Co je akustický neurom - symptomy, diagnostika a léčebné metody

Neurom sluchového nervu se také říká schwannom vestibulárního nervu a je doprovázen výskytem benigního tumoru v oblasti osmého kraniálního nervu (pre-cochlear) v oblasti myelinového pochvy.

Takový patologický proces primárního intrakraniálního novotvaru není metastatický.

Navzdory pozitivní prognóze se nádor může zvýšit, což vede ke ztrátě sluchu a dalším negativním důsledkům.

Podle statistických údajů tvoří tento nádor asi 10% všech nádorů mozku a vyskytuje se hlavně u lidí ve věku 30-40 let. U dětí, před nástupem puberty, toto onemocnění dosud nebylo stanoveno.

Příčiny a faktory vývoje

Příčiny vzniku akustického neuromu a rizikových faktorů pro výskyt tohoto onemocnění nebyly dosud stanoveny.

Děti budou dědit abnormální geny od svých rodičů, což se v budoucnu projevuje vývojem takového nádoru.

Ve složitých případech je toto onemocnění známkou neurofibromatózy druhého typu. Tato patologie je hlavní příčinou predispozice k tvorbě nádorů v těle.

V přítomnosti neurofibromatózy druhého typu se neurom nejčastěji vyvíjí na obou stranách.

Diagnóza úzkostného hypertonického syndromu u dětí - to, co rodiče potřebují vědět o tomto syndromu, se učí z našeho materiálu.

Vzhledem k tomu, že mozková cysta je poměrně běžná patologie, bude znalost jak léčit mozkovou cystu užitečná pro každou osobu. Další informace.

Příznaky a symptomy nervového nervu sluchového nervu

V závislosti na velikosti a směru růstu nádoru se může objevit proces mačkání, který negativně ovlivňuje mozeček, obličejový a trojklanný obličejový nerv, můstek, 9-11 párů kraniálních nervů (vagus, hltan, hypoglosální).

Tyto patologické změny v těle se projevují poklesem sluchu, který je ovlivněn kompresí kochleárního nervu nádorem. Při postižení mozkového kmene mohou být poškozena dýchací a vazomotorická centra, což může být nebezpečné i po celý život.

Příznaky neuromu sluchového nervu se nemusí objevit rok nebo několik let se zvětšením velikosti nádoru.

U některých lidí zůstává tvorba nádorů malá a necítí se. V tomto případě by léčba neměla být prováděna, doporučuje se provádět pouze pravidelné lékařské prohlídky.

V souladu s tím, že je charakteristická komprese neuromu sluchového nervu, mohou být příznaky akustického neuromu rozděleny do hlavních skupin charakterizovaných následujícími projevy:

 • léze lebečních nervů;
 • stisknutí mozkového kmene;
 • cerebelární poruchy.

Závažnost symptomů závisí nejen na oblasti lokalizace novotvaru, ale také na jeho velikosti.

Ale ne každý případ neuromu je charakterizován podobnou skutečností, protože někdy i při výskytu velkých nádorů mohou být příznaky nepřítomné. Dokonce i malý nádor může dát pacientovi velké nepohodlí, které závisí na konkrétních tkáních a orgánech, které ždímá.

Nejčasnější projevy neuromu sluchového nervu lze připsat porážce sluchového nervu, která je pozorována u téměř 95% pacientů a je doprovázena tinnitem, což je pokles sluchu.

V 60% případů jsou pozorovány příznaky léze vestibulárního nervu, které se projevují periodickou nestabilitou nebo závratěmi při náhlých pohybech hlavy nebo těla.

Hlavní symptomy neuromu sluchového nervu tedy zahrnují:

 • snížení sluchových funkcí z lokalizace nádoru, které se může objevit náhle;
 • vzhled charakteristického hluku v uchu ze strany porážky;
 • přerušované závratě a nestabilita;
 • při stlačování obličejového nervu může způsobit brnění a znecitlivění části obličeje.

Fáze nemoci

Dnes jsou známy pouze tři stupně akustického neuromu:

 1. První stadium - nádor nepřesahuje průměr 2 cm a je doprovázen charakteristickým poškozením sluchových funkcí a vestibulárního aparátu. Mohou se vyskytnout problémy s receptory chuti nebo lehkým poraněním obličejového nervu;
 2. Druhá etapa - nádor roste na velikost ořechu a může být doprovázen zhoršenou koordinací pohybů a výskytem ostrých pohybů očních bulv;
 3. Třetí etapa - formace dosahuje velikosti slepičího vajíčka a je doprovázena symptomatickou kompresí mozku: rozvojem nystagmu, hydrocefalem a zrakovým postižením.

Diagnostika

Diagnóza neuromu sluchového nervu začíná analýzou historie onemocnění.

Vyšetření uší a nervového systému.

Všem pacientům se suspektním neuromem sluchového nervu se doporučuje podstoupit následující studie:

 1. Audiogram čistého tónu je účinný diagnostický postup pro počáteční screening, který vám umožní určit funkční stav sluchu a získat data potřebná pro další srovnání;
 2. Elektronistagmografie - studie je účinná pouze s výrazným neuromem, protože lokalizace nádoru v dolní oblasti vestibulárního aparátu dává normální výsledky. Funkce vestibulárního nervu jsou zachovány, dokud nejsou ovlivněna téměř všechna vlákna;
 3. Rentgenová diagnostika (MRI, CT, poltomogrammy) - poskytuje příležitost vizualizovat i malé nádory.

Procedury léčby

Neexistuje jediný přístup pro účinnou léčbu neurinomu sluchového nervu, protože každá metoda ovlivnění nemoci má určité výhody a rizika.

Odborníci prakticky všichni pacienti, kteří trpí touto chorobou, doporučují podstoupit radiochirurgický zákrok, před kterým začíná pečlivě zkoumat možné přínosy jiných metod ovlivňování nádoru.

Mezi možné možnosti léčby akustického neuromu patří:

 1. Nastávající taktika - kontrola příznaků a sluchu (audiometrie). Pozorování změn nádorů (MRI a CT), nejdříve jednou za šest měsíců (po dobu 2 let) a jednou za rok (za předpokladu, že nádor je ve stabilním stavu). Operace je určena pouze progresí nádorů.
 2. Pro zmírnění stavu pacienta se doporučuje užívat léky proti bolesti, protizánětlivé a diuretika.
 3. Radiační terapie - používá se jako samostatná léčba nebo navíc s operací.
 4. Vnější expozice.
 5. CPX - Stereotaktická radiochirurgie.

