Akustický nervový neurom: účinky léčby

Neurom sluchového nervu (akustický neurom) je benigní léze na sluchovém nervu, která se nerozšíří do jiných tkání, protože není metastatická. Tento nádor však může i nadále růst a zvětšovat se tak, že je tak velký, že bude vyvíjet tlak na vitální struktury uvnitř lebky (včetně mozku). Neurom sluchového nervu není schopen se šířit do mozku, ale nádor sám o sobě zvyšuje tlak na orgán, jak se rozšiřuje. Vývoj nádoru může následně vést k trvalé ztrátě sluchu, sevření nervů obličeje a poškození mozku, což je nepochybně život ohrožující jev. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem má smysl vyvinout veškeré úsilí, aby se zabránilo výskytu neuromů sluchového nervu, ale realizace tohoto cíle není možná vzhledem k tomu, že vědci stále nejsou schopni identifikovat skutečné příčiny akustického neuromu. Tato skutečnost zvyšuje význam opatření pro léčbu tohoto benigního tumoru. Věnujeme Vám vaši pozornost možným následkům léčby akustického neuromu:

-- V 95% případů chirurgický zákrok prováděný jako součást léčby akustického neuromu zajišťuje úplné odstranění nádoru. Úmrtnost doprovázející tuto operaci je menší než jedno procento.

-- Navzdory tomu, že při operaci odstranění tohoto nádoru hrozí poškození nervu obličeje, pokud jde o neurinom sluchového nervu malé velikosti, nástup pooperační paralýzy obličeje není v 95% případů trvalý. Pokud jde o pacienty s velkými neurinomy, po operaci se u dvou třetin pacientů vyskytne trvalá paralýza některých svalů obličeje. Porážka obličejového nervu ohrožuje narušení mimických svalů, které kontrolují žvýkání nebo blikání. Paralýza nervu obličeje, která byla zodpovědná za mrknutí, může mít za následek problémy s očima (například neschopnost zcela zavřít oči může vést k jejich nadměrné suchosti).

-- Pokud byl neurom sluchového nervu odstraněn, když byl malý, existuje velká šance zachovat sluchovou funkci pacienta. Slyšitelnost ucha, ve které byl detekován podobný nádor, může být udržována u přibližně poloviny pacientů s neuromem malé velikosti po provedení odpovídající operace. Navzdory skutečnosti, že velký benigní nádor může být také docela úspěšně a bezpečně odstraněn, může tato operace v tomto případě vést k úplné ztrátě sluchu poškozeným uchem.

-- Po léčbě neuromu sluchového nervu, jako součást léčby, jako je radiační terapie (nebo radiochirurgie), se mohou objevit pozdní vedlejší účinky. Mluvíme o poškození nervů, ztrátě sluchu a ochrnutí obličeje.

Poměrně vysoké procento úspěšně provedených operací je v žádném případě dáno tím, že mnoho pacientů požádalo o lékařskou pomoc včas. Ve skutečnosti, v každém věku, s sebemenším zhoršením sluchu, jeden by měl hledat radu příslušného specialisty. Současně, pokud jedinec zažívá symptomy, jako je bolest hlavy, nerovnováha a zmatenost, které jsou známkou zvýšeného intrakraniálního tlaku, lékařští odborníci by měli být uchváceni k okamžitému použití. Výše uvedené příznaky charakterizují život ohrožující stav, který vyžaduje neodkladnou reakci.

Pooperační léčba a léčba komplikací (neurom nervového nervu)

Dysfunkce FMN a mozkového kmene

Nervy obličeje (VII): pokud je zavření oka sníženo v důsledku léze nervu obličeje: Rx přirozené slzy, 2 kapky do postiženého oka každé 2 hodiny a podle potřeby. Lacrilube® se aplikuje na postižené oko a hodinu se uzavře. S úplnou paralýzou VII. Nervu s nepravděpodobným rychlým zotavením, nebo pokud jsou na obličeji smyslové poruchy (V. nerv), by měla být během několika dnů provedena tarsorapie (šijte víčka).

Opětovné uchování nervu obličeje (například sublingvální anastomóza obličeje) se provádí za 1-2 měsíce, pokud byl zkřížen obličejový nerv nebo byl anatomicky neporušený, ale do jednoho roku nedošlo k obnovení jeho funkce.

Vestibulární nerv (VIII): po operaci jsou často pozorovány nerovnováhy, často doprovázené T / P (které jsou také provokované vzduchem, který je intrakraniální). Nevyváženost rychle přechází, ale ataxie se může stát trvalou v důsledku poruch kmene.

Dolní FMN: kombinace lézí devátého, desátého a dvanáctého nervu může vést k narušení polykání a vytváří riziko aspirace.

Poruchy mozkového kmene: mohou být důsledkem oddělení nádoru od kmene. To může vést k ataxii, kontralaterálním parestézím na těle atd. I když je možné zlepšení, ale pokud dojde k porušení, často se stávají trvalými.

Obecné informace. Kapalina může být způsobena chirurgickým řezem, uchem (otorrhea): přes poškozený ušní bubínek nebo Eustachovou trubicí do nosu (rhinorrhea) nebo podél zadní části hltanu. Možné cesty pro rinorrhea jsou ukázány na Obr. 14-1:

1. přes apikální buňky do tympanické dutiny nebo Eustachovy trubice (nejčastější cesta)

2. přístupem k labyrintu kosti (s přístupem je nejčastěji poškozen zadní půlkruhový kanál) a oválným oknem (které může být otevřeno kvůli nadměrnému ucpání labyrintu voskem)

3. podél perilabyrinních buněk a traktů do dutiny procesu mastoidu

4. vzduchovými buňkami procesu mastoidu do místa kraniotomie

Obr. 14-1. Možné způsoby průjmu po odstranění HCH (viz text) (pravá temporální kost, axiální řez). Pozměněno Surgical Neurology, Vol.43, Nulk S.L., Korol H.W., Cerebrospinální tekutinový únik po akustické neuromové chirurgii, 553-7, 1995, s Eisevier Science

Většina případů léčení je diagnostikována 1 týden po operaci, ačkoli jednou byla pozorována 4 roky po operaci. Častěji jsou pozorovány s bočním odstraněním střechy VSK. Meningitida se vyskytuje, když likér v 5-25% případů, obvykle se vyskytuje několik dní po jeho nástupu. Vývoj likvoru může přispět k SCF.

Léčba: v 25-35% případů se léčení zastaví samo o sobě (v jedné sérii je indikováno dokonce 80%). Možné možnosti léčby:

A. Zvýšená poloha pacientovy hlavy v posteli

B. pokud přetrvává likvora: můžete vyzkoušet subkutánní drenáž bederního subarachnoidu, i když někteří autoři pochybují o její účinnosti a existuje riziko infekce CSF

2. chirurgická léčba rezistentních tekutin:

A. Revize a plnění mastoidálních buněk voskem, svalovými kusy nebo fibrinovým lepidlem. Když jsou buňky opět potřeny voskem, přetrvává v 38% případů likvora, ale tato metoda je stále používána, když se chirurg snaží zachovat sluch (moderní metody přípravy vosku mohou přispět k vyšší frekvenci léčení, zejména pokud TMO na konci operace nebyl uzavřen) hermetické než u starých způsobů vaření)

B. zavřít kostní defekt klapkou TMO, periosteem nebo širokou fascí stehna

C. Při vytěžování VSC a úplné ztrátě funkce nervů VII a VIII je nutné VSC tamponovat svalem.

D. při absenci slyšení na straně operace (následující zákroky jsou obvykle prováděny u ORL chirurga nebo specialisty na chirurgii lebky)

1. prostřednictvím stejného kožního řezu produkuje extradurální přístup středním uchem mastoidektomii a tamponuje celou dutinu tukovou tkání. Poruchy jsou pozorovány ve 4–23% případů.

