OBCHODNÍ SLOVNÍK. 85 UŽITEČNÉ VADY PRO OBCHODNÍ LISTY

Počínaje vaším cílem

Začínáme se zájmem adresáta

Žádám vás o odvolání (odvolání) se žádostí o...

Přinesu vám to, že...

Žádám (vás) o přidělení finančních prostředků...

Žádám vás, abyste zvážili možnost přidělení finančních prostředků (povolit přidělení prostředků (uveďte údaj o přidělení prostředků)...

V souvislosti se vznikem nových okolností ovlivňujících realizaci projektu chci s vámi koordinovat změny v harmonogramu (odhadu)….

Pomozte prosím...

Žádám o pomoc v...

Připomenout...

Odstraňte prosím nevyřízené položky (dluh)

Považuji za nezbytné diskutovat s vámi...

Chci (chtít) s vámi koordinovat...

Nabízíme vám možnost diskutovat a dohodnout se na budoucích plánech...

Žádám vás, abyste zvážili možnost pomoci při realizaci projektu...

Poskytuji (vám) informace (informace) o...

Informujte (o) o...

Dovolte mi, abych vás informoval o...

Vyzývám vás v souvislosti s...

Upozorňuji vás na obtížnou situaci s...

Informujeme vás o...

Tímto oznamujeme (vám) o...

Považuji za nezbytné upozornit vás na (... upozornit na...)...

Odvoláváme se (odvolání) na vás kvůli potížím...

Nabízíme pomoc při řešení problému...

S vědomím vašeho zájmu o tento problém... jsme připraveni nabídnout řešení... Jak víte (popis problému pokračuje)...

S ohledem na zájmy společnosti vás upozorňuji na...

Vyzývám vás s návrhem...

Žádám vás, abyste zvážili návrh, který umožní...

Nabízíme Vám jedinečnou příležitost zvýšit prodej...

Jsme rádi (máme tu čest) nabídnout (vám)...

Rádi oznamujeme možnost...

Chceme přitáhnout vaši pozornost...

Informujeme Vás o mimořádně příznivé situaci s... a nabídneme Vám tuto situaci pro...

Navrhuji schválit 12.10.2013 jako plánovaný termín pro dokončení stavby a provést nezbytné úpravy seznamu činností...

Žádáme finanční oddělení společnosti, aby přidělilo... a zaplatilo všechny dříve přijaté účty za...

Navrhuji instruovat oddělení ABC, aby připravilo návrhy na organizaci...

Zeptám se (požádejte) o souhlas s.... (asistencí v..., pokyny...)

Přesvědčivě (jako výjimka), prosím...

Žádáme vás, abyste přijali (energická, rozhodná, účinná) opatření, aby...

Požadujeme... okamžitou akci...

Odstraňte prosím nevyřízené položky (dluhy)...

Pošlete prosím svého zástupce...

Ujišťuji vás (účinnost) tohoto návrhu a očekávám (očekávám...)

Těšíme se na vaše rozhodnutí...

Čekáme na vaše rozhodnutí rychle připravit dokumenty...

Doufáme, že se naše žádost (nárok) co nejdříve (plná spokojenost)...

Doufáme, že problém bude vyřešen a nebudeme muset uplatňovat sankce...

Doufáme, že výše uvedené argumenty vás přesvědčí... a počkejte (očekávejte)...

Spoléháme na váš zájem (lhostejnost, aktivní postoj k otázce, připravenost na odstranění nedostatků...) a těšíme se na vaše návrhy...

Jsme přesvědčeni, že vaše účast výrazně zlepší situaci s... a dosáhnout...

Děkujeme za pomoc a doufáme v další plodnou spolupráci...

Snadno odpovězte na své otázky...

Rádi vás uvidíme mezi našimi zákazníky...

Udržitelná obchodní korespondence

Stropy stropu Europlus v Moskvě rukimastera.ru.

V reakci na vaši žádost od... (s potěšením) vám nabízíme
V reakci na vaši žádost a při potvrzení naší dohody (telefonický rozhovor) můžeme (mohli) poslat...
S odkazem na vaši žádost a předchozí jednání bychom vám mohli zaslat...
V reakci na vaši žádost vás informujeme, že vám můžeme nabídnout...
Potvrzení přijetí Vaší žádosti vám můžeme doručit...
Obdrželi jsme vaši žádost a informujeme vás, že vám můžeme doručit...
Děkujeme za žádost o odeslání zboží na vaši adresu...
Vděčně potvrzujeme přijetí Vaší žádosti a informujeme vás, že vám můžeme zaslat...