Chirurgie

Je také možné odstranit neurom sluchového nervu pomocí operace - možný přístup:

 1. Rektosigmoid (suboccipital) - poskytuje schopnost uchování sluchu.
 2. Translabyrint - provádí se v různých modifikacích a je nejčastěji doprovázen poškozením sluchu. Tato možnost chirurgického zákroku umožňuje zachovat funkčnost sedmého nervu.
 3. Extradurální inferior - provádí se prostřednictvím SCI výhradně pro malé laterální neurinomy sluchového nervu.

Následky onemocnění

Chirurgie pro malé tumory - v 95% případů pomáhá zcela se zbavit nádoru.

Úmrtnost v tomto případě nepřesahuje 1%. Chirurgická léčba v počátečních stadiích vývoje neuromu umožňuje zachování sluchových funkcí.

Chirurgie pro velké novotvary - u téměř 2/3 pacientů dochází k paralýze obličeje v důsledku léze nervu obličeje.

Taková patologie ohrožuje charakteristickou dysfunkci mimických svalů, které kontrolují blikání a žvýkání.

Radiační terapie (radiochirurgie) - tento způsob expozice nádoru může být doprovázen rozvojem pozdních vedlejších účinků, které spočívají ve ztrátě sluchu, poškození nervů a paralýze obličeje.

Důsledky pro neurom sluchového nervu budou menší, čím dříve léčba začala.

Preventivní opatření

Vzhledem k tomu, že příčiny vzniku neuromu sluchového nervu nejsou zcela pochopeny, není k dispozici ani jedno preventivní opatření.

Jediné, co odborníci doporučují, je včasná diagnóza onemocnění, kdy se objeví primární symptomy, a včasné zahájení profesionální léčby nádoru.

Neuromy sluchového nervu. Mýty a realita

Y. Titova:

Ahoj, kanál Mediodoktor a program "Neurochirurgie s Dr. Ilyaalovem". Ve studiu jsem já, Julia Titova, a autor a hlavní moderátor tohoto programu, Sergej Ilyalov, lékař neurochirurgu, rádiosurgeon. Dobrý den, Sergey.

S. Ilyalov:

Y. Titova:

Dnes budeme mluvit o neuromech sluchového nervu, rozptýlit mýty a říct o skutečné situaci. Ale především, co je to akustický neurinom?

S. Ilyalov:

Julie, dovolte mi chvilku a poblahopřát vám, vaší rozhlasové stanici ve tvém obličeji k prvnímu výročí vaší práce a přeji vám, abyste pokračovali v úspěchu.

Y. Titova:

S. Ilyalov:

Pokud jde o neuromy, jedná se o benigní nádor, který roste z membrán vestibulokochleárního nervu. Jinými slovy, z membrán sluchového nervu, který má také vestibulární část. Ale nejčastěji z vestibulárního úseku sluchového nervu vzniká tento nádor. Tento nádor je pozoruhodný v tom, že je jedním z nejběžnějších benigních nádorů mozku u dospělých. A mezi nádory zadní kraniální fossy, kde máme mozeček, je to nejběžnější benigní nádor.

Y. Titova:

Je dnes povaha této nemoci jasná? Co je příčinou výskytu?

S. Ilyalov:

Příroda je jasná, je založena na určitých mutacích, které se vyskytují u převážné většiny pacientů s přechodem života pod vlivem určitých vnějších faktorů. Nevíme přesně, které z nich, ale víme, že v okolí je spousta škodlivých účinků, počínaje slunečním zářením, elektromagnetickým zářením a podobně.

Y. Titova:

Je možné identifikovat rizikové skupiny nebo osoby, které jsou v této skupině? Jaké jsou nejjasnější faktory?

S. Ilyalov:

Nebyly identifikovány žádné spolehlivé rizikové faktory pro neurinom, ale lze předpokládat, že pacienti, kteří jsou často v podmínkách zvýšeného hluku, mohou být ochotni tak učinit. Ve skupině s rizikem neurinomických pacientů s neurofibromatózou je to samozřejmě dědičné onemocnění.

Y. Titova:

Řekl jste, že se dospělí nejčastěji setkávají s neurinomem. Proč Mají mladí lidé nebo děti nemoc?

S. Ilyalov:

U dětí je toto onemocnění nejčastěji jedním z projevů neurofibromatózy, tj. Dědičné nemoci, při které jsou postiženy nejen sluchové nervy na obou stranách, ale také benigní nádory mozkových membrán, míchy, kořeny míchy a tak dále.

Y. Titova:

Jedním z prvních negativních vlivů, které přicházejí na mysl, je časté naslouchání hlasité hudbě. Může to vyvolat vývoj neuromu?

S. Ilyalov:

Opět není prokázáno spolehlivé spojení mezi poslechem hlasité hudby a výskytem neuromů. Stejně tak nebylo navázáno přímé spojení mezi častým používáním mobilních telefonů a výskytem některých benigních nebo maligních nádorů mozku.

Spolehlivé spojení mezi poslechem hlasité hudby a výskytem neuromů není prokázáno. Stejně tak nebylo navázáno přímé spojení mezi častým používáním mobilních telefonů a výskytem některých benigních nebo maligních nádorů mozku.

Y. Titova:

To je velmi děsivý příběh, protože často spíme spolu s telefony.

S. Ilyalov:

Existuje mnoho pověstí o tom, a čas od času tam jsou informace, když je Američan, pak britští odborníci něco vytvořit. Ale neviděl jsem žádné spolehlivé informace.

Y. Titova:

Co říká o vývoji této nemoci, kde to všechno začíná?

S. Ilyalov:

Vzhledem k tomu, že neuromy pocházejí z vestibulární části sluchového nervu, tj. Z části, která je zodpovědná za vedení vestibulárních impulsů, jedním z nejčastějších symptomů je závratě, které se periodicky vyskytují. Mohou být časté, vzácné, silné nebo ne příliš intenzivní. Dalším příznakem je příznak podráždění sluchových vláken. Za prvé, ve formě vzhledu subjektivního hluku ucha.