2. agresivnější léčba: obliterace tukové tkáně Eustachovy trubice, středního ucha, procesu mastoidu (v tomto případě je drénování vzduchových buněk vrcholu nebo oválného okna přerušeno)

E. Pokud je výskyt likvoru spojen s přítomností GCP, je obvykle nutné provést shuntovou operaci.

Výsledky a následná opatření

V 97-99% případů během operace je možné dosáhnout úplného odstranění nádoru.

Chirurgické komplikace a mortalita

Četnost různých komplikací: průjem léku je pozorován ve 4–27% případů, meningitida v 5,7%, NMC v 0,7%, potřeba následného bypassu (v důsledku GCP nebo likvoru) u 6,5%.

Úmrtnost ve specializovaných centrech je %1%.

Statistická data týkající se zachování funkce VII-tého a VIII-tého nervu po suboccipitálním odstranění HCH jsou uvedena v tabulce. 14-29.

Tab. 14-29. Zachování funkce FMN po odstranění HCN subokcipitálním přístupem *

* na základě údajů ze série 135 NSN a dalších zdrojů

Postkonvenční neuropatie FMN se obvykle objevuje 6–18 měsíců po CPX, a protože ve více než polovině případů vymizí během 3–6 měsíců, doporučuje se léčbu kortikosteroidy.

Rozsah funkcí nervu obličeje House a Brackmanna je uveden v tabulce. 14-24, str. Přijatelná nervová funkce odpovídá stupni 1-3. V sérii operovaných pacientů byla funkce nervu obličeje udržována u všech nádorů Ø ≤ 2 cm a Ø> 4 cm - pouze u 29% případů. Trvalá registrace aktivity EMG a reakce na elektrickou stimulaci během operace může přispět k lepší ochraně nervů. Pokud je nerv anatomicky zachován, je obvykle vyřešen parciální p / o paréza, ale to může vyžadovat celý rok. V ≈13% případů nebylo možné udržet anatomickou kontinuitu nervu.

CPX pro tumory Ø <3 cm: v 15% případů byla pozorována dočasná slabost nervu VII, porucha funkce V nervu (obvykle dočasná) byla v 18%. V další sérii pozorování byla funkce stupně 1-2 v pooperačním období v 92% případů (v porovnání s 90% po léčbě MX).

Vestibulo-sluchový (VIII) nerv

Ve velké sérii pozorování byli pacienti s jednostranným HCH a sluchem třídy I nebo II ≈12% (viz tabulka 14-25). Zachování sluchu přímo závisí na velikosti nádoru a při pochybnostech o Ø> 1,5 cm. Vedení a / nebo monitorování ASVP může přispět k ochraně sluchu. V centrech, kde se léčí velký počet pacientů s HCH, je míra ochrany sluchu 35–71% s velikostí nádorů 10., 10. a 12. nervů po operacích na velkých nádorech, které tyto nervy míchají až k týlní kosti. pozorovány vzácně.

Po mikrochirurgické léčbě

Výskyt relapsů do značné míry závisí na úplném odstranění nádoru. K relapsům však dochází v případech, kdy se zdá, že nádor je zcela odstraněn a když byla provedena subtotální resekce. Může se to stát mnoho let po operaci. Frekvence pokračujícího růstu nádorů po subtotální resekci je "20%." Všichni pacienti by měli mít opakované CT nebo MRI vyšetření. Ve staré klinické sérii s dobou pozorování až 15 let v případech totální resekce tumoru bylo možné zajistit kontrolu lokálního růstu v ~ 94% případů. V relativně nedávné sérii pozorování s kontrolou MRI byla míra recidivy 7-11% (s obdobím sledování 3-16 let).

Využití externí radiační terapie

Vedení externího LT může zlepšit kontrolu lokálního růstu tumoru v případech neúplné resekce, jak je uvedeno v tabulce. 14-30 (poznámka: vzhledem k tomu, že u benigních nádorů se předpokládá dlouhá doba pozdějšího života, mohou být projevy RT komplikací).

Tab. 14-30. Srovnání stupně kontroly lokálního růstu HCH během chirurgické léčby a kombinace chirurgické léčby s externí radiační terapií

Po odstranění neuromu: komplikace a následky

Neuroma: příčiny, příznaky, lokalizace, odstranění

Neurom je benigní tvorba nervového systému, jehož zdrojem jsou Schwannovy buňky, obklopující procesy neuronů a tvořící tzv. Myelinové pochvy. Další název nádoru může být schwannom nebo neurolemom.

Neurom je častěji detekován u žen a mezi pacienty dominují mladí a starší lidé. Být benigní, nádor ne metastázuje, ale relapsy jsou možné. Kromě toho, schopnost zmáčknout nervové tkáně a cop různé struktury mozku, pevně pájené k meninges dělají to docela nebezpečné, když se nachází v lebeční dutině.

Maligní typ neuromu je maligní schwannom, nejčastěji se vyskytující u mužů ve věku 30-50 let. Vyznačuje se rychlým růstem, lokalizací v nervech končetin, klíčením okolních tkání a destrukcí nervů. Naštěstí je tento typ nádoru vzácný.

například nervového tumoru

Schwannoma je poměrně častá, zejména u dětí. Ze všech nádorů mozku se podle různých zdrojů podílí až 10% případů a jedna pětina nádorů míchy se ukazuje jako schwannomy. Novotvary periferních nervů a ganglií v polovině případů.

Nádor může postihnout jak periferní nervy, tak mozek mozkovými nervy. Mezi lebečními nervy se nejběžnějším zdrojem růstu nádoru stává kochleární, který se mezi obyvateli nazývá sluchový.

Schwannoma se zvyšuje velmi pomalu, ale i u malých velikostí může nádor způsobit vážné problémy.

Příčiny Neurino (Schwann)

Příčiny nádorů Schwannových buněk nejsou dobře známy, ale predispozice k onemocnění může:

 • Genetické mutace, zejména v chromozomu 22;
 • Vystavení ionizujícímu záření a některým chemikáliím;
 • Dědičná predispozice, kdy se schwannom tvoří ve složení neurofibromatózy, závažné dědičné onemocnění.

Úloha nervového poškození při vývoji nádoru je odmítnuta. Existují důkazy, že nadměrné zvukové podněty a vibrace mohou způsobit akustický neurom, který ovlivňuje lebeční nervy VII a VIII.

Projevy neuromů

Neurom sluchového nervu a mozku

Neurom sluchového nervu postihuje lidi zralého a staršího věku, je tvořen v lebeční dutině, „pletení“ sluchového nervu. U většiny pacientů je onemocnění jednostranné. Známky neurinomu pre-vezikulárního nervu jsou:

 1. Hluk v uchu na postižené straně;
 2. Snížení sluchu až na plnou ztrátu;
 3. Ztráta koordinace a rovnováhy, závratě.

Velikost novotvaru není vždy jasně spojena se závažností symptomů. Někdy i malý nádor může způsobit vážné poruchy, které se nacházejí v různých částech mozku. Velké nádory vyvolávají zvýšení intrakraniálního tlaku, pak k výše uvedeným stížnostem přidejte intenzivní bolesti hlavy, nevolnost se zvracením, která nepřinese úlevu.