Nabízíme Vám
Z důvodu vzájemných dodávek pro... rok
Vzhledem k současné obchodní dohodě mezi... na... rok
Podle všeobecných dodacích podmínek...
Za následujících podmínek...
Kvalita zboží odpovídá
Současné evropské normy
Státní normy
Technické údaje výrobce
Vzorky, které vám byly zaslány poštou (datum)
Vzorky vám byly zaslány spolu s katalogem
Produkt běžná komerční kvalita
Produkt je certifikován (dodán s certifikátem kvality)
K výrobku je připojen certifikát kvality.
Nárůst cen
Zvýšení cen
Ex-vůz... pohraniční stanice (hranice)
Fas přístav
Fob port
Sif port
... včetně nákladů
vývozní balení
značení
spotřební známky
náhradních dílů
... včetně balení
Cena... je
Celkové náklady na párty... jsou.
Dodací lhůty
Zboží dodáno
Zboží bude odesláno (odesláno, odesláno, odesláno)
V (prvním) čtvrtletí (aktuální, budoucí) roku (měsíc, měsíce)
během...
Dodání zboží bude provedeno (vyráběno) měsíčně (v měsíčních stejných dávkách)...)
Dodací lhůty:
První čtvrtletí - od... do...
(druhá, třetí, čtvrtá je podobná)
... ve lhůtě uvedené ve vaší žádosti (po dohodě,... měsíc ode dne obdržení objednávky)
Platební podmínky:
Platba je provedena (musí být provedena, musí být provedena)
Prostřednictvím banky vyvážející země (prodejce)
IBEC
Kolekce
Neodvolatelný, potvrzený a dělitelný akreditiv
V hotovosti
Bez prezentace
Po prezentaci
Přepravní doklady, faktura a certifikát kvality
Faktury a přepravní doklady
Přepravní dokumenty
Kontrola komoditních dokladů
Platební podmínky - hotovost
Naše obvyklé podmínky - v hotovosti, bez slev, bez přepravních dokladů
Platební podmínky jsou uvedeny v přiložené kopii všeobecných dodacích podmínek (kopie smlouvy)
Další podmínky - podle všeobecných podmínek dodávky (prodej)
Tato nabídka je vyzvána k potvrzení (zvážení) do (datum) (do... dnů ode dne doručení dopisu)
Odpovědi zašlete nejpozději (do) (do... týdnů ode dne odeslání tohoto dopisu)
Tato nabídka je platná
Do (datum)
... jeden měsíc ode dne obdržení dopisu
s výhradou přijetí Vašeho přijetí faxem do... dnů ode dne doručení tohoto dopisu
Pouze v případě, že zboží nebude prodáno dříve, než obdržíte odpověď.
Zašlete prosím odpověď (nám) zpětnou poštou (zvažte náš návrh, dejte nám vědět, pokud máte zájem o koupi nabízeného zboží)
Vezměte prosím v úvahu termín prodeje zboží a učinit rozhodnutí co nejdříve. Čekání na volání nebo fax
Nabídneme Vám nabídku bez závazků z naší strany.

Slovník synonym ruského jazyka - online výběr

Neplatná délka požadavku nebo neplatný požadavek.

Synonyma jsou slova, jejichž zvuk a pravopis jsou odlišné, ale mají podobný význam (například oheň je plamen, obtížný je těžký). Nejčastěji patří ke stejné části řeči.
Další informace o synonymách naleznete na tomto odkazu. A najít synonymum pro slovo, použijte formulář nahoře.

Pokud jste textař, básník, spisovatel, student, školák, hledejte něco, co by slovo nahradilo, nebo chcete zlepšit svůj projev, pak vám tyto stránky určitě pomohou. S pomocí našeho online slovníku synonym ruského jazyka můžete snadno najít slova s ​​podobným významem. Jednoduše zadejte slovo nebo stabilní výraz do vyhledávacího pole a klikněte na tlačítko "Najít synonyma". Služba provede dobrý výběr slov a frází (jsou jich stovky tisíc a slovo synonymum je miliony). Pokud je slovo napsáno nesprávně (s chybou pravopisu nebo nesprávným rozložením), bude navrženo opravené slovo. K dispozici jsou také následující funkce:

 • Skrýt fráze.
 • Namísto tabulky zobrazte synonyma podle řetězce.
 • Otevřete věty s hledaným slovem (je zde také speciální stránka pro vyhledávání vět).
 • Ukažte význam slova.
 • Zobrazení originálu (jako v požadovaném slově), počáteční formy synonym, frekvence slov.
 • Pokud není jejich číslo dostatečné, nabídněte své synonymum pomocí speciálního formuláře.
 • Můžete zanechat komentář na libovolné stránce.
 • Existují odkazy pro tisk a stahování synonym.
Pokud máte další nápady, napište je do komentářů. Naším cílem je být nejlepším místem pro vyhledávání synonym online v runetu.

V jaké formě je nutné informovat zaměstnavatele v tomto případě?

Dobrý den! Pronajímám byt zaměstnavateli na základě smlouvy, který nebyl obnoven od 1. 4. 2016. Smlouva není registrována. Nyní chci Smlouvu vypovědět na základě 2 ustanovení Smlouvy: „Nájemce má právo Smlouvu kdykoliv vypovědět písemným oznámením pronajímateli písemně 30 dnů před ukončením smlouvy.“ "Nájemce má právo vypovědět smlouvu před uplynutím Smlouvy, a to písemným oznámením nájemci písemně 30 dnů před zánikem Smlouvy." Nájemce si nepřeje na 30 dnů odjet. Otázky: V jaké formě je nutné informovat zaměstnavatele, pokud si nepřeje podepsat žádné dokumenty? Je možné mimosoudní výkon mého smluvního práva? Smlouva byla podepsána bez upřesnění prodloužení 1. 4. 2015. Není registrován. Děkuji.

Dobrý den! Podobné otázky již byly vyřešeny, zkuste se zde podívat:

Dnes jsme již zodpověděli 570 otázek.
V průměru čeká na odpověď - 14 minut.

Ahoj, Ivan, je nutné vypracovat akt o vypovězení smlouvy, samozřejmě o otázkách budou předem informovány, kontaktujte chat.