Y. Titova:

Jak to vypadá?

S. Ilyalov:

To může být různé intenzity, různé výšky, to může být konstantní pískání nebo nízký intenzivní hluk. U mnoha pacientů se tento příznak velmi silně obává, a to je první stížnost, s níž chodí k lékařům.

Y. Titova:

Bohužel, závratě mohou být příznakem tolika nemocí.

S. Ilyalov:

Y. Titova:

Ale pak se musíme podívat do komplexu. To znamená, že je to závratě plus.

S. Ilyalov:

Y. Titova:

Co může vést k lhostejnosti k těmto příznakům, k jakému vážnému vývoji?

S. Ilyalov:

Chtěl bych pokračovat v symptomech. Vzhledem k tomu, že sluchový nerv je postižen, je dalším z nejčastějších symptomů jeden nebo jiný stupeň ztráty sluchu, na který pacienti někdy nevěnují pozornost, když k poklesu dochází velmi pomalu. A pouze za určitých okolností si někteří pacienti náhle všimnou, že například předpokládají, že poslouchají televizi nebo rozhlasový program a otáčejí svým zdravým uchem ke zdroji zvuku. Někdy se stává, že sluch rychle klesá. A pro pacienty je to vážný důvod, proč se poradit s lékařem.

Y. Titova:

Vezměte si starší lidi, starší osoby, určitě berou tyto příznaky jako samozřejmost, protože jejich věk je samozřejmostí. Ale pokud je to stále neurom, o kterém mluvíme, k čemu to může vést?

S. Ilyalov:

Nejen pacienti, ale i lékaři nemají ostražitost ohledně možného vývoje neuromu. Někdy se tito pacienti mohou několik let podrobit určitým konzervativním léčebným postupům o tzv. Neurosenzorické ztrátě sluchu, která je ve skutečnosti založena na nádoru. Jsou však konzervativně ošetřeny různými druhy vaskulárních přípravků, vitamíny, které mohou ovlivnit zrychlení růstu těchto nádorů.

Y. Titova:

Příprava na vysílání, jsem četl, že lidé, náhle vystoupit z postele nebo křesla může prostě spadnout, ztratit se ve vesmíru. To znamená, že již říká o závažném vývoji nemoci nebo ne?

S. Ilyalov:

Mluví spíše o stupni postižení vestibulárního aparátu, o stupni jeho utrpení. Faktem je, že náš vestibulární aparát je bilaterální, to znamená, že je součástí vnitřního ucha vpravo a vlevo. Dokud jsou příznaky podráždění vestibulárního aparátu, projevuje se závratě a nestabilita. Od chvíle, kdy funkce postiženého vestibulárního aparátu vypadne, může tento příznak projít, protože vestibulární aparát na opačné straně tuto funkci přijímá kompenzačním způsobem.

Y. Titova:

Jak jste řekl, toto vzdělání je neškodné. Zvědavě je to v našem mozku. Je průběh onemocnění závislý na velikosti tohoto neuromu? Určitě stiskne tkáně a cévy, které jsou kolem ní. Co by mohlo vést k jeho existenci v našich hlavách?

S. Ilyalov:

Existuje mnoho nuancí, ale obecný princip vývoje patologických účinků těchto nádorů se projevuje tím, že jak nádor roste, působí nejprve na sousední struktury, především na sluchový nerv samotný, a pak, jak se zvyšuje velikost formace, tlak se postupně zvyšuje na ostatních. struktury: na kořeni obličejového nervu, na kořeni trojklaného nervu, na mozkovém kmeni, který se nachází v blízkosti, na polokouli mozečku, pedikule mozečku a tak dále. To je v těch strukturách, anatomických, normálních, které se nacházejí v blízkosti. Jak se tlak zvyšuje, další příznaky, které jsou již na vrcholu své závažnosti, se projevují jako symptomy zvýšeného intrakraniálního tlaku, když se uvnitř kraniální dutiny v důsledku velkého objemu tumoru, zvyšuje intrakraniální tlak, projevy, o kterých jsme mluvili. To může již projevit všechny druhy bolesti hlavy, v extrémních případech, nevolnost, zvracení.

Y. Titova:

Je možné zkontrolovat přítomnost tohoto novotvaru?

S. Ilyalov:

Metody autodiagnostiky bohužel neexistují. První věc, kterou by pacienti měli věnovat pozornost, pokud neměli žádné příznaky, předpokládá, že slyšení bylo vždy normální a všimli si, že sluch na jedné straně začíná klesat.

Y. Titova:

Přeruším vás o slyšení, okamžitě pochopím. Slyšení dopadá na uši nebo jen na jeden?

S. Ilyalov:

Faktem je, že neurom v přibližně 90% případů je jednostranný nádor. V 5% případů se jedná o náhodný dvoustranný bilaterální neurom, v 5% případů jde o neurom s neurofibromatózou, který jsem již zmínil. Pokud hovoříme o nejběžnějších situacích s jednostrannými nádory, pak ano, je to nejčastěji otázka jednostranné ztráty sluchu.

Neurinom v přibližně 90% případů je jednostranný nádor.

Y. Titova:

Řekněme, že náš budoucí pacient přišel k lékaři se stížnostmi. Jaká diagnostika provede lékař, aby tuto chorobu odhalil?

S. Ilyalov:

Za prvé, musíte kontaktovat ORL specialistu nebo otolaryngologa. Existuje zvláště úzká specializace otolaryngologů, tzv. Otoneurologů, kteří vedle zkoumání ucha, nosu a krku mohou provádět určité testy, vestibulární testy, které pomáhají identifikovat určité známky poškození vestibulárního aparátu, sluchadla a přilehlých struktur. Ale spolehlivé známky mohou být detekovány pouze během neuroimagingu, tj. Během počítačového nebo magnetického rezonance.

Y. Titova:

Může neurom dát cysty od sebe, to znamená, že se může rozšířit?