Skutečně velký neurom sluchového nervu může být skutečně nebezpečný, protože stlačuje části mozkového kmene, kde se nacházejí vitální nervová centra (vazomotorika, respirační, atd.). V takových případech nádor vytváří ohrožení života a způsobuje narušení kardiovaskulárního a respiračního systému.

akustický neurom na obrázku

Neurom mozku může ovlivnit jiné kraniální nervy - trojklanný, obličejový, abducent. Tudíž, trigeminální neoplasie je doprovázena bolestí v obličeji před růstem vzdělanosti, porušením citlivosti ve formě necitlivosti, plazením "husí kůže", oslabením funkce svalů obličeje. Jsou možné halucinace vichtové a čichové.

Zapojení obličejového nervu se projevuje poruchou citlivosti kůže na obličeji, ztrátou chuti a sníženou slinivostí. Stejné příznaky se objevují, když je obličejový nerv rozdrcen schwannomem jiného místa (například akustickým).

Spinální neurinom

Spinální neurinom se obvykle nachází v oblasti krční a hrudní, umístěné mimo míchu a schopný ho vytlačit ven. Symptomy jsou redukovány na bolest, autonomní poruchy a příznaky transverzální léze míchy.

příklad umístění spinálního neuromu, nádor vymačkává míchu

S porážkou předních kořenů páteře lze pozorovat parézu a svalovou paralýzu v oblasti jejich inervace as neurinomem zadních kořenů trpí citlivá oblast: necitlivost, procházení. Jak nádor roste, tyto příznaky se stávají přechodnými a přetrvávajícími a jejich závažnost se zvyšuje.

Bolest v případě neurolemie kořenů páteře je obvykle intenzivní, zhoršená přijetím horizontální polohy. Pokud nádor roste v oblasti krční a hrudní, pak se u pacienta objeví bolest v krku, hrudníku, mezi lopatkami. Radikulární syndrom se často podobá záchvatu anginy pectoris, kdy bolest je hlavně za hrudní kostí a dává levou ruku a lopatku.

U neuromu bederní míchy budou popsané příznaky v bederní oblasti, nohou. Možné poruchy chůze, necitlivost nohou, trofické poruchy.

Vegetativní symptomy jsou určeny lokalizací neuromu a jsou redukovány na:

 • Narušení práce pánevních orgánů;
 • Dušnost, někdy potíže s polykáním;
 • Vysoký krevní tlak;
 • Porušení gastrointestinálního traktu;
 • Arytmie.

Poškození šířky míchy je doprovázeno paralýzou, prudkým poklesem všech typů citlivosti a trofických změn. Tento stav je velmi nebezpečný, zejména když je lokalizován cervikální a hrudní nádor, kdy poruchy v činnosti srdce nebo plic mohou být fatální.

interplusovaskulární neurom (Mortonův neurom)

Periferní neuromy

Neurom periferních nervů se zvyšuje velmi pomalu a je nejčastěji lokalizován povrchově. Obvykle se jedná o jediný malý kulatý nádor, který roste podél nervového vlákna. Neurom periferního nervu se projevuje intenzivní bolestí a sníženou citlivostí. Progresie nádorů způsobuje parézu svalové tkáně.

Léčba neurinem

Léčba neuromy je určena lokalizací tumoru, jeho velikostí, stavem pacienta a technickými možnostmi jeho odstranění. Běžně používané:

 • Chirurgické odstranění nádoru;
 • Radiační terapie;
 • Radiochirurgická léčba.

U malých schwannomů může být pacientovi nabídnuto pozorování. U nádorů sluchového nervu, pokud nejsou žádné příznaky a nádor je malý, může být také omezen na pozorování a pravidelnou MRI nebo CT kontrolu.

Neuromová chirurgie

Chirurgické odstranění novotvaru je hlavní metodou léčby, která spočívá v excizi nádoru.

Bez ohledu na umístění neoplasie, vždy existuje riziko poškození nervů, proto porušení citlivosti nebo motorické funkce není po takových operacích neobvyklé.

V případě neuromu sluchového nervu existuje možnost ztráty sluchu, která není spojena ani se samotnou operací, jako s kompresí nervové tkáně nádorem. Kromě toho je možná paréza obličejového nervu a zhoršená funkce svalů obličeje.

stadia odstranění neuromů

Indikace pro operaci mohou být:

 1. Rostoucí neurom;
 2. Relapse nebo nedostatek účinku radiochirurgie;
 3. Zvýšení symptomů;
 4. Progresivní ztráta sluchu, výskyt intrakraniální hypertenze, známky komprese jiných částí mozku.

Schwannomy periferního nervu mohou být zcela chirurgicky odstraněny a nádor míchy podstoupí chirurgický zákrok pouze v případě, že nevyrostl do meningů a může být zcela odstraněn. V jiných případech je neurino částečně odstraněno následným ozářením.

Největší obtíže mohou vzniknout během operace na nádorech umístěných uvnitř lebky. Tyto intervence se často vyskytují s komplikacemi, jejichž četnost a závažnost závisí na velikosti a umístění neoplázie.

Velké intrakraniální neuromy způsobují zvýšení intrakraniálního tlaku a zhoršenou cirkulaci mozkomíšního moku, takže operace nejen pomůže zbavit se nádoru, ale také těchto nebezpečných projevů vzdělávání.

Chirurgické odstranění neurinomu predonálního kochleárního nervu by mělo být prováděno v nemocničním prostředí, kde pracují neurologové, kteří vlastní endoskopické techniky.

extrakce nervového nervu sluchového nervu

Volba typu operace závisí na vlastnostech novotvaru a preferencích chirurga. Je tedy možné proniknout do lebeční dutiny přes střední lebeční fossu, trans labyrint (s odstraněním struktury vnitřního ucha) nebo týlní kosti (retrosygmový přístup).

V druhém případě je nutné pohybovat mozeček, zatímco vizualizace některých částí sluchového kanálu je obtížná, takže endoskopická péče je povinná.

Téměř všechny neuromy malé a střední velikosti mohou být odstraněny tímto způsobem s minimem komplikací a narušení obličejového nervu je pozorováno u ne více než 5% operovaných pacientů.

Translabyrintový přístup se používá u velkých nádorů se ztrátou sluchu, protože po operaci již nelze vrátit. Přístup přes střední lebeční fossu je nejméně traumatický a používá se pro neuromy do 1 cm.

Po operaci na lebce se pacientovi doporučuje, aby se vyhnul létání v letadle, aby si dva týdny nevypral vlasy, aby se postaral o pooperační ránu.

U velkých intrakraniálních neuromů není vždy možné nádor zcela odstranit, protože může být pevně přilepen na okolní nervové struktury a cévy a hojné zásobení nádoru z větví vertebrálních a bazilárních tepen vyvolává vysoké riziko krvácení a hrubých neurologických poruch. V takových případech se chirurg uchyluje k částečnému odstranění nádoru a zbytek nádoru se podrobí radiačnímu nebo radiochirurgickému odstranění.

Radiační terapie a radiochirurgie

Při absenci příležitostí pro chirurgickou léčbu nebo pro malé tumory může být provedena radiační terapie. Až donedávna bylo aplikováno obvyklé ozařování oblasti růstu tumoru, ale s nástupem radiochirurgie se mu začala dávat výhoda.

Radiochirurgické odstranění znamená vystavení směrového paprsku záření nádoru, zatímco poškození okolních tkání a nervů se nevyskytuje, proto jsou komplikace minimální a vzácné.

