikosti prsu, povrchu kůže a zvětšení lymfatických uzlin v podpaží

Klasická a diferenciální diagnostika

Diagnóza je zvláště důležitá při určování nejen rakoviny, ale také její formy. Některé typy onemocnění jsou zaměňovány s méně nebezpečnými onemocněními: mastitidou, mastopatií, benigními tumory. Aby se zjistila přítomnost karcinomu prsu 3. stupně, měla by být provedena řada diagnostických opatření:

 • mamorologův osmor, který pohmatem, určuje, zda jsou v prsních žlázách těsnění;
 • Ultrazvuk prsu. Dává příležitost vidět objemový obraz nádoru;
 • mamografie. Je to rentgen prsních žláz, který umožňuje určit tvar a velikost nádoru, vyloučit mastopatii;
 • biopsie. Pokud je nalezena pečeť, odebere se biopsie, která se odešle do laboratoře k určení typu a malignity onemocnění. toto vylučuje benigní formu nemoci;
 • moči a krevní testy. Povinná diagnostická studie. Odráží přítomnost nádoru a zánětlivých procesů v těle;
 • počítačová tomografie. Poskytuje příležitost ke studiu struktury mléčné žlázy a novotvarů;
 • zobrazování magnetickou rezonancí. Zpřesňuje údaje získané z jiných studií.

Jedná se o profesionální přístup k diagnostice rakoviny prsu. Jako preventivní opatření, jednou ročně nebo dva, by ženy ve věku od 35 do 80 let měly podstoupit speciální vyšetření a mamogram.

Vlastní diagnostika je také dobrou metodou pro kontrolu situace, která vám umožní předcházet rakovině v raných stadiích

Rakovina prsu může být také zjištěna u dětí a mužů. Proto je nutné při prvních znameních konzultovat lékaře a diagnostiku.

Léčba rakoviny prsu

Je prokázáno, že léčba karcinomu prsu, zahájená v raných stadiích, má větší pravděpodobnost úplného vyléčení. Zároveň se zvyšuje míra přežití a šance na nemoc s onkologií se několikrát opět snižuje. Stupeň 3 karcinomu prsu je nejčastěji metastatický. Účinnost léčby bude do značné míry záviset na formě onemocnění a stupni malignity, agresivním růstu.

Chemoterapie a hormonální terapie

Při detekci karcinomu prsu se v některých případech používá chemoterapie a hormonální terapie. Ve skutečnosti je to pouze první fáze léčby karcinomu v této fázi. Odlišně od jiných metod nedávají úplný výsledek.

Studie ukázaly, že ani malá velikost nádoru není zárukou, že se buňky nebudou šířit mimo postižený orgán. Výše uvedené typy terapie jsou voleny individuálně na základě stavu pacienta, prevalence rakoviny a metastáz, menstruačního cyklu a schopnosti pacienta vyrovnat se s vedlejšími účinky, které mají léky na tělo. Tyto techniky umožňují ve třetím stupni snížit velikost nádorů, snížit účinek metastáz na léze.

Chemoterapie vám umožní zničit a zpomalit růst rakovinných buněk. Doba trvání kurzu závisí nejen na stádiu, ale také na vlastnostech formy rakoviny. Přípravky této techniky jsou buď podávány intravenózně nebo orálně ve formě tablet. Chemoterapie se provádí cyklicky, to znamená v několika kurzech. Pomáhá z naprosté většiny typů rakoviny. Ve třetí fázi může být prováděna hormonální terapií před operací, aby se zmenšila velikost novotvaru. V některých případech dostávají ženy, které jsou připraveny na mastektomii, v této kategorii léky, což umožňuje snížit i velké nádory. V důsledku toho může být chirurgický zákrok nahrazen lumpektomií.

Chemoterapie vám umožní zničit a zpomalit růst rakovinných buněk

Hormonální terapie vám umožní zpomalit nebo zastavit růst nádoru, což brání růstu nových buněk růstového hormonu. Ve skutečnosti takové léky blokují nutriční schopnosti nemoci, což umožňuje nejen zastavit růst, ale také zabránit rozvoji v ostatních prsou. Hormonální terapie je obvykle nabízena ve formě tablet, ale může být také podávána jako injekční léčba. Tento způsob potlačování rakovinných buněk trvá dlouhou dobu - až několik let. Ale v případě 3. stadia karcinomu prsu je hormonální (ve skutečnosti supresivní) léčba zvýšena chemoterapií, aby se dosáhlo dvojího účinku: na jedné straně - udržení růstu a na straně druhé - zničení stávajících nádorů.