S. Ilyalov:

Co je cysta? Cysta je dutina naplněná nějakým obsahem. Neuromy často mají jak hustou strukturu, tak cystickou nebo smíšenou, když v hustém stromatu nádoru v důsledku malých krvácení, jak se projeví, zůstává krevní resorpce zcela naplněna těmito produkty rozpadu. Vidíme to jak na MRI, tak i během operace, kdy chirurgové otevírají tyto cysty a odstraňují jejich obsah spolu s objemem nádoru.

Y. Titova:

A pokud byly neuromy diagnostikovány, okamžitě se uchyťte k chirurgické léčbě nebo existují nějaké alternativní metody?

S. Ilyalov:

Dnes existují tři hlavní taktiky. První z nich je tradiční, s malými velikostmi nádorů, je povolena taktika tzv. „Počkejte a sledujte“. Její podstata spočívá v tom, že pacientovi je v nepřítomnosti jakýchkoli významných příznaků nabídnuto periodicky provádět zobrazování magnetickou rezonancí nebo počítačovou tomografií za účelem zjištění, zda nádor roste nebo ne. Pokud se objeví známky růstu, budou vyřešeny otázky o chirurgické léčbě nebo o radiochirurgické léčbě, předpokládejme, pomocí gama nože. Taktika „počkejte a sledujte“ byla tradičně používána neurochirurgy vzhledem k tomu, že chirurgické odstranění tumoru bylo a stále je spojováno s dostatečně vysokým rizikem funkčního poškození, jako je úplná ztráta sluchu na postiženém uchu a poškození funkce nervu obličeje, které v okolí přechází, což se projevuje asymetrií obličejových svalů obličeje - šikmým obličejem.

V zásadě řeč, že nádor, neurom, jakmile se objevil, pak nemusí růst, má jen částečný základ pro to. Můžeme říci, že takový průběh neuromu lze s největší pravděpodobností očekávat u lidí ve stáří nebo dokonce ve stáří, kdy metabolické procesy v těle jsou již na dostatečně nízké úrovni, a to zejména v nádoru. A takové tumory, pokud jsou nalezeny u pacientů starších 75 let, pokud jsou malé, až centimetr, předpokládají, že je lze pozorovat. Při identifikaci malé velikosti nádoru u mladého pacienta, a to obecně, pozorování nemá velký smysl.

Faktem je, že někde koncem 90. let, počátkem dvacátých let, kdy se neuroimaging aktivně vyvíjel ve formě počítačové a magnetické tomografie, existovalo velké množství publikací věnovaných pozorování sluchového nervu neurinem v dynamice. Ve skutečnosti byly obrázky porovnány s intervalem jednoho roku, dvou, tří atd. Byly však srovnány buď obvyklým vizuálním porovnáním, nebo byly pro toto použití ve stejných řezech použity určité prvky měření nádoru. A zdá se, že nenašli žádný rozdíl Ta pověst šla odtud, myšlenka, že tyto tumory nemusí růst mnoho let, nemění se. Musíte však pochopit, že metody měření použité v těchto studiích měly velmi vysoký stupeň chyb. A v posledních letech, kdy bylo možné měřit nelineární rozměry nádoru, který již měří objem, se ukázalo, že procento falešně negativních výsledků v předchozích studiích je poměrně vysoké. Proto tyto tumory rostou velmi pomalu, rozdíl v průběhu roku může být velmi obtížné zachytit.

Ale uvedu takový příklad, pokud se nádor o průměru pouze 1 cm zvětší o milimetr, je to v rámci chyby měření lineárních rozměrů. A pokud rozdíl v objemu současně bude asi 30%, pak to bude již významný rozdíl. A musíte pochopit, že u mladých pacientů a pacientů středního věku tyto tumory porostou téměř jistě.

Konverzace, že neurinom, jakmile se objevil, pak nemusí růst, mají skutečný základ jen zčásti.

Y. Titova:

Může přežít neurom až do okamžiku, kdy je již odstraněn, aby byl nebezpečný pro lidské zdraví?

S. Ilyalov:

Ano, může. Faktem je, že rizika chirurgického odstranění těchto nádorů se zvyšují s rostoucí velikostí nádoru. Tato rizika jsou spojena jak s přímým dopadem na přilehlé struktury, opět s obličejovým nervem as účinky na mozkový kmen, na možnou tvorbu hydrocefalus v důsledku narušení normálního odtoku mozkomíšního moku.

Existují případy a stále se vyskytují, když pacienti nejdou příliš dlouho na specialisty a přijdou k chirurgické léčbě obřími nádory, a tyto případy jsou v chirurgické praxi poměrně komplikované z hlediska chirurgické léčby i následného resuscitačního sledování v pooperačním období.

Y. Titova:

Tady je co dělat v takové obtížné situaci, jaká rozhodnutí mají lékaři?

S. Ilyalov:

Nejprve musí rozhodnutí učinit kvalifikovaný odborník, kvalifikovaný neurochirurg, který má zkušenosti s chirurgickou léčbou těchto nádorů. Je třeba si uvědomit, že možnosti běžné, včasné diagnostiky se dnes značně rozšířily. Nyní obrovské množství diagnostických center, veřejných i soukromých, dobře vybavených. A v zásadě nejsou žádné problémy s včasnou diagnózou těchto nádorů ve stadiu, kdy neohrožují život pacienta a navíc ani nezpůsobují žádné významné změny ve zdravotním stavu pacienta.

Y. Titova:

Chtěl bych podrobněji analyzovat léčebné metody a začít v pořádku. Chirurgická léčba - pokud je to co nejúčinnější, jak je operace?

S. Ilyalov:

Dovolím si rozšířit odpověď na vaši otázku trochu hned. Faktem je, že kromě konzervativního pozorování, které má smysl pouze v případech, kdy má pacient vysoké riziko nebo dokonce kontraindikace pro chirurgickou léčbu, existují dvě hlavní metody. To je buď chirurgické odstranění, tradiční metoda, která v ideálním případě umožňuje odstranit celý nádor. Chirurgická léčba je však zároveň spojena s určitými riziky funkčních poruch, o nichž jsem již řekl. Jedná se o ztrátu sluchu, ztrátu sluchu, ve velkém počtu pozorování od 50 do 80%, dysfunkci obličejového nervu různé závažnosti, s různými velikostmi nádorů se může měnit od několika procent do 20-25%. A to je jedna z nejčastějších a nejvýznamnějších komplikací pro pacienty. A také všechny druhy komplikací, které mohou operaci doprovázet jako celek. To jsou rizika anestézie, pooperačního období, léčení a krvácení v lůžku odstraněného nádoru. A dnes globální statistiky úmrtnosti v takových operacích kolísají někde kolem 1%.