Právní poradenství zdarma

Dobrý den, Ivan! V souladu s čl. 684 odst. 2 Občanského zákoníku Ruské federace, nejpozději tři měsíce před vypršením nájemní smlouvy, musí pronajímatel nabídnout nájemci, aby uzavřel smlouvu za stejných nebo jiných podmínek, nebo upozornit nájemce na odmítnutí prodloužení smlouvy z důvodu rozhodnutí. nájemné na dobu nejméně jednoho roku. Pokud pronajímatel tuto povinnost nesplnil a nájemce neodmítl smlouvu prodloužit, smlouva se považuje za prodlouženou za stejných podmínek a za stejné období. Ve vašem případě k takovému prodloužení smlouvy došlo již třikrát (v letech 2016, 2017 a 2018). V současné době je tedy uzavřena smlouva, která byla skutečně uzavřena 1. dubna 2018 na dobu 1 roku.

S ohledem na oznámení. Toto oznámení musí být zaměstnavateli zasláno poštou (doporučeně s přílohou). Podle čl. 1 odst. 1 odst. 1 Občanského zákoníku Ruské federace, prohlášení, oznámení, oznámení, požadavky nebo jiná právně významná sdělení, s nimiž zákon nebo transakce spojuje občanskoprávní důsledky pro jinou osobu, s sebou nese takové důsledky pro osobu od doručení příslušné zprávy, nebo jeho zástupce. Zpráva se považuje za doručenou v těchto případech, pokud byla doručena osobě, které byla odeslána (adresátovi), ale vzhledem k okolnostem, která jí byla doručena, mu nebyla doručena nebo se s ní adresát seznámil.

Je nepravděpodobné, že by se mimosoudní záležitost vyřešila mimosoudně, pokud při psaní

Zaměstnavatel nechce jít po dobu 30 dnů

Upozornit

Frazeologický slovník ruského literárního jazyka. - M.: Astrel, AST. A.I. Fedorov. 2008

Podívejte se, co je "upozornění" v jiných slovnících:

Dát / oznámit - kdo o čem. Promluvte si Informujte, kdo jsem. co je l. F 2, 181... Velký slovník ruských přísloví

KNOWN - [ss], sláva, žena. 1. Pouze jednotky rozptýlení podstatné jméno na hodnotu 1. (kniha. zastaralé.). „Vyčítal jsem svému bratrovi za ručně psanou slávu Bakhchisarai.“ Pushkin. 2. pouze jednotky Popularita, celebrity, sláva. Román přinesl autorskou slávu. Získal... Ushakov Vysvětlující slovník

sláva - oznámit, kdo (oficiální) oznámit, oznámit. Všichni byli informováni a on byl zapomenut. Samozřejmě, samozřejmě.. Známá věc, hodina admirála je přítomnost. Ostrovsky... Ruský frazeologický slovník

KNOWN - dát někoho o tom, co. Promluvte si Informujte, kdo jsem. co je l. F 2, 181... Velký slovník ruských přísloví

doručit - 1. DELIVER, lež, pověsit; dodány; len, a, o; St. (nsv. set). 1. kdo co. Dej někomu co já. stojící svisle nebo co. určitá pozice; Uspořádat, posílit v této pozici. P. přihlaste se. P. přihlaste se knězi. P....... Encyklopedický slovník

to put - vlag., St., upotr. velmi často Morfologie: dodám, dodáte, dodá, dodáme, dodáme, dodáme, dodáme, dodáme, dodáme, dodáme, dodáme, dodáme, dodáme, dodáme, dodáme, dodáme, dodáme, dodáme, dodáme, dodáme, dodáme, dodáme, dodáme, dodáme, dodáme, dodáme, dodáme, dodáme, dodáme, dodáme, dodáme, dodáme, dodáme. Dmitriev slovník

dejte - lžím, vidíte; půst / dojem; len, a, o; St. (nsv. sto / vit) viz také. inscenace 1) a) někdo, kdo dává někomu co l. stojící svisle nebo co. určitá pozice; Uspořádat, posílit v této pozici. Post protokoluje vzpřímeně...... slovník mnoha výrazů

sláva - a; g. 1. na Známý (1 znak). I. román, malby. Přiveďte dovnitř a ven. (zjistit, co l.). Dejte, vložte a. (oznámte to komukoliv.). 2. Sláva, celebrity, rozšířená popularita. Hra je skandální a. Získal široký a... Encyklopedický slovník

sláva - a; g. 1) ke známému 1) románu, malbám. Přineste znalosti. (zjistit, zjistit, co je l.) Chcete-li dát, aby znalosti. (oznámit, oznámit každému l.) 2) Sláva, celebrity, rozšířená popularita. Hra má...... slovník mnoha výrazů

Informujte - kdo o čem. VLOŽTE VĚDĚM někomu o tom, co. Kniha Upozornit, informovat někoho o něčem. [Zhenya] šla do vesnice, aby informovala své rodiče... že se přestěhovala do města ke studiu (I. Kozlov. V Krymu...... Phaseological slovník ruského literárního jazyka

Musí být oznámeno


Při psaní dopisů kolegům, klientům a partnerům vzniká často otázka, jak formulovat konkrétní myšlenku v obchodním stylu. Jak říci, že se nám něco nelíbí - nebo naopak? Jak nahlásit problém nebo příležitost? Jak pozvat příjemce, aby se setkal nebo zavolal? Jak zmínit možné sankce?

Právě v tomto případě jsme sestavili malý slovník obchodních obratů. Použijte jej, a váš styl bude docela oficiální, a znění - různé.

Užitečné znění pro korespondenci.

Počínaje vaším cílem

Začínáme se zájmem adresáta

Žádám vás o odvolání (odvolání) se žádostí o...

Přinesu vám to, že...

Žádám (vás) o přidělení finančních prostředků...