Chirurgická léčba (mastektomie). Zotavení po operaci

Chirurgická léčba se provádí pouze tehdy, když bylo možné kontrolovat růst nádoru chemoterapií a hormonálními léky. V takových případech se provádí mastektomie. Jedná se o operaci, při které jsou odstraněny prsy postižené novotvarem a lymfatické uzliny. Mléčná žláza je zcela odstraněna. Při lumpektomii může chirurg odstranit část orgánu, která byla postižena novotvarem.

Matektomie označuje radikální typ chirurgického zákroku. Pokud se nádor velmi rozrostl, pak se část prsních svalů může odstranit spolu s prsní žlázou a lymfatickými uzlinami. Ve skutečnosti je operace rozdělena do pěti typů:

 1. Radikální mastektomie (podle Halsteada) zahrnuje odstranění subcapularis a axilárního tuku, prsních svalů.
 2. Podle Urbana: technika imituje radikální metodu, ale parasternální lymfatické uzliny jsou také odstraněny (pokud existují metastázy).
 3. Podle Payti-Dysona: mléčná žláza, subscapularis, axilární vlákno, malé prsní svaly jsou odstraněny.
 4. Podle Maddena: odstranění subkapulárních, intermuskulárních, axilárních tkání, lymfatických uzlin a mléčné žlázy najednou.
 5. Amputace pouze prsu.

Operace se provádí v několika etapách, během kterých jsou postižené tkáně odstraněny:

 1. Přímo odstraňte prsa.
 2. Odstranění vlákniny s lymfatickými uzlinami (lymfadenektomie).
 3. Instalace drenáže pro odtok krve a tekutin z obsluhované tkáně.
 4. Stehy na ránu.

Je možné navrácení tvaru prsu pomocí plastické chirurgie, ale pouze po ukončení radioterapie a rekonvalescence. K tomu budete muset konzultovat s příslušnými lékaři.

Matektomie je účinnou součástí kombinované terapie, která může zachránit život pacienta.

Mnoho žen po mastektomii čelí skutečnosti, že se necítí úplně, ztrácí zájem o sociální kontakty, sexuální život. Takový stav je často způsoben změnami hormonálního pozadí, které ovlivňují duševní stabilitu. V tomto případě jsou antidepresiva často předepisována, pokud je lékař posoudí jako závažný. Protetika také pomůže při řešení estetického problému nedostatku prsou.

Matektomie se neprovádí, pokud pacient má rakovinu prsu 3B a 3C v kombinaci se zánětlivými procesy v těle nebo nádor sám způsobuje zánět.

Po operaci je zvláště důležité sledovat zdravotní stav pacienta, protože existuje riziko vzniku řady komplikací - od otoků lymfatických uzlin až po zhoršenou pohyblivost a zakřivení držení těla. Je nutné podstoupit úplný průběh zotavení, fyzioterapii, aby bylo možné znovu začít plně žít a fungovat ve společnosti.

Mastektomie a lumpektomie. Porovnání dvou operací - video

Radiační terapie

Radiační terapie je někdy předepsána místo chemoterapie a může také kombinovat různé techniky v komplexní léčbě. Tento přístup zajistí smrt nádorových buněk v těle, stejně jako sníží možnost opakování onkologie. Celý kurz trvá 5-7 týdnů. Za den se předpokládá jedna procedura pro ozařování metastázami. Pokud je na mléčnou žlázu částečný účinek, jsou možné dva postupy. Radiace inhibuje růst nádorových buněk a brání jejich šíření do normálních tkání.

Přerušení léčby je možné po dobu několika dnů v případě, že lidské tělo reaguje na radiační terapii příliš prudce, což způsobuje kožní symptomy. Pod vlivem záření jsou také zničeny normální buňky, ale na konci kurzu se tělo postupně zotavuje. Ozařování se provádí nejčastěji v místech, kde se vytvořil nádor, a lymfatické uzliny mohou být také ovlivněny ozařováním, které může šířit rakovinné buňky v celém těle.