Ovládání operace pomocí CT nebo MRI vám umožňuje odstranit nádor s vysokou přesností, což je nepřístupné i pro nejpřesnější ruku operátora.

Vzhledem k časté lokalizaci neurinomů v lebeční dutině je tato metoda poměrně relevantní a slibná.

Radiochirurgie zahrnuje použití různých typů ionizujícího záření, které je přiváděno do růstové zóny novotvaru z různých úhlů a působí na nádor ze všech stran. Procedura je bezbolestná, obvykle netrvá déle než jednu a půl hodiny.

Nádory o velikosti ne více než 30 mm mohou být odstraněny ozařováním, protože u větších nádorů by bylo nutné zvýšit radiační dávku, která je plná nežádoucích radiačních reakcí.

Radiochirurgie jako hlavní způsob léčby může být použita v případech nemožnosti radikální operace (vážný stav pacienta, věk nad 65 let, nedostupnost tumoru, riziko poškození sousedních struktur), relapsu neuromu nebo odmítnutí chirurgického zákroku pacientem.

Po radiochirurgické léčbě se růst neuromu zastaví a jeho velikost se postupně snižuje. Účinnost zákroku s neuromy dosahuje 90% a stav pacienta se vrátí do normálu přibližně za rok, v závislosti na počáteční velikosti novotvaru.

Průměrná terapeutická dávka záření je 20-37 Gy, zatímco některé buňky okamžitě umírají a zbytek ztrácí schopnost další reprodukce. Poškození krve v nádoru po ozáření také zabraňuje jeho dalšímu růstu.

Je třeba poznamenat, že v případě, že nádor způsobil kompresi a atrofii sluchového nervu, pak v případě ještě šetrnější léčby je téměř nemožné vrátit sluch.

Prognóza a důsledky

Následky neuromů jsou obvykle:

 • Ztráta sluchu;
 • Paréza obličejového nervu;
 • Zvýšený intrakraniální tlak;
 • Poruchy mozečku (změna chůze, koordinace, problémy s rovnováhou);
 • Paréza a paralýza (s nádory míchy).

Tyto změny jsou charakteristické pro velké nádory, které stlačují tkáň mozku nebo míchy. Neoplasie malé velikosti mohou být odstraněny bez jakýchkoliv poruch, takže je důležité zahájit léčbu včas.

Léčba neuromu jakékoliv lokalizace by měla být prováděna ve specializované nemocnici. Nádor se nedokáže vyléčit sám nebo při použití tradičních metod a ztráta času a zanedbávání oficiálního léku povede pouze k jeho dalšímu růstu a zhoršení symptomů.

Video: akustický neurom v programu „Live is great!“

Neurom sluchového nervu: symptomy, diagnostika a léčba

Neurom sluchového nervu, jehož symptomy a léčba budou popsány v tomto článku, je neoplastické onemocnění.

Samotný neurom je považován za jeden z nejběžnějších nádorových onemocnění a je ve skutečnosti benigním novotvarem. Takový nádor pochází z tzv. Schwannových buněk, díky čemuž je druhý název onemocnění tradičně považován za "schwannom".

Novotvary podobné povahy lze pozorovat v různých věkových skupinách a podle statistik tvoří přibližně 8% primárních nádorů lebeční dutiny. Navíc většina schwannomů se vyvíjí v sluchovém nervu.

Jako základ histologické struktury v medicíně existují tři typy neuromů: xanthomatózní, angiomatózní a epithelioidní. Všechny zpravidla neinfikují okolní tkáně a velmi zřídka způsobují výraznou kompresi.

Přechod na Schwann v maligní formě se také děje velmi vzácně.

Projevy nervového nervu sluchového nervu

Vzhledem k tomu, že ve většině případů se nádor zvětšuje velmi pomalu, příznaky nervového nervu se nemusí objevit několik let po nástupu onemocnění.

Při dosažení velikosti 1,5 cm a dalším vzestupu vzdělání však začíná vykazovat různé příznaky.

V tomto případě závisí přesný soubor znaků na tom, které oblasti mozkové hmoty jsou podrobeny kompresi.

Jedním z prvních příznaků onemocnění jsou takové projevy, jako je přetížení, hluk a zvonění v uchu. Co se týče sluchu, postupně se snižuje, ale tento proces je extrémně pomalý, takže pacient si často takový příznak nevšimne.

Jasná ztráta sluchu, včetně těžké ztráty sluchu a dokonce i hluchota, jsou příznaky neuromu sluchového nervu, když nádor dosáhne 2-3 cm, v některých případech sluch člověka náhle zmizí, což je nevyhnutelně doprovázeno stejným náhlým zhoršením zdraví.

Dalšími složkami komplexu symptomů popsaného onemocnění mohou být tupé nebo bolestivé bolesti obličeje nebo ucha, nystagmus a dvojité vidění, nerovnováha, nestabilita a nestabilní chůze, zhoršené slinění, chuť a polykání.

V přítomnosti velkého nádoru se vestibulární problémy vyvíjejí v závislosti na typu krizí a jsou charakterizovány výskytem nevolnosti a rozvojem vážného zvracení, stejně jako intenzivní závratě, kterou pacient často nedokáže udržet ve vzpřímené poloze.

Důsledky neuromu sluchového nervu mohou být vyjádřeny formou kapky mozku. Tato komplikace se vyvíjí s významnou velikostí nádoru, když stlačuje výtokovou cestu mozkomíšního moku. Takový stav ohrožuje oblasti mozku, až nekrózu.

Diagnostika a léčba akustického neuromu

Obvykle je schwannom sluchového nervu detekován v počátečních stadiích vývoje náhodně, protože nejsou žádné symptomy. Později, vzhledem k pomalému nárůstu projevů, je také obtížná diagnóza akustického neuromu.

Za účelem identifikace takového nepřímého symptomu onemocnění jako expanze lumenu vnitřní části sluchového kanálu může být předepsána radiografie temporální kosti. Audiometrie se používá ke studiu funkce sluchu a elektronická histagmografie se používá k záznamu pohybu očí.

Vizualizace nádoru a určení jeho polohy a velikosti umožňuje mozkovou tomografii (buď počítačovou nebo magnetickou rezonanci).

V tomto případě, s jednoduchým CT skenem bez použití kontrastní látky, lze uvažovat pouze nádory větší než 1 cm, malé nádory lze pozorovat pouze se zavedením kontrastu.

U pacientů s diagnózou akustického neuromu je léčba redukována na dvě hlavní oblasti: konzervativní a chirurgickou.

Druhou je operační technika k odstranění dané patologie.

Je třeba poznamenat, že u pacientů s diagnózou neuromu sluchového nervu byl provoz níže uvedeného videa považován za standardní léčbu po dobu 50 let.

S taktikou čekání je pravidelně sledován nový růst a růst a dynamika projevů nemoci.

Taková metoda se zpravidla používá pro onemocnění neuromů starších lidí, s občasnou detekcí onemocnění během MRI, s malými velikostmi nádorů, stejně jako se slabými klinickými projevy onemocnění.

Současně můžete předepsat použití analgetik, diuretik, protizánětlivých léčiv. Pokud neurom rychle a rychle roste, pak se doporučuje uchýlit se k jeho odstranění.

Léčba akustického neuromu bez operace: radiační terapie

Hlavní metodou léčby neuromu sluchového nervu bez chirurgického zákroku je, že lékaři nazývají radiační terapii. Jednou z jeho možností je získání popularity "gama nůž". Pomocí této metody se destruktivní ionizující záření pro nádor podává přímo do místa nádoru bez jakéhokoliv řezu.