Y. Titova:

Pokud odstraníme tento novotvar a všechno půjde dobře, vrátí se po této operaci pověst?

S. Ilyalov:

Pokud se ta fáma již ztratila, nevrátí se. Kromě toho se riziko opakovaného výskytu nádorů po celkovém odstranění pohybuje v rozmezí 5-7%.

Pokud se ta fáma již ztratila, nevrátí se. Kromě toho se riziko opakovaného výskytu nádorů po celkovém odstranění pohybuje v rozmezí 5-7%.

Y. Titova:

A jak dlouho to trvá?

S. Ilyalov:

To může být poměrně dlouhá doba, měřená v letech. Ale na základě kontroly MRI provedené po chirurgické léčbě musíme pochopit, že nádor byl zcela odstraněn a riziko je minimální.

Y. Titova:

Ale stále lze říci, že osoba, která přežila operaci k odstranění neuromu, by měla být pozorována častěji. Měli bychom být všichni sledováni lékaři, ale v tomto případě to musíme dělat mnohem častěji.

S. Ilyalov:

Faktem je, že chirurgické odstranění nádoru, neuromu sluchového nervu, často končí vědomým odchodem malých fragmentů nádoru buď na mozkový kmen nebo úzce spojeným s nervem obličeje. Chirurg specificky odchází, aby se zabránilo dysfunkci těchto struktur. A tyto malé zbytky způsobují opakování.

Y. Titova:

To je zajímavý bod. To znamená, že to často není úplně odstranit nádor a nechat kus?

S. Ilyalov:

Y. Titova:

Promluvme si o další metodě. Pokud bychom vám řekli všechno o operaci, mluvme o radiochirurgii, která je vám mnohem blíže. Jaká je jeho účinnost, kdo je ukázán a kdo je proti této metodě kontraindikován?

S. Ilyalov:

Radiochirurgická metoda má zásadní rozdíl od chirurgického zákroku a tento rozdíl je v tom, že nádor neodstraňujeme. Ozařujeme ho, zcela ho ozáříme, takže je do nádoru přiváděna celá radiační zátěž při minimalizaci ozáření všech přilehlých funkčních struktur - struktury vnitřního ucha, vestibulárního aparátu, kochlea, obličejového nervu, mozkového kmene, mozečku atd.. Radiochirurgická metoda je vysoce účinná. K recidivě po radiochirurgii dochází přibližně v 1-2% případů. To je v době pozorování asi 10 let.

Radiochirurgická metoda je vysoce účinná. K recidivě po radiochirurgii dochází přibližně v 1-2% případů. To je v době pozorování asi 10 let.

Y. Titova:

S. Ilyalov:

Tyto statistiky jsou navíc velmi podobné mezi různými klinikami po celém světě. Tato a zahraniční statistika, a už naše, ruština.

Y. Titova:

Zdá se však, že radiochirurgie by měla být stejně použita, protože čísla jsou dobrá a dávají naději. Ale stále, když je to nepoužitelné, nebo možná je to něco jiného?

S. Ilyalov:

Existují situace, kdy chirurgická léčba má výhodu oproti radiochirurgii a naopak. Radiochirurgická léčba je dobrá u malého nádoru, je oprávněná v situaci, kdy příznaky, které pacienta trápí, nemají významný vliv na jeho kvalitu života. Předpokládejme, že sluch je snížen, ale jen mírně, závratě je přítomen, ale pacient si zachovává svou schopnost pracovat. Nejde jen o sebe, ale je profesionálně aktivní a tak dále. V této situaci vám radiochirurgie umožňuje ovlivnit nádor, zastavit jeho růst, v mnoha případech zachovat funkční stav pacienta, v krátkém čase, jen několik dní po léčbě, vrátit jej do aktivního života. Rizika funkčního poškození, zejména spojená se sluchovým postižením, se ztrátou sluchu jsou významně nižší než v průběhu operace. Nemluvíme ani tak o ztrátě sluchu, jako o možnosti zachování sluchu, který má pacient v době detekce nádoru v době léčby.

Statistiky dysfunkce obličejového nervu se výrazně liší od chirurgických statistik a liší se někde kolem nuly. Extrémně vzácné pro nás nyní komplikace. A v této situaci má radiochirurgie jistě výhodu. Ale v případě velkých nádorů, více než 3-3,5 cm, které hrubě komprimují mozek, což vede k rozvoji hydrocefalus a tak dále, operace jednoznačně zůstává metodou první volby.

A v tomto ohledu je třeba zmínit ještě jednu taktiku léčby, která se v posledních letech rozšířila do zahraničí a nyní je v naší zemi uznávána. Toto je taktika kombinované léčby velkých neuromů sluchového nervu, když je nádor odstraněn prvním stupněm, ale částečně odstraněn, aby se odstranil pouze kompresní účinek, který má na sousední struktury, aby se zachovala funkce, řekněme, nervu obličeje. Zbývající malé fragmenty nádoru jsou plánovány, druhá fáze je již ozářená radiochirurgie.

Y. Titova:

To je můj současný nápad. Radiochirurgie je co nejefektivnější, když jsme nevinně uloveni na samém počátku svého vzniku, kdy nedošlo k žádnému poškození, když nepřinesla ty příznaky, které pacienta trápí. Pokud však již působí na okolní orgány a tkáně, pak je to chirurgické.

S. Ilyalov:

Tento účinek by měl být viditelný nejen na MRI, měl by se projevit symptomaticky a tyto příznaky by měly být poměrně drsné. V této situaci bude chirurgie určitě oprávněná a radiochirurgie ustupuje do pozadí.

Y. Titova:

Má ale radiochirurgie nějaké negativní důsledky, možná jsou rizika nebo situace, kdy radiochirurgická operace není příliš příznivá?