Žádám vás, abyste zvážili možnost přidělení finančních prostředků (povolit přidělení prostředků (uveďte údaj o přidělení prostředků)...

V souvislosti se vznikem nových okolností ovlivňujících realizaci projektu chci s vámi koordinovat změny v harmonogramu (odhadu)….

Pomozte prosím...

Žádám o pomoc v...

Připomenout...

Odstraňte prosím nevyřízené položky (dluh)

Považuji za nezbytné diskutovat s vámi...

Chci (chtít) s vámi koordinovat...

Nabízíme vám možnost diskutovat a dohodnout se na budoucích plánech...

Žádám vás, abyste zvážili možnost pomoci při realizaci projektu...

Poskytuji (vám) informace (informace) o...

Informujte (o) o...

Dovolte mi, abych vás informoval o...

Vyzývám vás v souvislosti s...

Upozorňuji vás na obtížnou situaci s...

Informujeme vás o...

Tímto oznamujeme (vám) o...

Považuji za nezbytné upozornit vás na (... upozornit na...)...

Odvoláváme se (odvolání) na vás kvůli potížím...

Nabízíme pomoc při řešení problému...

S vědomím vašeho zájmu o tento problém... jsme připraveni nabídnout řešení... Jak víte (popis problému pokračuje)...

S ohledem na zájmy společnosti vás upozorňuji na...

Vyzývám vás s návrhem...

Žádám vás, abyste zvážili návrh, který umožní...

Nabízíme Vám jedinečnou příležitost zvýšit prodej...

Jsme rádi (máme tu čest) nabídnout (vám)...

Rádi oznamujeme možnost...

Chceme přitáhnout vaši pozornost...

Informujeme Vás o mimořádně příznivé situaci s... a nabídneme Vám tuto situaci pro...

Navrhuji schválit 12.10.2013 jako plánovaný termín pro dokončení stavby a provést nezbytné úpravy seznamu činností...

Žádáme finanční oddělení společnosti, aby přidělilo... a zaplatilo všechny dříve přijaté účty za...

Navrhuji instruovat oddělení ABC, aby připravilo návrhy na organizaci...

Zeptám se (požádejte) o souhlas s.... (asistencí v..., pokyny...)

Přesvědčivě (jako výjimka), prosím...

Žádáme vás, abyste přijali (energická, rozhodná, účinná) opatření, aby...

Požadujeme... okamžitou akci...

Odstraňte prosím nevyřízené položky (dluhy)...

Pošlete prosím svého zástupce...

Ujišťuji vás (účinnost) tohoto návrhu a očekávám (očekávám...)

Těšíme se na vaše rozhodnutí...

Čekáme na vaše rozhodnutí rychle připravit dokumenty...

Doufáme, že se naše žádost (nárok) co nejdříve (plná spokojenost)...

Doufáme, že problém bude vyřešen a nebudeme muset uplatňovat sankce...

Doufáme, že výše uvedené argumenty vás přesvědčí... a počkejte (očekávejte)...

Spoléháme na váš zájem (lhostejnost, aktivní postoj k otázce, připravenost na odstranění nedostatků...) a těšíme se na vaše návrhy...

Jsme přesvědčeni, že vaše účast výrazně zlepší situaci s... a dosáhnout...

Děkujeme za pomoc a doufáme v další plodnou spolupráci...

C Pokračování v práci na procesu…

Rádi vás uvidíme mezi našimi zákazníky...

Rozloučení, konečný vzorec slušnosti

Milý Ivan Petroviči!

Vážený pane ministře!

Vážení přátelé! Vážení kolegové (partneři)!

S (hlubokou, neměnnou, mimořádnou) úctou (úctou)...

S vděčností a úctou...

Přeji vám mnoho úspěchů...

Doufám v plodnou spolupráci...

Úvodní fráze - pro odpovědi na odvolání

Děkujeme za váš zájem (zobrazující se...)

V reakci na žádost, o které jsme obdrželi... informujeme...

Potvrzujeme přijetí objednávky od... (dne...) a informujeme...

V souladu s Vašimi požadavky (pokyny) informujeme (uveďte názor)...

V pokračování naší korespondence o... Vám posíláme nabídku...

S pozdravem (jménem..., jménem...) děkuji...

Díky (uznání)...

S upřímnou vděčností (díky) informujeme...

Zmínění sankcí

Budeme nuceni:

jít na soud

 zahájit soudní řízení

 odmítnout další spolupráci

 revidovat plány (podmínky) spolupráce

 nastolit otázku sankcí (ukončení spolupráce a hledání nového dodavatele)

 zeptat se na vhodnost další spolupráce

 použít sankce stanovené ve smlouvě

 uvést náš záměr hledat (poptávku)...

 nesouhlas státu s fakty...

Budeme se považovat za osvobození od plnění povinností podle...

Doufáme, že budete jednat. a nebudeme muset chodit k soudu...

Nechtěli bychom odmítnout spolupráci (uchýlit se k sankcím...) a doufáme...

S radostí (chagrin) informujeme...

K naší (extrémní, extrémní, hluboké) nespokojenosti (chagrin, bohužel, zklamání, zmatenost)...

Podrobnější a relevantní informace naleznete v současné době
Realitní a právní otázky ve městě Jaroslavl
(koupit byt, dům, chalupu; předat / pronajmout dům; vydat nákup a prodej / dar / směnárny)
Můžete kontaktovat naše specialisty telefonicky (4852) 932-532, +79023332532,
Viber, WhatsApp: 89023332532 nebo napište na e-mail [email protected] (AN INFO)
a poslat rychlou zprávu realitní kanceláři INFO

Pokud jste v Jaroslavli,
můžete jednoduše objednat hovor zpět a přijít do naší kanceláře
Realitní kancelář INFO Yaroslavl, B. Oktyabrskaya, 67 "

Některé služby agentury lze objednat prostřednictvím webových stránek »

INFO Showcase Real Estate
Realitní kanceláře Yaroslavl:


Jak zjistit, zda exekuční řízení? Mám informovat?