Za prvé, pod vlivem lokální anestézie na pacientově fixní stereotaktický rámec. Pak počítačový plánovací systém založený na datech počítačové tomografie vytvoří plán ozařování.

Hlava pacienta je fixována v polohovacím systému a provádí se bezbolestný proces ozařování, během kterého je komunikace s osobou udržována a jeho stav je monitorován pomocí videokamery.

Tento způsob terapie je také úspěšně aplikován po chirurgickém odstranění neuromu sluchového nervu za účelem ozáření zbývajících, hluboce umístěných útvarů, které chirurg nemohl dosáhnout.

Z vedlejších účinků používání gama nože můžete rozlišovat bolest v místě upevnění rámu a nevolnost. Z dlouhodobého hlediska může dojít k paralýze obličeje a sluchu.

Chirurgie a účinky po odstranění nervového nervu sluchového nervu

Operace k odstranění neuromu sluchového nervu se provádí v celkové anestezii a je zaměřena nejen na odstranění nádoru, ale také na zachování integrity nervu, jakož i na zabránění ztráty funkce orgánu sluchu.

Týden před chirurgickým zákrokem je nutné přestat užívat nesteroidní protizánětlivé léky a jiná ředidla. 2 dny před zákrokem se pacientovi podávají glukokortikoidy a antibiotika se předepisují bezprostředně před operací.

Délka procedury je obvykle 6-12 hodin. Současně může být odstranění neuromu sluchového nervu provedeno různými způsoby. Volba specifické techniky bude záviset na velikosti a umístění nádoru.

Když je použit translabyrintový přístup, díra je vytvořena v lebce za uchem, pak je odstraněn proces mastoidu. Hlavní nevýhodou této techniky je skutečnost, že obsluhované ucho již neslyší.

S retrosigmoidním přístupem se z ucha provádí pitva lebky, ale zároveň blíže k zadní části hlavy. Tímto způsobem mohou být odstraněny nádory jakékoliv velikosti. Co je pozoruhodné, i když není ztraceno ve sluchu.

Důsledky odstranění neuromu sluchového nervu se mohou projevit bolestí hlavy, suchýma očima a necitlivostí obličeje. Jako komplikace operace lze očekávat ušní zvonění a koordinační poruchy.

Navíc, stejně jako u jiných operací, mohou se infekční procesy a krvácení stát důsledkem odstranění neuromu. Nezapomeňte na komplikace při použití anestezie. Navíc, stejně jako u radiochirurgie, pacienti po operaci mají riziko vzniku paralýzy obličejového nervu a ztráty sluchu.

Pooperační období po odstranění akustického neuromu

Po odstranění neuromu sluchového nervu v pooperačním období jsou předepsány léky na podporu práce celého organismu jako celku a zejména nervového systému. Následně se osobě doporučují léky, které snižují riziko opakování.

Rehabilitace obvykle zahrnuje cvičení k obnovení motorické aktivity svalů obličeje, jakož i výživy se zahrnutím vitamínu C a polynenasycených mastných kyselin do stravy, s výjimkou kořeněných, slaných a tukových potravin, kávy a čokolády.

Celá doba rehabilitace může být od 6 do 12 měsíců. Během následujících 5–7 let by však měl člověk podstoupit pravidelné vyšetření MRI, aby se ujistil, že po operaci se neurom sluchového nervu znovu nevytvořil.

Může neurom sluchového nervu pozdravit postižení?

Každý nádor, a zejména ten, který se vyvíjí v mozku, vždy děsí pacienty, protože existuje pravděpodobnost smrtelného výsledku. Existují však takové novotvary, které ve většině případů naopak nevedou k smrtelnému výsledku, ale projevují se místním porušováním. Takový nádor je neurom sluchového nervu (vestibulární nebo akustický schwannom).

Vlastnosti nemoci

Nádor sluchového nervu je zpravidla benigní, v obzvláště obtížných případech může být zhoubný.

Lidský sluchový systém zahrnuje:

 1. Vnější ucho.
 2. Střední ucho.
 3. Vnitřní ucho.

Sluchový nerv se nachází ve vnitřním uchu, který je rozdělen do dvou procesů: vestibulárního a akustického. V závislosti na tom, který z nich je ovlivněn, se rozlišuje vestibulární nebo akustická cesta (neurom) sluchového nervu.

Neuromem sluchového nervu je vzácné onemocnění, přesto je to 10–15% z celkového počtu lidí s nádorem mozku.

Rizikem jsou lidé ve věku od 30 do 40 let a dosud nedošlo k jedinému případu porážky tohoto onemocnění dětí mladších 10 let.

Ženy navíc trpí tímto onemocněním třikrát častěji než muži. To však neznamená, že muži jsou imunní vůči tomuto onemocnění.

Samotný novotvar má oválný tvar s jasnými hranicemi. Povrch má navíc nerovný povrch.

Příčiny a faktory vývoje

Onemocnění uší je poměrně specifická a může být způsobena nejrůznějšími příčinami, avšak neurinom nepatří do seznamu sluchových onemocnění, která mohou být popsána standardním způsobem.

Rozlišujte jednostranné a dvoustranné formy nemoci. Bilaterální je mnohem méně častá a hlavní příčinou jejího vývoje je neurofibromatóza.

Neurofibromatóza je dědičná. Přítomnost tohoto onemocnění v těle indikuje náchylnost pacienta k rozvoji benigních nádorů, včetně bilaterálního akustického neuromu sluchového nervu.

Důvod výskytu unilaterálního neuromu je stále neznámý, lékaři mohou pouze předpokládat, co způsobuje nemoc. Mezi možné příčiny vzniku neuromu patří:

 • ozařování těla;
 • toxická otrava;
 • poranění hlavy;
 • onemocnění srdečního systému;
 • přítomnost infekčních onemocnění;
 • onemocnění uší (otitis, labyrintitida).

Příznaky

Přítomnost neuromu pacienta neznamená, že osoba bude tento stav znát, spíše naopak. V mnoha případech jsou symptomy buď zcela nepřítomné nebo tak malé, že to pacient necítí.

Existují tři stadia vývoje onemocnění:

 • první je novotvar až 2,5 cm;
 • za druhé, nádor má velikost 3–3,5 cm;
 • třetí - velikost nádoru je větší než 4 cm.

V první fázi je tedy možné, že na úrovni nervových buněk dochází k nevýznamnému narušení, které se zjevně neprojevuje žádným způsobem.

Kromě toho, hlavní symptom - hluchota se vyvíjí slabě a pacient nepřikládá význam narušení sluchu. Tuto fázi můžete porovnat s časným stadiem senzorineurální ztráty sluchu. Slyšení se ztrácí postupně a ne tak jasně.

V přítomnosti neuromu menšího než 2,5 cm ve většině případů není ani potřeba jeho odstranění nebo ošetření, je nutné pouze pravidelné konzultace s neurologem a vyšetření k určení stavu schwannomů a pacienta.

Mohou se však vyskytnout běžné příznaky:

 • závratě;
 • problémy s pohybem (nerovnováha);
 • častá kinetóza v dopravě.

Počínaje druhou etapou nádor roste a ovlivňuje nervové buňky kolem sluchového nervu a v důsledku toho se vyvíjejí související symptomy, které nemají nic společného se sluchem.