S. Ilyalov:

Radiochirurgie neurino obecně a neurom sluchového nervu zvláště, nejvíce obyčejný typ neurinoma, má jeden rys. Neurinomy v reakci na trénink mají tendenci dočasně zvyšovat velikost. Obvykle jsou tyto změny viditelné na kontrolách MRI, od několika měsíců po jeden až dva roky po radiochirurgii. Musíte pochopit, že to není skutečný růst nádoru. To je reverzibilní reakce, očekává se. V některých případech, asi 2-3% tohoto zvětšení velikosti, obzvláště když nádor byl zpočátku poměrně velký, může vést k významnému zvýšení, ke zvýšení symptomů, vzniku nových symptomů. A tito pacienti vyžadují pečlivé pozorování a možná i častější kontroly. V jiných případech tuto funkci známe, očekáváme ji a nemáme o ni příliš velký zájem. Informujeme všechny pacienty, že to tak může být.

Neurinomy v reakci na trénink mají tendenci dočasně zvyšovat velikost.

Y. Titova:

Je to správné a spravedlivé. Je možné provádět radiochirurgickou operaci ve vzdálených regionech, nebo tyto operace stále provádějí konzervativní metodou?

S. Ilyalov:

Řeknu to: chirurgie i radiochirurgie jsou rovné metody léčby. Ať tak či onak, můžete tento nádor ovlivnit. Jaký způsob léčby si lékař zvolí, jaký způsob léčby si pacient nebo jeho příbuzní vyberou, závisí především na jejich znalostech na zvládnutí jedné nebo jiných metod léčby.

Samozřejmě, radiochirurgická léčba u nás je ještě méně dostupná než tradiční chirurgické odstranění. Na druhé straně však v mnoha neurochirurgických centrech nejsou tyto tumory provozovány kvůli závažným funkčním rizikům, s nimiž se při takových operacích setkávají. A raději posílají takové pacienty do specializovaných institucí, předpokládejme, že je to Burdenkovský institut neurochirurgie.

Y. Titova:

Když je diagnostikován neurinom nebo jakýkoliv novotvar, i když je benigní, není to příliš příjemné. A především chirurgický zákrok, radiochirurgický zákrok, zejména když není vůbec jasné, co to je, je nejděsivější. Pacient se vás zeptá: může být vyléčena pilulkami nebo nějakým způsobem udržována ve stavu, v jakém je nyní, co odpovíte?

S. Ilyalov:

Ano, takové otázky byly položeny, ale jen zřídka. Neexistuje jediná metoda konzervativní léčby těchto nádorů, která by umožnila přesvědčivě kontrolovat jejich růst a navíc dosáhnout jejich reverzního vývoje.

Neexistuje jediná metoda konzervativní léčby neuromy, která by přesvědčivě umožnila kontrolovat jejich růst a navíc dosáhnout jejich reverzního vývoje.

Y. Titova:

Promluvme si o neurinomu, který je vypuštěn, může se proměnit v maligní nádor?

S. Ilyalov:

Jsou nalezeny maligní neurinové druhy, ale to je extrémně vzácná možnost vývoje. Literatura popisuje ne více než dvě desítky takových pozorování.

Y. Titova:

Ale jsou možné a jaký je důvod?

S. Ilyalov:

Rizikovým faktorem malignity je opět neurofibromatóza, stejně jako některé extrémně vzácné mutace, které se u takovýchto pacientů vyskytují náhodně.

Y. Titova:

Vyskytují se pacienti, kteří podstoupili operaci a byli přízniví, některá životní omezení? Existují nějaká doporučení pro životní styl od lékařů?

S. Ilyalov:

Z neurochirurgické praxe je v první řadě to, co nám v radiochirurgii částečně předalo, vyhnout se užívání různých biostimulantů, přírodních nebo léčivých. Užíváme ženšenovou tinkturu, Eleutherococcus, čínskou Schisandru, od vitamínů skupiny B až po přírodní, to jsou drogy a látky, které aktivují všechny metabolické procesy, zejména mohou také ovlivnit urychlení růstu nádoru. Po chirurgické léčbě, pokud předpokládáme přítomnost alespoň malých, nevýznamných zbytkových fragmentů, mají tato omezení zásadní význam.

Mělo by být zřejmé, že po chirurgickém odstranění zůstávají zbytky své biologické aktivity, ale po radiochirurgii, když ozáříme celý objem nádoru, je schopnost nádorových buněk dále růst. Dosud tedy neexistuje spolehlivý důkaz, že užívání vitamínů skupiny B po radiochirurgické léčbě významně zvyšuje riziko relapsu. Nemáme žádná taková data. Doporučujeme však, aby se pacientům vyhnul, kdykoli je to možné.

Y. Titova:

A pokud si vezmete mladé lidi, mladé pacienty, kteří prožili toto onemocnění. Sportovní aktivity, aktivní životní styl tuto osobu dále doprovázejí, nebo existují omezení?

S. Ilyalov:

Vše záleží na pohodě pacienta. Pacient obecně nemá žádné kategorické kontraindikace aktivního životního stylu. Jeden z mýtů o léčbě mladých pacientů je, že lékaři nedoporučují radiochirurgie, s odvoláním na skutečnost, že dlouhodobé účinky používání stejného gama nůž nebyl studován - a najednou to ozlokachestvitsya, tento nádor. Chci to znovu říct. K dnešnímu dni není důvod odmítat radiochirurgii u mladých pacientů. Dlouhodobé výsledky radiochirurgické léčby, především s použitím gama nože, byly studovány poměrně dobře. Existuje velké množství vědeckých studií o velkých populacích pacientů, měřených ve stovkách, pod tisícem pacientů, které jsou pozorovány v období 8-10 let nebo více. A neexistuje žádný důkaz, že tito pacienti významně zvyšují riziko malignity těchto nádorů. Tyto dvě desítky případů identifikovaných zhoubných nádorů jsou dnes identifikovány u téměř 70 000 pacientů.

K dnešnímu dni není důvod odmítat radiochirurgii u mladých pacientů. Dlouhodobé výsledky radiochirurgické léčby, především s použitím gama nože, byly studovány poměrně dobře.

Y. Titova:

Na začátku vysílání jste řekli, že se dějí i děti, a to je zpravidla dědičný příběh. Jak jsou malé děti léčeny nebo neléčeny a stejně pozorovaná metoda?