Radiační léčba rakoviny prsu - video

Cílená terapie

Cílená terapie je novější metodou léčby rakoviny. Je založen na dopadu ne tak na samotný novotvar, jako na genetický materiál nádorových buněk. Tudíž nádor přestane růst. Používají se tyto kategorie léčiv:

 • monoklonální protilátky:
 • inhibitory enzymu aromatázy:
  • Letrozol;
  • Anastozol;
  • Exemestan;
 • antihormonální léky:
  • tamoxifen;
  • toremifen;
  • fulvestran;
  • Foreston;
  • phaselodex.

Cílená léčba je považována za benigní. Jako samostatná terapie se tento přístup nedoporučuje, ale je vhodný jako účinný prvek kombinované léčby. Léky, které se používají v procesu vystavení nádoru, mají nízkou toxicitu. Proto mohou být použity i v případech, kdy existují kontraindikace k jiným metodám léčby, například u starších osob nebo v těžkém stavu pacienta. Cílená léčiva mohou být také použita jako prevence rakoviny.

Metody léčby rakoviny prsu - Video

Společenská dieta

Pro stupeň 3 karcinomu prsu se doporučuje udržovat frakční dietu, při které se jídlo podává každé 3 hodiny a až 6krát denně. Tento princip umožní vyložit tělo, nedovolí přejídat se a postupně odstraňovat jeden z rizikových faktorů - obezitu. Díly jsou rozděleny tak, že jsou malé, ale nejsou ponechány hladové. Výrobky, které používáte, by neměly být škodlivé, obsahují konzervační látky, vůně, aroma. Nejlepší možností je přejít na zdravé produkty. Mezi povolené jsou:

 • mastné ryby: makrela, sleď, sole, treska a tak dále.
 • zelí (všechny druhy);
 • žlutá a zelená zelenina;
 • bobule, ovoce se spoustou vitamínu C;
 • rybí olej;
 • lněná semena;
 • vlašské ořechy;
 • rostlinné oleje;
 • minerální vody: Truskavets, Mirgorodskaya, Rychal-Su a tak dále;
 • čerstvé šťávy;
 • zelenina (rajčata, lilek, ředkvičky, dýně, zázvor a tak dále);
 • obiloviny (hnědá rýže, pohanka);
 • zelený čaj;
 • dýňová semínka.
Nejužitečnější produkty pro rakovinu prsu - fotografie

Produkty, které mají být vyloučeny

Při výběru produktů je nutné pozorovat určitou odrůdu a znát opatření. Například, pokud se dostanete unesen pomocí lněné semínko, můžete způsobit průjem, což vede ke zhoršení vstřebatelnosti užívaných léků. Rovněž je nutné vyloučit smažené, mastné, uzené produkty - to znamená, že to, co nese přímé poškození těla. Výrobky, jako je majonéza a kečup, šťávy, konzervy atd. Nejsou povoleny.

 • Žáruvzdorné, živočišné tuky, margarín;
 • tukové mléčné výrobky;
 • bohaté vývary (je lepší dát přednost analogům z domácího kuřecího nebo králičího masa);
 • marinády, uzené výrobky, konzervované potraviny, rychlé občerstvení, polotovary;
 • příliš slaná, sladká nebo kořeněná jídla;
 • nakládaná zelenina a domácí přípravky s octem;
 • cukrovinky, pekařské výrobky;
 • Houby a jídla z nich;
 • zpracované a solené sýry;
 • čokoláda, káva;
 • alkohol

Nejlepší možností by byl přechod na správnou výživu, která přinese více výhod, vyléčí, vyživuje vás užitečnými a nezbytnými látkami a pomůže podpořit tělo v boji proti nemoci.

U karcinomu prsu je nutné tento špatný návyk eliminovat jako kouření.

Pokyny pro rakovinu prsu a výživu - Video

Prognóza léčby: jaké komplikace a následky jsou možné

Prognóza léčby karcinomu prsu 3 stupně závisí do značné míry na formě rakoviny, stavu pacienta, velikosti, průniku nádoru a stupni metastázy. Při léčbě moderních farmakologických látek a technik existuje možnost zotavit se z nemoci. Podle statistik bylo asi 70% pacientů schopno se zbavit novotvaru a postupně podstoupit rehabilitační kurz.

V 65–75% případů, s řádnou léčbou, se stává prodloužení života pacienta o 10 let. ale toto je více pravdivé pro rakovinu typu 3A. Ostatní typy mají nižší pravděpodobnost desetiletého přežití: 3B - 10–40% a 3C - ne více než 10%. Také snižuje míru přežití a vývoj možných komplikací po operaci:

 • lymfohorea;
 • zhoršená pohyblivost ramenního kloubu;
 • porušení držení těla - zakřivení páteře;
 • syndrom bolesti;
 • lymphostasis - lymfatický edém;
 • hnisání pooperačních jizev.