Hlavním rysem druhé fáze je vývoj nystagmu oka (jeho prudká fluktuace). Nádor začne tlačit na mozkový kmen, což způsobuje následující příznaky:

 • zvýšená porucha koordinace pohybu;
 • ostrá ztráta sluchu;
 • narušení výrazů obličeje (vyskytuje se v důsledku mačkání nervu obličeje);
 • v uších je hluk (pískání).

Třetí etapa je z hlediska zvyšujících se symptomů nejnebezpečnější. Nádor velikosti slepičího vajíčka je již vážným problémem. Mezi hlavní rysy třetí etapy patří:

 • zvýšený oční nystagmus;
 • hydrocefalus;
 • výskyt mentálních nebo zrakových abnormalit (spojených s mačkáním zrakového nervu nebo některých oblastí mozku);
 • strabismus;
 • zvýšená nerovnováha (možná vývoj nestabilní chůze, náhlé kapky).

Diagnostika

Hlavní podmínkou při provádění diagnostických činností je důkladná anamnéza. Lékař musí pochopit, co může způsobit tyto nebo jiné příznaky. Je důležité rozlišovat neurom sluchového nervu od neuritidy nebo jiných onemocnění ušního systému.

Základem komplexní diagnostiky ušních onemocnění jsou:

 1. Vyčistěte zvukový audiogram.
 2. Elektrosystagmografie.

Není-li možné nalézt nic, je nutné přistoupit k hloubkové analýze.

Přístrojová diagnostika, která zahrnuje:

 • zobrazování magnetickou rezonancí (MRI);
 • výpočetní tomografie (CT);
 • Ultrazvuk mozku (umožňuje zjistit přítomnost patologií v tkáních v blízkosti nádoru);
 • nádorová biopsie (tato studie ukazuje příčiny vývoje a umožňuje lékaři určit možnost léčby).

Léčba

Ve většině případů není přítomnost neuromu indikací pro operaci, spíše naopak, čeká na nejlepší taktiku (pokud existují indikace a pouze pod lékařským dohledem).

Metody léčby nervového nervu sluchového nervu jsou kromě čekání také:

 1. Léčba léky (konzervativní léčba).
 2. Radiační terapie.
 3. Chirurgický zákrok.

Léčba

Přirozeně, před umístěním pacienta pod nůž, lékař zkusí jiné dostupné léčby.

Léčba léčivem nebo konzervativní způsob léčby není pouze monitorovat nádor a fixovat změny, ke kterým dochází, ale také přijímat léčiva.

Pacient by měl užívat pouze ty léky, které Vám lékař předepíše, aby nezhoršil jejich situaci, a to: t

 • diuretika (Veroshpiron, Hypothiazide);
 • protizánětlivé léky (Ortofen, Ibuprofen);
 • léky proti bolesti (Nise, Ketanov);
 • cytostatika (methotrexát, fluorouracil).

Pokud pacient nemá žádné nepříjemné příznaky, může být léčba zcela vyloučena.

Frekvence kontroly nádoru je následující: První 2-3 krát každých šest měsíců a následně, bez růstu, každé 2 roky.

Konzervativní taktika je navíc indikována pro seniory, protože v důsledku změn souvisejících s věkem je nebezpečné provádět jiné typy léčby.

Radiační terapie

Nezáleží na tom, jak je schwannom, je to rakovina a rakovina vyžaduje vážnou léčbu. V případě růstu neuromu lze tedy radiační terapii předepsat k jejímu odstranění.

Zpravidla je nejbezpečnějším a nejúčinnějším způsobem radiační terapie použití gama nože. Operace s neuromem sluchového nervu s jeho pomocí poskytuje efekt hřebene a dlouhodobou remisi.

Tento postup spočívá v tom, že se nádor vystaví paprsku gama záření, přičemž nedochází k šíření záření po celém povrchu hlavy, ale jeho soustředění na jedno místo.

Taková operace se provádí v lokální anestézii. Samotný postup nezahrnuje trepanning lebky nebo řezů, a proto je naprosto bezbolestný.

Chirurgický zákrok

Pokud se zotavení po radiační terapii nezačne a neurom nadále roste, stejně jako v nouzových případech, je indikováno chirurgické odstranění neuromu sluchového nervu.

Moderní operace ve svém arzenálu má několik možností pro operaci:

 1. Rectosigmoid - existuje možnost zachránit sluch pacienta.
 2. Translabyrint - může být v několika variantách a obvykle ovlivňuje sluch.
 3. Indukované - použitelné pouze pro malé neuromy.

Přirozeně, pokud existuje možnost léčit neurom, lékař ho bude léčit. No, při předepisování chirurgie se lékař pokusí udržet osobu v jednání.

V případě, že se vyskytnou metastázy a mohou se vyskytnout pouze v případě neúplného odstranění nádoru, kdy i mikroskopické částice mohou vyvolat růst nového neuromu, případně provedení druhé operace.

Možnost odstranění neurinomu

Lidové léky

Kromě výše popsaných možností lze léčit i neurinomem a doma. Před použitím těchto receptů však důrazně doporučujeme, abyste se poradili se svým lékařem.

Je to důležité! Lidová léčba nenahrazuje hlavní a může být použita pouze jako dodatečná podpora ve spojení s léčbou předepsanou lékařem.

Tinktura koňského kaštanu

50 gramů koňského kaštanu trvá dva týdny v půl litru vodky. Pravidelně je třeba třepat tinkturu. Výsledná surovina se odebírá 10 kapek (nechá se ředit léčivo ve vodě) třikrát denně. Kurz je 2 týdny. Po přestávce se doporučuje opakovat až šestkrát.

Jmelí tinktura

Jmelí v množství 2 lžíce. Já Nafoukl se do 500 g vroucí vody přes noc. Užívejte tinkturu třikrát denně před jídlem. Kurz je tři týdny s přestávkou. Doporučujeme 4 kurzy. Tinktura musí být denně připravována tak, aby byla čerstvá.

Prevence nemocí

Pooperační období u neurinomu sluchového nervu trvá 5 dnů až rok a zahrnuje různá rehabilitační opatření. Rehabilitace tedy může zahrnovat:

 • fyzioterapie (magnetoterapie, elektroforéza atd.);
 • terapeutická cvičení;
 • specializovaná výživa (dieta).

Rehabilitace je důležitá v tom smyslu, že její nepřítomnost může vyvolat dlouhodobé zotavení nebo dokonce opakovaný nádorový proces.

Co se týče preventivních opatření, prostě neexistují.

Neexistují žádné důvody, které by zřetelně měly provokativní účinek na vývoj novotvaru, a proto nic nebrání.

Jedinou radou, která může být poskytnuta, není zpoždění volání specialisty.

Předpověď

Pro většinu případů neuromu sluchového nervu je prognóza příznivá. Ve stadiu I a II onemocnění se v 95% případů pacient vrátí do normálního života. Když se operace provádí včas, metastázy se nevyskytují, s výjimkou těžce pokročilých stadií.

Pokud jde o komplikace, jsou možné, ale je vyloučeno, že je indikován chirurgický zákrok.

Hlavní nepříjemné účinky nádoru:

 • částečná nebo úplná ztráta sluchu (může se vyvinout v důsledku operace, v případě velkých schwannomů);
 • zhoršení výrazu obličeje nebo vidění (pokud je postižen nádor obličeje nebo jiného nervu);
 • paralýza obličeje (může se vyvinout jak v důsledku operace, tak i během radiační terapie).

Letalita neuromu sluchového nervu je poměrně nízká. Takže i přes přítomnost onemocnění III. Etapy je úmrtnost pouze 1%. Pravděpodobně dochází k úmrtí ve zvláště zanedbávaných případech, kdy nedochází k řádné léčbě.