S. Ilyalov:

Pro děti existují dvě možnosti. Pokud má dítě rodinnou anamnézu, kdy rodiče trpí neurofibromatózou, a pokud již existuje předchozí ostražitost ohledně možného vývoje neurofibromatózy, nemůžeme u takového dítěte včas rozpoznat onemocnění a sluchové postižení. A pak existuje příležitost, včetně, pro provádění radiochirurgické léčby, aniž by se uchýlil k operaci, aby se zachovalo slyšení takového dítěte.

U většiny dětí nelze neurofibromatózu okamžitě diagnostikovat, a to ani v případě, že se u některých příznaků projevují tyto příznaky. A jeden z projevů nemoci již může být poměrně pokročilý průběh s příznaky zvýšeného intrakraniálního tlaku, hydrocefalus, a tak dále, když je již detekován velký nádor, který musí být odstraněn pouze chirurgicky.

Y. Titova:

Může si pediatr všimnout příznaků?

S. Ilyalov:

Ano, samozřejmě, v první řadě věnujeme pozornost kožním projevům neurofibromatózy, takovým klasickým příkladem jsou skvrny kávy s mlékem.

Y. Titova:

Kde léčit tuto nemoc, v Rusku nebo v zahraničí?

S. Ilyalov:

Nějak jsme se dotkli této otázky, kde se má léčit. Podle mého názoru je to vždy otázka důvěry v konkrétního odborníka. Dokonce ani ne tak klinika, a tím více skutečnost, že překračování hranic nezaručuje dobré výsledky léčby. Pokud jde o příležitosti, které jsou v Rusku k dispozici, jsou dnes naprosto srovnatelné s podobnými příležitostmi na většině západních klinik.

Y. Titova:

Náš vysílač končí, Sergeji, pojďme shrnout dnešní rozhovor. Co musíte věnovat pozornost ve vztahu ke svému zdraví a diagnóze, kam jít, kam jít a co dál?

S. Ilyalov:

Pokud vy nebo někdo z vaší rodiny a přátel máte nemotivované závratě, jednostrannou ztrátu sluchu, přetrvávající přetrvávající hluk v uchu, tyto příznaky neodstraňujte, neodkládejte návštěvu u lékaře, nechodte k ORL lékaři nebo neurologovi, který by prošel primární inspekce. V budoucnu, z vlastního podnětu nebo směrem k lékaři, je nezbytné podstoupit zobrazování magnetickou rezonancí. Jedná se o nejinformativnější metodu pro diagnostiku neuromů, která nám umožňuje odstranit většinu otázek o příčině těchto příznaků.

Y. Titova:

A můžete kontaktovat kliniku?

S. Ilyalov:

Y. Titova:

Můžeš. Můžete nám říci o vaší praxi týkající se těchto nemocí? Jak často lidé přicházejí s touto diagnózou?

S. Ilyalov:

Obecně lze říci, že neuromata sluchového nervu v radiochirurgické praxi jsou možná třetí nejčastější po metastatickém poškození mozku a po nádorech mozkové membrány. Neuromy jsou v naší praxi dobré, že výsledek, funkční výsledky, o které usilujeme, je velmi reprodukovatelný a příjemný, zejména ve srovnání s chirurgickou léčbou. Pokud by tedy byl pacient diagnostikován neuromem akustického nervu, bylo by dobré získat alespoň dva názory - názor neurochirurga a rádia chirurga.

Y. Titova:

Sergey, děkuji moc, naše vysílání skončilo. Vážení přátelé, měli jsme v ateliéru Sergeja Ilyalova, neurochirurga, rádiaka, já, Julia Titova. A jak jsme zjistili, nemoc se vyskytuje velmi často, bohužel. Prozkoumejte prosím své blízké, otřete je lékařům a sledujte své zdraví. Všechno nejlepší.

Nádor nervového nervu sluchového nervu

Benígní nádor neuromu sluchového nervu nepředstavuje hrozbu pro lidský život, ale významně snižuje kvalitu existence v oblasti vnímání zdravých informací. Obvykle je neuromový nádor tvořen na základě buněk nervových vláken, které jsou koncentrovány ve vestibulární oblasti sluchového nervu.

Pro pochopení mechanismu vývoje neuromu je nutné mít představu o struktuře sluchového nervu. Je to kořenová tkáň, která poskytuje nervový impuls z labyrintu ucha ke strukturám mozku. Existují dvě anatomické části této formace. Jeden z nich je zodpovědný za rovnováhu rovnováhy lidského těla, druhý zajišťuje přenos zvukové vlny. Vestibulární část je rozdělena do dvou zón, které tvoří rovnováhu. Jedná se o dolní a horní složku sluchového nervu.

Ovlivňuje nemoc stejně a muže i ženy. V dětském věku se prakticky nesetká. Většina diagnostikovaných případů vývoje neurinomového tumoru se vyskytuje ve věku od 40 do 45 let. Patologie se dlouhodobě vyvíjí bez klinických příznaků a může se projevit v pozdním stádiu, kdy je nutný nouzový chirurgický zákrok.

Příčiny neuromů sluchového nervu a důsledky

V současné době není věda o příčině neuromu sluchového nervu známa, existují pouze hypotetické teorie. Mezi nimi je nejspolehlivější virová hypotéza nerovnováhy buněčných struktur v oblasti nervového vlákna sluchového nervu. Mezi jinými příčinami neuromu sluchového nervu lékaři nazývají poranění hlavy, vaskulární patologie, zánětlivé procesy v dutině středního ucha a jeho labyrint.

Genetická dědičná teorie vývoje neuromu je široce zvažována. Obvykle je tento stav spojen s dědičným onemocněním neurofibromatóza. Charakteristickým rysem neuromu je v tomto případě bilaterální vývoj benigních novotvarů.

Následky neurinomu sluchového nervu jsou do značné míry závislé na stadiu vývoje nádoru. Čím větší je velikost nádoru, tím závažnější je klinický obraz a čím nebezpečnější jsou důsledky této patologie.