Všechny tyto komplikace se nemusí nutně vyskytnout u pacienta, zejména pokud se řídí doporučeními lékaře v pooperačním a zotavovacím období. Chcete-li zvýšit šanci na přežití, musíte se řídit doporučeními ošetřujícího lékaře, dodržovat dietu a správnou výživu, projít dobou zotavení a fyzikální terapií a také věnovat pozornost rizikovým faktorům, které mohou v době léčby přetrvávat - kouření, obezita, kontakt se škodlivými látkami, stresy. a tak dále. Všechny negativní prvky musí být vyloučeny ze života pacienta.

Prevence

Prevence rakoviny prsu zahrnuje:

 • odstranění rizikových faktorů pro výskyt onemocnění znovu;
 • udržení dobrého životního stylu;
 • dieta, omezení škodlivých produktů;
 • odstranění špatných návyků;
 • řešení obezity;
 • odstranění stresu ze života;
 • nástup sexuální aktivity do 25 let, narození dítěte do 30 let, kojení po dobu nejméně šesti měsíců;
 • vyšetření prsních žláz je povinné, zejména pokud nemoc již byla jednou. Lékařské vyšetření jednou ročně.

Recenze pacientů podstupujících mastektomii

Včasná detekce hrudek prsu sníží úmrtnost. Proto je nutné pečlivě sledovat vaše zdraví a při prvních známkách jít k mamologovi. Pamatujte, že v pokročilých stadiích léčby bude mnohem obtížnější, často s komplikacemi a vysokým rizikem pro život pacienta.

 • Autor: Valeria Kalchenko
 • Vytiskněte

Objevila se nová metoda diagnostiky agresivního karcinomu prsu.

Vědci objevili novou metodu pro diagnostiku rakoviny prsu, která odhaluje, zda bude agresivní nebo ne. To pomůže mnoha ženám vyhnout se operaci prsou.

Výsledky studie provedené vědci z University of Michigan (USA), publikované v časopise Scientific Reports.

Doposud nebylo možné zjistit, zda je forma rakoviny prsu agresivní nebo ne. A proto, aby byla v bezpečí, většina pacientů podstoupila intenzivní a často zdravotně ničivou léčbu, která pomáhá vyvarovat se nové diagnostické metodě BRIM, která je založena na matematických výpočtech a využívá fluorescenční mikroskopie.

Vědci použili tuto metodu k identifikaci agresivních typů nejběžnější formy rakoviny prsu (tvoří 80% všech zhoubných novotvarů v této oblasti) - duktálního karcinomu.

Bude to zajímavé pro vás: Podprsenka diagnostikující rakovinu je vytvořena.

Duktální karcinom (PC) je onemocnění, při kterém jsou abnormální buňky umístěny v kanálcích prsu. Někdy se však rakovinné buňky nešíří do jiných tkání v prsu - jsou lokalizovány pouze uvnitř mléčných kanálků. V jiných případech se PC může stát agresivním a napadnout okolní tkáně. Od té doby lékaři neměli možnost předvídat, jak se bude novotvar chovat, zřídka doporučují chemoterapii nebo operaci žen s takovou diagnózou.

Nicméně, tam byl jiný problém: 20-53% nemocí, které byly původně mylně klasifikovány jako benigní nádory, později se ukázalo být rakoviny prsu. A pro mnoho žen pouze 10 let po počáteční diagnóze byla provedena správná diagnóza a zahájena vhodná léčba (srdečnost se nemůže dlouhodobě projevovat).

Vědci studovali vzorky biopsie prsu od 23 pacientů s PC. Specialisté používali barvení tkáňových vzorků - k identifikaci klíčových biomarkerů, zatímco několik biomarkerů bylo použito najednou. Pomocí počítačové analýzy dokázali vědci zjistit, že 22% všech studovaných vzorků patřilo do neagresivní formy PC. Vědci tak mohli správně diagnostikovat. Nová metoda diagnózy pomůže předepsat těžkou léčbu pouze těm pacientům, kteří ji skutečně potřebují.

Rakovina prsu: 7 kroků sebezkoumání, které musíte zapamatovat