Dobré odpoledne, Eva! Pro vaše otázky vysvětlím. 1. Jak zjistit, zda byla v této věci zahájena exekuční řízení, podat písemnou žádost na adresu GSP, ve které budete informovat, že v souladu s rozhodnutím soudu ______ od roku _____ bylo rozhodnuto o sběru ______ z _________. Exekuce byla doručena soudu ____ soudu ____ roku. Rozhodnutí soudu však dosud nebylo provedeno a na mé adrese nebyly obdrženy žádné informace o zahájení řízení o výkonu rozhodnutí. V souvislosti s výše uvedeným se ptám: 1. Provést inspekci této skutečnosti. 2. Iniciovat exekuční řízení a vykonávat činnosti výkonné povahy rozhodnutím soudu na základě exekučního dokumentu. 3. Žádám vás, abyste mě písemně informovali o přijatém rozhodnutí včas.

Měli bychom o tom být informováni? Ano, měli by zaslat oznámení (rozhodnutí soudního vykonavatele) o zahájení řízení o výkonu rozhodnutí.

Jsou tyto dva dokumenty dostačující k zahájení řízení o výkonu rozhodnutí? Ano, k zahájení výroby je základ - soudní exekuce. Pro urychlení procesu zašlete státnímu zastupitelství písemnou žádost o dohled nad jednáním úředníků při výkonu rozhodnutí soudu a výkonného dokumentu. S úctou.

Dobrý den - pokud máte požadavky na ministerstvo financí, soudní vykonavatel je nevykoná, pošle vám odmítnutí zahájit exekuční řízení a vrátí soudní exekuci.

Jsou-li peněžní prostředky získány zpět z Ruské federace na úkor státní pokladny Ruské federace (s výjimkou soudních úkonů týkajících se inkasa peněžních prostředků ve formě podpůrné odpovědnosti hlavních správců federálního rozpočtu), jsou dokumenty zasílány Ministerstvu financí Ruské federace k provedení.

Jsou-li peněžní prostředky získány od ustavujícího subjektu Ruské federace na úkor státní pokladny ústředního subjektu Ruské federace (s výjimkou soudních aktů o inkasu peněžních prostředků formou druhotné odpovědnosti hlavních správců rozpočtu příslušného subjektu Ruské federace) - jsou dokumenty zasílány k provedení finančnímu orgánu příslušného subjektu Ruské federace.

exekuční služba nemůže vymáhat finanční prostředky z rozpočtů systému Ruské federace, s výjimkou případů stanovených Kodexem BC (tzv. rozpočtová imunita).

Předkládání exekučního titulu se tedy provádí způsobem stanoveným Ruskou federací BC.

Článek 242.1. BK RF Obecná ustanovení

1. Provádění soudních úkonů týkajících se vyloučení prostředků z rozpočtů rozpočtového systému Ruské federace je prováděno v souladu s tímto kodexem na základě exekučních listů (exekuční listina, soudní příkaz) s uvedením částek, které mají být navráceny v měně Ruské federace a v souladu s právními předpisy. Požadavky Ruské federace na výkonné dokumenty, lhůty pro předložení výkonných dokumentů, přerušení lhůty pro výkonné dokumenty x dokumenty, vymáhání zmeškané lhůty pro předložení výkonných dokumentů.

2. Kopie soudního aktu, na jehož základě byla vydána, jakož i prohlášení vymáhajícího o údajích o bankovním účtu sběratele (údaje o bankovním účtu) musí být přiloženy k exekučnímu dokumentu (s výjimkou soudního příkazu) zaslaného k provedení soudem na žádost vymáhatele nebo vymáhatele. žalobce po předložení exekučního řízení v souladu s postupem stanoveným v článku 242.2 tohoto kodexu), na který musí být převedeny finanční prostředky, které mají být navráceny.

Žádost je podepsána vymáhajícím nebo jeho zástupcem s použitím plné moci nebo notářsky ověřené kopie plné moci nebo jiného dokladu potvrzujícího pravomoc zástupce.

Duplikát exekučního dopisu je zaslán k provedení spolu s kopií rozhodnutí soudu o jeho vydání.

Výkonný dokument vydaný na základě soudního aktu, kterým se přiznává náhrada za porušení práva na soudní řízení v přiměřené lhůtě nebo právo na provedení soudního úkonu v přiměřené lhůtě, se zasílá k provedení soudem bez ohledu na jeho žádost. K tomuto exekučnímu dokumentu musí být přiložena kopie soudního aktu, na jehož základě byla vydána.

Provádění soudních úkonů týkajících se uzavření finančních prostředků rozpočtů rozpočtového systému Ruské federace je svěřeno Ministerstvu financí Ruské federace, finančním orgánům základních subjektů Ruské federace, finančním orgánům obcí, jakož i orgánům Spolkové pokladny (orgány, které otevírají a vedou osobní účty rozpočtových institucí základních subjektů Ruské federace). (obce) (oddíl 24.1 rozpočtového zákoníku Ruské federace).