Důsledky neuromu v první fázi vývoje nejsou významné a mohou přinést pouze krátkodobé obtíže při pohybu osoby v prostoru. Pravidelně se vyskytují závratě a poruchy vestibulární funkce. Příznaky nemoci z pohybu se mohou objevit při cestování autem. Hluchota se postupně vyvíjí, což se zpočátku projevuje jako ztráta sluchu.

Ve druhé fázi může nádor dosáhnout průměru až 2 cm a působí značným tlakem nejen na sluchový nerv, ale také na okolní mozkovou tkáň. Důsledky neuromů v tomto stádiu mohou spočívat v silných bolestech hlavy, přerušení v uších, prudkém poklesu sluchu a zkreslení mimiky obličeje. Může dojít k mírné paréze obličejových svalů, zkreslení chuti.

Důsledky neuromů v ostrém narušení vestibulární koordinace, které jsou doprovázeny náhlými kapkami, roztřeseným chodem a nystagmem očních bulvy, se objevují ve třetím stadiu růstu benigního novotvaru. Nádor neuromu může v tomto případě dosáhnout průměru 7 cm. Tam jsou odchylky duševního stavu osoby, šilhání ve směru opačném k umístění neuroma.

Odstranění účinků neuromů lze provést pouze chirurgickým odstraněním nádoru. Po úspěšném provozu jsou všechny funkce plně obnoveny. Relapse onemocnění je možné pouze v přítomnosti genetického provokativního faktoru.

Příznaky akustického neuromu

Nejčastěji symptomy neuromů v rané fázi nemají výrazný klinický projev. To může být občasné závratě a náhlá ztráta rovnováhy. S růstem nádorů se postupně vyvíjí ztráta sluchu. Ztráta sluchu není určujícím faktorem v diagnostice nádoru mozku. Měly by být vyloučeny organické léze ušního bubínku a labyrint vnitřního ucha.

Nejnebezpečnější symptomy neuromu dávají v případě jeho blízkého umístění vzhledem k mozkovému kmeni. Právě zde jsou centra, která řídí respirační činnost a regulují srdeční rytmus. V případě komprese neuromu mozkového kmene se může objevit zástava dýchání a srdeční selhání, které ohrožují život člověka.

Klinicky výrazné symptomy neurinomu sluchového nervu jsou obvykle diagnostikovány 5-7 let po začátku růstu novotvaru. Po celou dobu se člověk může cítit zcela zdravý. Jak ukazuje praxe, chirurgická léčba je vyžadována pouze v pozdějších stadiích, kdy se objeví příznaky komprese mozkových struktur. V počátečních stadiích vývoje spočívá léčba těchto pacientů v pravidelném vyšetření a porovnání klinických výsledků. U přibližně poloviny pacientů se nádor zastaví v raných stadiích vývoje a nevykazuje žádné známky až do konce života osoby.

Symptomy neuromu sluchového nervu závisí v mnoha ohledech na místě, kde se vyvíjí. Čím blíže je novotvar k mozkovému kmeni, tím vyšší je pravděpodobnost nepříznivého vývoje patologie. S rozměry, které nedosahují průměru 20 mm, v žádném případě neexistují klinické projevy. V tomto případě je možné identifikovat nádor neurinomu pouze pomocí speciálních diagnostických metod.

U převážné většiny pacientů jsou prvními symptomy neuromu různá sluchová postižení. To může být nepříjemný zvuk, zvonění, ohromující. Tyto jevy mohou být jednostranné nebo symetrické v závislosti na lokalizaci nádorového procesu. Bilaterální tinnitus je indikátorem symetrického vývoje neuromu.

Další skupina symptomů je důsledkem narušení vestibulárního aparátu. Zahrnují závratě (někdy i vsedě), nevolnost, slabost, nesoulad pohybů. Mohou se objevit ortostatické závratě: slabost a nerovnováha se objevují při prudkém vzestupu na nohy z polohy, sezení nebo lhaní.

Diagnostika akustického neuromu

Moderní diagnostika neuromu sluchového nervu umožňuje detekci patologie i v nejranějších stadiích. Zpočátku, otolaryngologist je vyšetřován určit úroveň ztráty sluchu a vnímání zvuku. Audiogramy a testy sluchu mohou být přiřazeny jako odborník. Pro objasnění polohy a velikosti nádoru jsou nejúčinnější takové typy vyšetření, jako je počítačová tomografie a zobrazení magnetické rezonance mozku. Při absenci možnosti provedení takových studií může lékař omezit rentgen rentgenu lebky kontrastním činidlem. V některých případech může být vyžadován elektroencefalogram, kde můžete vidět porušení procesu vedení impulsů ze sluchového nervu do struktur mozkové kůry.

Účelem diagnostiky neuromu sluchového nervu je určit stupeň patologického procesu a rozhodnout o potřebě chirurgické léčby za účelem odstranění nádoru.

Léčba akustického neuromu: odstranění a pooperační období

Léčba neuromu sluchového nervu zpravidla závisí na stupni patologického procesu. S malým nádorovým onemocněním a absencí klinických příznaků komprese nervové a mozkové tkáně se volí očekávaná taktika. Nádor neurinomu téměř nikdy nemutuje na zhoubný novotvar. Odstranění neuromu může být tedy provedeno bez patologických následků v kterémkoli stadiu onemocnění.

Pro malé velikosti může být jako léčebná metoda použita radiochirurgie bez otevření lebky. To je nejškodlivější způsob, jak zbavit pacienta existujícího problému. Radiační terapie je schopna zpomalit růst nádorů a položit vektor jejího reverzního vývoje.

Neuromové odstranění je operace v celkové anestezii. Nádorové buňky jsou odstraněny s úplným nebo částečným uchováním látky sluchového nervu. Ve většině případů vede úspěšné odstranění neuromu k úplnému obnovení sluchu a fungování vestibulárního aparátu.

Pooperační období v neuromu sluchového nervu je rozděleno na časné, regenerační a rehabilitační. V rané době je důležité obnovit všechny životní funkce lidského těla, aby se zabránilo rozvoji sekundární infekce meningitidy. V pozdním zotavení a rehabilitaci pooperační období po odstranění neuromu je nezbytné pravidelné vyšetření, aby se vyloučila recidiva onemocnění. Rehabilitační aktivity jsou prováděny s cílem obnovit sluch a mobilitu svalů obličeje.