Neurom sluchového nervu je tedy vážná patologie, která vyžaduje minimálně pozornost pacienta. V přítomnosti příznaků charakteristických pro schwannomy, neberte si návštěvu u lékaře, což nakonec pomůže vyhnout se komplikacím. Léčit okamžitě a správně!

Neurom: symptomy, léčba, odstranění, typy

Nádory centrálního nervového systému jsou reprezentovány mnoha variantami novotvarů míchy a mozku. Nádor se může vyvinout z jakýchkoli nervových buněk, ovlivnit membrány, dráhy mozkomíšního moku a další struktury. Z různých novotvarů se rozlišuje samostatná skupina - neurinomy (kód ICD10 - D36.1).

Neurom: funkce a lokalizace nádoru

Pod definicí "neuromu" (schwannoma) se rozumí benigní tvorba prostoru, která je tvořena Schwannovými buňkami nervových vláken spinálních, lebečních a periferních nervů. Schwannovy buňky samotné jsou umístěny v plášti nervového vlákna, které jej kryje, stejně jako izolační membrána.

Makroskopicky, neurinomas jsou omezené uzly v hladké kapsli, ale někdy vnější kontury mají hrbolatý povrch. Je-li formace vytvořena ve struktuře velkého nervu, pak získává zesílený vzhled vřetenovitého tvaru. V takových případech je chirurgická léčba neuromů nemožná.

V průřezu tkáně nádoru nažloutlé, bělavé nebo šedé, je struktura vláknitá nebo gelovitá. Nádory s nízkou diferenciací buněk v sekci mají specifický vzhled připomínající rybí maso.

Schwannomy se nejčastěji vyskytují v oblasti mozečkového úhlu mozečku, který vzniká z pochvy předního kořene sluchového nervu. Méně často se zaznamenávají trigeminální neuromy. Vzácně se vyvíjí z membrán nervů jícnu a pošvy (IX a X párů lebečních nervů).

Podle mezinárodních statistik je procento zjištěných neurinomů asi 8% všech intrakraniálních objemových lézí a až 20% všech spinálních neoplastických procesů.

Lidé ve středním a vyšším věku jsou zpravidla nejvíce náchylní k onemocnění. Ženy trpí 1,5-2krát častěji než muži. V převážné většině případů jsou neuromy benigním růstem s pomalým růstem. Malignita (maligní degenerace) a primární vývoj neurinomů jsou velmi vzácné.

Neurino klasifikace

V závislosti na buněčné kompozici existuje několik typů neurinomů:

 1. Epileptoid. Atypické buňky vyplňují většinu vnitřního prostoru formace. Tam jsou malé inkluze vláknité tkáně.
 2. Angiomatní. Místo nádoru má porézní strukturu díky souboru kavernózních dutin. Samotné jeskyně jsou tvořeny patologicky rozšířenými cévami.
 3. Xanthomatous. Ve struktuře této formy nádoru jsou zaznamenány četné inkluze xantochromních buněk s vysokým obsahem barvicího pigmentu, což dává nádoru specifickou barvu.

Lokalizací je nejčastější:

Neuroma of Morton. Benigní tvorba plantárního nervu v noze. Často je lokalizován v místě nervů třetí a čtvrté prsty, přinejmenším - mezi druhým a třetím prstem. Vzdělávání je častěji jednostranné, bilaterální proces je velmi vzácný.

Vestibulární schwannom (akustický neurom, akustický neurom). Nádor, který se vyskytuje ve vestibulárním segmentu sluchového nervu s intrakraniálním růstem v oblasti mozkového můstkového úhlu.

Tempo růstu benigního vzdělávání je asi 2 mm na objem ročně. Se vzrůstem objemu neuromu pre-kochleárního nervu se tlak vytváří na strukturách mozečku a mozkového kmene, což způsobuje pomalu progresivní neurologické symptomy.

Varianta unilaterálního neuromu sluchového nervu je častější než bilaterální léze.

Neuromy páteře. Vyučování dat z Schwannových buněk spinálních nervů. Nejčastěji jsou uzly zaznamenány v hrudní a krční páteři, ve vzácných případech v bederní páteři. Z hlediska prevalence všech primárních neoplastických lézí jsou nejčastějším výskytem neuromů míchy (více než 25%).

V procesu růstu se uzel šíří jak intradurálně, tak extradurálně přes meziobratlové díry. Když kombinovaný, distribuce patologie má formu přesýpacích hodin. Hlavním neurologickým příznakem tohoto onemocnění je radikulární bolest.

Progresivní růst nádoru je doprovázen tlakem na míchu a může způsobit deformity kostí na úrovni uzlu.

Zřídka se vyskytují neurinomy zrakového nervu, které musí být odlišeny od gliálních nádorů.

Pokud je uvažována extrakraniální lokalizace (extracerebrální), pak jsou možné interkonstální nervové neurinomy z oblasti měkkých tkání (například neurom v krku).

Protože schwannomy ovlivňují jakoukoliv oblast, ve které jsou přítomna nervová vlákna, produkují neurinomy femorálního nervu.

Pokud byly tyto formace nalezeny současně v několika oblastech (centrální a periferní neurom), pak v tomto případě již mluvíme o neurofibromatóze.

Samostatně odlišit takovou formu neurinomu jako paragangliom. Zvláštností je, že je lokalizován kolem plavidla a zahrnuje muftoobno. Nejčastěji se nachází na úrovni vnitřních karotických tepen.

Představují určitou složitost pro chirurgický zákrok - pravděpodobnost masivního krvácení je vysoká.

Tato formace vyvíjí tlak na měkkou tkáň krku a způsobuje pocit nepohodlí v krku.

Příčiny Schwannoma

Vědecky prokázané důvody pro rozvoj neuromů dnes nebyly identifikovány. Existuje verze genetické predispozice.

22. chromozom je přítomen v DNA řetězci, který je zodpovědný za omezení růstu nádorů Schwannových buněk pomocí speciálního proteinu.

Pokud se mutace vyskytla přesně na úrovni tohoto chromozomu, pak nebudou existovat žádné omezující mechanismy, které by vedly k růstu nádorových tkání. Vědci dnes hledají příčinu této genetické mutace.

Je možné identifikovat shvunnomu v časných stádiích vývoje pouze náhodně, protože vzdělání se vyvíjí zcela asymptomaticky.

V některých případech může i malý neurom na začátku onemocnění zhoršit celkový stav člověka. To je zaznamenáno v případě, kdy se v mozkových oblastech vytváří nádor zodpovědný za určitý typ motility nebo citlivosti.

Příznaky neurinu

Hlavním příznakem neuromu sluchového nervu je ztráta sluchu, zhoršená koordinace, prostorová dezorientace. S nárůstem objemu vzdělávání dochází k nárůstu intrakraniálního tlaku.

V takových případech si pacienti s nádorem nervového nervu stěžují na:

 1. bolesti hlavy;
 2. závratě, která se projevuje ostrým zatáčením hlavy;
 3. nevolnost;
 4. snížené vidění;
 5. porušení polykání.

Podle vnějších projevů lze předpokládat přítomnost schwannomu zrakového nervu na základě rozpojení pohybů oční bulvy, exoftalmů a otoků obličejových tkání. V pozdějších stadiích léze vestibulárního nervu se mohou při vývoji hydrocefalus vyskytnout kapalné poruchy.