Současně se výkon soudních exekutorů nevztahuje na finanční prostředky rozpočtů rozpočtového systému Ruské federace, s výjimkou případů stanovených Ruskou federací před naším letopočtem (doložka 2 článku 239 BC RF).

pokud vymáhatel předloží výkonný dokument této kategorie přímo strukturálnímu členění územního úřadu FSSP Ruska, je výkonný dokument bez zahájení řízení o navrácení navrácen vymáhateli s vysvětlením exekučního řízení stanoveného v kapitole 24.1 občanského zákoníku Ruské federace.

Podle odstavce 8 části 1 článku. 31 zákona o exekučním řízení, exekutor do 3 dnů ode dne obdržení exekučního titulu k němu musí vydat rozhodnutí, kterým odmítá zahájit exekuční řízení, pokud exekuční list v souladu s právními předpisy Ruské federace nepodléhá exekuci ze strany spolkového soudního vykonavatele. V souladu s touto normou se soudní vykonavatel řídí částí 2 článku. 1 zákona o exekučním řízení, jakož i Čl. 239 a 24.1 Občanského zákoníku Ruské federace musí vydat usnesení o odmítnutí zahájit řízení o výkonu rozhodnutí.

MŮŽETE VYVOLAT VOLÁNÍ A UZNÁVAT KDE JE VAŠE VÝKONNÉ LISTY?

Klíčové fráze dopisu

Informujeme Vás o tom.

O tom vás informujeme. Považujeme za nutné vás informovat.

Upozorňujeme, že. Hlášení o

Rádi Vás informujeme. Je nám ctí vás informovat.

Rádi Vás informujeme.

Fráze titulních písmen

Předkládáme vám (do vyšší organizace) ', Posíláme vám (do podřízené organizace)', Posíláme vás (do organizace třetí strany).

Jsme rádi, že poslat (poslat);

Rádi Vám pošleme (poslat);

Vyjadřujeme spokojenost s vaším dopisem z. a poslat (poslat).

Je však třeba mít na paměti, že ve všech typech a typech dopisů, v systému oficiálních vztahů, které se vyvinuly v Rusku, jsou tyto projevy vnímány jako porušení norem řeči etikety.

 • 1. Demonstrace přehnané pozornosti, servility, ponížení. Například: "Buďte tak laskaví, pokud to pro vás nesnadňuje, pošlete prosím návrh zákona"; "Přijměte prosím naše nejhlubší omluvy za takové odvážné úvahy o této otázce."
 • 2. Znalost, hrubost, drsný tón, kategorická, beztrestnost. Například: „kategoricky požadujeme návrh charty k protiplnění“; „Žádáme Vás, abyste tyto předpisy schválili co nejdříve“.

Při psaní obchodního dopisu by neměla existovat žádná přílišná domýšlivost, takzvaná falešná zdvořilost a příliš tvrdé, náročné a kategorické fráze jsou nepřijatelné.

Celkový tón dopisu by měl být klidný a zdvořilý, bez zbytečných emocí.

Většina oficiálních dopisů začíná odvoláním. Obchodní etiketa stanoví použití v obchodních dopisech odvolání určitého typu.

V poslední době je adresa adresátovi často používána nejen v úředních dopisech, ale také v oficiálně oficiální korespondenci, pokud si situace vyžaduje odvolání přímo k úředníkovi. Při kontaktu s adresátem se započítává následující

 • • oficiální postavení adresáta;
 • • oficiální postavení adresáta;
 • • rozsah adresáta a adresáta;
 • • stupeň obeznámenosti adresáta a adresáta a některé další aspekty.

Nejobecnějším vzorcem léčby, který lze použít bez ohledu na uvedené faktory, je:

Pokud jde o úředníky vyšších a ústředních orgánů státní moci a správy, je možné se odvolat s uvedením pozice bez jména, například:

 • • Vážený pane předsedo!
 • • Vážený pane starosto!
 • • Vážený pane ministře!

Pozvánky, oznámení a jiné typy dopisů mohou být adresovány jménem a patronymic:

 • • Milý Nikolaji Petroviči!
 • • Vážená Anna Andreevna!

Při oslovování osob jednoho profesního okruhu je možné kontaktovat:

Zahrnutí jména adresáta do vzoru odvolání dává text dokumentu slušně oficiální odstín. Pokud je v odvolání uvedeno pouze jméno a patronymic (bez příjmení), odvolání se stává méně formálním.

Vykřičník po odvolání je uveden pouze v korespondenci s ruským adresátem a naznačuje, že skutečnost, že oslovuje osobu nebo položenou otázku má zvláštní význam.

Pozornost by měla být věnována skutečnosti, že nedávno bylo vykřičník po výzvě nahrazen čárkou, analogicky s anglickými oficiálními texty. Současně text samotného dopisu, jak je obvyklé v ruské papírování, začíná odstavcem, ale ne tradičním velkým písmenem, ale jako v angličtině s malým písmenem, například:

Vážený Sergej Alexandroviči,

apelovat na vás s nabídkou.

Pravidla ruské etikety. Pokud text dokumentu začíná vzorec osobního odvolání adresátovi, pak by měl být na konci textu před podpisem konečný vzorec slušnosti.

Konečný vzorec slušnosti pro přísně oficiální dopis poskytuje pouze jedno: „S pozdravem. "Tento vzorec končí dopis, pokud dopis začíná slovy" Dear..> "Pokud v úředním dopise není odvolání, pak není třeba použít konečný vzorec slušnosti.

Pro polořadovka-oficiální dopisy jsou jiné možnosti pro finální vzorec před podpisem. Například: „S pozdravem. "; „S nadějí na rychlou reakci. „A další.

V moderní obchodní korespondenci byla stanovena pevná interpunkční chyba, kterou nelze ospravedlnit a vysvětlit žádnými pravopisnými pravidly: za frází „Honor. »Osoba, která podepisuje dopis, je obvykle umístěna před názvem práce. Chtěl bych vám připomenout, že současná krátká forma zdvořilosti vznikla z dlouhého a ozdobného výrazu (bez interpunkce), který dopis dokončil před několika staletími: „S nejvyšší úctou <с уважением) имею честь пребывать Вашего благородия покорнейший слуга(имя, фамилия)». Сегодня же из этой сложной фразы мы используем лишь фразу «Суважением (имя, фамилия)».

Dodržování etikety v obchodním psaní je přísné používání osobních zájmen. Vzhledem k tomu, že obchodní komunikace je oficiální povahy a jeho účastníky jsou úředníci a zaměstnanci státního aparátu jednajícího jménem organizací, při formulování žádostí, žádostí a návrhů se přijímají následující formy zájmen.

 • 1. První osoba množné číslo: žádáme, informujeme, potvrzujeme, nabízíme.
 • 2. Třetí osoba je jednotná nebo množná: ministerstvo to považuje za možné; vedení a odborový výbor se vážně zeptají.
 • 3. První osoba je použita v dopisech důvěrné povahy, stejně jako v dokumentech vypracovaných na formulářích úředníků: Žádám vás, abyste vás informovali, informuji vás.

Etiketa administrativní řeči poskytuje schopnost používat zájmeno "on". Toto zájmeno může být prostředkem jak zosobnění, tak důvěrnosti, proto by mělo být v úředních dokumentech používáno se zvláštní péčí. Je zřejmé, že v každém dokumentu je nutné uvést jméno osoby a její iniciály, a to i během opakování.

Funkce pro psaní pravopisu, která je součástí oddělení, je spojena s psaním velkého písmene do zájmen, které jste (ve všech formách) jako zdvořilá adresa jedné osobě.

Ruský literární jazyk se tak v minulých stoletích na poli písemné obchodní komunikace nahromadil s obrovským množstvím jazykových prostředků nutných pro vyjádření tradičního obsahu etikety.

Kompetentní orientace při výběru vhodného typu a typů dokumentů klíčových jazykových vzorců je nezbytnou dovedností pro všechny kompilátory obchodního papíru a obchodní korespondence.

Pro odborníka v oblasti psaní textu dokumentu a textu dopisu však byl tento druh projevové činnosti, je a vždy bude činem tvořivosti, který bude zahrnovat vysokou úroveň jazykové kompetence a vhled do všech rysů oficiálního obchodního stylu řeči.

1. Jak rychle a jaké organizace musí být informovány?

Individuální podnikatel (patent) na poskytování lékařské činnosti (licence je k dispozici) si přeje uzavřít občanskou smlouvu se dvěma lékaři na dobu 1 roku.
1. Jak rychle a jaké organizace musí být informovány?
2. Je nutné, aby tito lékaři vyplňovali přísné formuláře odpovědnosti?

musíte podat kasační stížnost správě okresu, ve které jste během jednoho měsíce, v tomto případě tomu tak není. Ale to není agenda a je snazší napsat zprávu. Ale protože registrační kontrola není přestavba.
Článek 156. Mzdy jsou přidělovány na základě umění. 80 Zákoníku práce Ruské federace při zániku pracovní smlouvy v souvislosti s likvidací organizace (odstavec 1 první části článku 81 tohoto zákoníku) nebo snížení počtu nebo zaměstnanců organizace (ustanovení čl. 81 odst. 2 tohoto zákona), propuštěnému zaměstnanci se vyplácí odstupné ve výši průměrné měsíční mzdy stejně jako jeho průměrné měsíční mzdy za dobu zaměstnání, nejvýše však dva měsíce ode dne propuštění (s kompenzací odstupného).
Ve výjimečných případech je průměrná měsíční mzda vyhrazena pro propuštěného zaměstnance ve třetím měsíci ode dne výpovědi rozhodnutím služby zaměstnanosti za předpokladu, že zaměstnanec na tento orgán požádal a nebyl zaměstnán do dvou týdnů po propuštění.
Odstupné ve výši dvoutýdenního průměrného platu se vyplácí zaměstnanci po skončení pracovní smlouvy v souvislosti s:
odmítnutí zaměstnance převést na jiné pracovní místo, které je pro něj nezbytné v souladu s lékařským osvědčením vydaným v souladu s postupem stanoveným federálními zákony a jinými regulačními akty Ruské federace nebo s nedostatkem příslušné práce zaměstnavatele (bod 8 první části článku 77 tohoto kodexu),
odvolání zaměstnance na vojenskou službu nebo jeho vyslání na náhradní civilní službu nahrazující tuto službu (odstavec 1 první části článku 83 tohoto kodexu), t
znovuzavedení zaměstnance, který dříve vykonával tuto práci (odst. 2 první části článku 83 tohoto kodexu),
odmítnutí zaměstnance převést do zaměstnání v jiné lokalitě společně se zaměstnavatelem (bod 9 první části článku 77 tohoto kodexu),
uznání zaměstnance jako zcela neschopného pracovat v souladu s lékařským osvědčením vydaným v souladu s postupem stanoveným federálními zákony a jinými právními předpisy Ruské federace. Zároveň by ženy s dětmi do tří let měly být písemně informovány o svém právu odmítnout poslání na služební cestu, být zapojeny do práce přesčas, noční práce, o víkendech a nepracovních svátcích, a zpravidla se jedná o materiál prostory, inventář, cestovní doklady, formy vzdělávání, o vzdělávání a plnění úředních povinností,
(ve znění spolkového zákona z 02 07 2013 185-ФЗ)
(viz text v předchozím vydání)
c) v souvislosti se změnami uvedených rezolucí s cílem dosáhnout špatných a rovných vztahů s ním,
je také poskytován za podmínky, že občan opustí nebo zůstane v Ruské federaci nejméně 30 let, resp.
Zákon Ruské federace z 26 10 99 1232-1 "Na základě ochrany veřejného zdraví v Ruské federaci" (dále jen zákon 242-FZ).
3. Podle zákona je rodinný příslušník ženatý nebo v pořadí dědictví, je-li vyzván, aby zdědil, pokud zemřelý je na rodičovské dovolené, dokud dítě nedosáhne věku jednoho a půl roku, ale ne starší než tři roky nepracuje na Dálném severu a jeho ekvivalentu. míst, pokud mezinárodní smlouva Ruské federace nestanoví jinak.
Federální zákon o důchodech v Ruské federaci stanoví, že při stanovení výše příspěvku v mateřství na dobu delší než 28 kalendářních dnů v roce,
- o víkendech a svátcích ao svátcích od 22 do 8 hodin v místním čase o víkendech a nepracovních svátcích jsou určité kategorie občanů, kteří je získají, kteří mají pracovní zkušenosti ve specializaci:
a) Pojištěná osoba v období vojenské služby a voják podstupující vojenskou službu na základě smlouvy, která je pojištěna v rámci důchodového pojištění ve starobním důchodu, pojistná částka za výplatu vojáka se vydává na základě velké rodiny.
Jedna kopie je potvrzena doklady potvrzující právo na starobní důchod.
S pozdravem, Tymošenková Vladimir Andreevich.
S pozdravem, Tymošenková Vladimir Andreevich.