Pokud je neurinom v mozku nebo v míše lokalizován a roste v oblastech zodpovědných za citlivost horních a dolních končetin, pak k příznakům budou přidány poruchy inervace nohou a paží (pocit necitlivosti a procházení). S růstem takového nádoru dochází k paralýze končetin.

Schwannomy jsou vzácně získány. Symptomatologie těchto forem nádorů není specifická. Příznak bolesti (není charakteristický pro benigní proces) je pozorován v méně než polovině případů.

Rychlost růstu tumoru po jeho malignitě se zvyšuje, pro rok může být průměr až 3 cm (obvykle od 10 do 15 cm v průměru). Rychlost růstu závisí na stupni diferenciace nádorových buněk.

Když je v některých případech povrchové místo maligního neuromu, přerůstá do kůže s tvorbou vředů. Kromě toho nádor může napadnout kost, což způsobuje jeho zničení.

Při použití radiačních zobrazovacích metod mohou být zaznamenány symptomy sekundárních (metastatických) lézí kostí, parenchymu plic, jater a lymfatických uzlin různých skupin (mediastinum, břišní dutina). Hematogenní metastázy jsou zaznamenány u 15% pacientů se zhoubnou formou schwannomů, lymfocytů - v 5%.

Diagnóza nádoru

Neurolog začíná vyšetření sbírkou historie a identifikací neurologických symptomů

Pro stanovení přesnější diagnózy je nutné provést vyšetření pomocí počítačové nebo magnetické rezonanční tomografie hlavní procesní zóny pro detailní vyšetření tkáně. Tyto metody umožňují identifikovat přesnou lokalizaci nádorů, jejich strukturu, tvar, velikost, vztah k ostatním orgánům a kostním strukturám.

Konečným stupněm diagnózy je tkáňová cytologie. Vzorky nádorové hmoty se získají biopsií punkcí místa. Získání tkáňových neuromů je poměrně komplikovaný postup vzhledem k nepřístupnému umístění formace. Obvykle se používají chirurgické techniky pro odběr vzorku nádorové tkáně.

Léčba neuromů (schwannomů): benigní a maligní

Léčba neuromu závisí na závažnosti symptomů, umístění místa nádoru, stejně jako na typu procesu (benigní nebo maligní).

Taktika vedení benigních útvarů, které mají malou velikost a nezpůsobují žádné příznaky, obvykle očekávané. Pacient pravidelně (1-2 krát ročně) pravidelně kontroluje velikost a tvar nádoru pomocí MR tomografie.

Pokud během konzultace lékař určí potřebu chirurgické léčby neuromu jakéhokoliv místa (sluchový, zrakový, femorální nerv), nemůžete odmítnout za žádných okolností.

Chirurgická léčba

Při zjišťování zrychlení růstu nádoru nebo změn jeho struktury, jakož i nástupu neurologických symptomů způsobených hlavním procesem, se uchýlit k chirurgickým metodám léčby. Při diagnostice maligní formy neuromu je nutná operace.

Neuroma je nejjednodušší odstranit brzy. To snižuje riziko poškození nervových vláken během operace. Úplné vyříznutí může být nemožné kvůli umístění nádoru, například když je lokalizováno v mozkových strukturách nebo v oblasti výstupu vláken lebečního nervu bez narušení jejich funkcí.

Radiochirurgie

Při chirurgické léčbě neuromů se vyskytují obtíže, které souvisejí především s pravděpodobností poškození nervu během operace.

Pro minimalizaci rizika poranění chirurgové používají metodu stereotaktické radioterapie. Jedná se o techniku ​​neinvazivní expozice tkáně prostřednictvím radioaktivního záření.

Nejčastěji se používá jako léčba neuromu sluchového nervu, pokud je tvorba malá.

Tento postup se provádí pomocí speciálních zařízení - "Gamma Knife" nebo "Cyber ​​Knife". Tato zařízení generují silné směrové záření.

Během operace, nejvyšší koncentrace záření dopadá na místo nádoru, a směrovost paprsků je postavena s použitím počítačového tomografického přístroje. Pro několik postupů je možné zastavit dělení buněk v místě nádoru.

Výsledek je vyhodnocen MRI nebo CT několik týdnů po konečném postupu.

Léčba relapsu

Úplné odstranění maligních schwannomů pomocí pomocných metod ozařování a chemoterapie nezaručuje 100% hojení. K relapsu procesu může dojít rok nebo několik let po operaci. Podle statistik je to zaznamenáno u 50% pacientů.

Také recidiva znamená rozvoj metastáz v jiném orgánu, které nebyly primárně vizualizovány v důsledku jejich „buněčných“ dimenzí.

Léčba rekurentních maligních neuromů zahrnuje re-excizi patologického uzlu a zvýšený program radiační terapie, stejně jako chemoterapii s většími dávkami než dříve. Úspěšně aplikované techniky cílené (cílené) terapie.

Chemoterapie a radiační terapie u maligních schwannomů

Pokud jde o benigní neuromy, není použití ozařování a chemoterapie vhodné. Tyto metody se proto používají výhradně pro léčbu maligních forem onemocnění. Antineoplastická terapie v pooperačním období je předepsána s neúplným odstraněním nádoru, velkou velikostí místa nádoru a potvrzenou skutečností o přítomnosti metastáz.

Radiační expozice a chemoterapeutika, která přispívají ke zničení zbytkových tkání, zastavují růst metastatických ložisek, snižují riziko relapsu. Počet léčebných cyklů závisí na vlastnostech procesu. Obvykle zpočátku přiřazeno od 4 do 6 sezení.

Komplikace a účinky nervových nádorů

Obvykle je chirurgická léčba dostatečná k odstranění neurologických příznaků maligního schwannomu. V obtížných případech může být pozorován určitý reziduální účinek, například: svalová slabost, spontánní záchvaty, v těžkých případech přetrvávající paralýza.

V případech odstranění sluchového nervu neurinomy (oblast mozkového mozkového úhlu) je možná ztráta sluchu nebo ztráta pooperační nosní tekutiny.

Schwannomy resekovaného mozku mohou způsobit epilepsii (pak antikonvulziva, jako je gabapentin, jsou předepsány), zhoršené vidění, koordinaci a také mají negativní vliv na aktivitu dýchacích nebo kardiovaskulárních systémů.

Rehabilitační metody po odstranění neuromů jsou zaměřeny na prevenci relapsu. Za tímto účelem je pacientům v prvé řadě doporučeno, aby nepromítali preventivní vyšetření onkologem a přísně dodržovali všechna doporučení ošetřujícího lékaře.

Prognóza maligního schwannomu

Prognóza závisí na velikosti maligního neurinomu a jeho diferenciaci. Po chirurgickém odstranění vysoce diferencovaných neuromů jsou šance na zotavení vysoké a průměrná pětiletá míra přežití je asi 80%. Takové neuromy se vzácně metastázují a opakují.

U špatně diferencovaných maligních forem neurinu je prognóza špatná. Většina pacientů zemře v prvních 2 letech. I po chirurgickém odstranění maligního uzlu existuje vysoké riziko recidivy od 2 do 10 let. Průměrná míra přežití po dobu 4 let po operaci je asi 65%.

Nejhorší prognóza je pozorována v případech maligního schwannomu spojeného s neurofibromatózou.

Aby se maximalizovaly šance na úplné uzdravení, je nutné okamžitě vyhledat pomoc specialistů a zabránit progresi onemocnění. Vlastní léčba nádorových formací nebude úspěšná, nebo dokonce zhorší stav.