Milá Liana.
Pro registraci trvalého pobytu vašeho manžela na území Ruské federace potřebuje:
1. získat povolení k přechodnému pobytu - vydané v OVIR v místě pobytu (pobytu) - doba registrace - do 6 měsíců ode dne podání žádosti o povolení se všemi potřebnými doklady.
2. Po uplynutí alespoň jednoho roku po obdržení povolení - podat žádost (se všemi potřebnými doklady) pro vydání povolení k pobytu - do 6 měsíců.
Při podání žádosti o vydání RVP podává cizinec 4 fotografie o rozměrech 35 x 45 mm a následující dokumenty:
a) doklady prokazující totožnost a občanství;
b) doklad vydaný příslušným orgánem státu trvalého pobytu, který potvrzuje přítomnost nebo neexistenci rejstříku trestů žadatele;
c) povolení k pobytu nebo jiný doklad vydaný příslušným orgánem cizího státu, který potvrzuje pobyt cizince mimo státního občanství;
d) doklad potvrzující, že žadatel má k dispozici prostředky na to, aby mu a jeho rodinným příslušníkům poskytl živobytí v Ruské federaci nebo doklad o pracovní neschopnosti;
e) potvrzení o narození dítěte a doklad osvědčující totožnost dítěte mladšího 18 let (cestovní pas - je-li k dispozici);
e) doklad potvrzující souhlas dítěte ve věku 14 až 18 let přestěhovat se do Ruské federace k pobytu.
Podpis dítěte na dokumentu musí být notářsky ověřen;
g) osvědčení žadatele (členů jeho rodiny) o nepřítomnosti infekce HIV;
h) doklad vydaný příslušným orgánem cizího státu nebo pověřeným zdravotnickým ústavem Ruské federace, který potvrzuje, že žadatel (jeho rodinní příslušníci) není nemocný s drogovou závislostí a netrpí infekčními chorobami, které by ohrožovali ostatní, jak stanoví seznam schválený vládou Ruské federace ( neschváleno).
Povolení se vydává v rámci kvóty stanovené vládou Ruské federace.
Ve vaší situaci je vydáno povolení bez kvóty, protože manžel je ženatý s občanem Ruské federace.
Jsou-li doklady přiložené k žádosti napsány v cizím jazyce, předloží se jejich notářsky ověřený překlad do ruštiny.
Důvody pro odmítnutí vydání RVP a povolení k pobytu jsou stanoveny v článcích 7 a 9 spolkového zákona o právním postavení cizinců v Ruské federaci.
S pozdravem, Kosov Sergey Anatolyevich.
S pozdravem Sergey Anatolyevich. (pokud jste povoláni mým jménem, ​​nevěřte)

Online výuka angličtiny

Překlad slovy

předložka: v, do, v, do, na, pro, uvnitř, per, uvnitř, na

 • - "Pouštní bouře" - pouštní bouře
 • - hrát kočičí myši - hrát kočku a myš
 • - veřejné služby
 • - vzít stranou
 • - záloha - vtáhnout do zálohy
 • - výkon ve wattech - elektrický výkon
 • - objekt v genitivním případě - genitivní objekt
 • - ve starověku - ve starověku
 • - v nevhodném čase - v nevhodném čase
 • - sotva schopný
 • - v každém vtipu je prvek pravdy - mnoho pravých slov se mluví žertem
 • - v dobrém stavu - do par
 • - na pravé straně rovnice - napravo od rovnice
 • - počítací singulární podstatné jméno - singulární počítatelné podstatné jméno
 • - V následujícím textu

podstatné jméno: sláva, proslulost, celebrita, výtečnost, pověst, pověst, rozdíl, poznámka, pozoruhodnost, prominentnost