Canceromatóza břišní dutiny 4 stupně prognózy: léčba

Canceromatóza v dutině břišní je nejběžnější variantou vzniku nádorových metastáz a s různou lokalizací. Předložený stav je tvořen u 25-30% pacientů, kteří se potýkají s rakovinou. Prognóza karcinomatózy je nepříznivá, protože chirurgická léčba je téměř nemožná a chemoterapie zmírňuje nemoc jen na chvíli.

Příčiny stavu

Předloženým stavem je sekundární nádorová léze, která vznikla v důsledku progrese rakoviny. V naprosté většině případů se karcinomatóza vytváří jako komplikace rakoviny žaludku, tenkého střeva a slinivky břišní. Také můžeme hovořit o zhoubných nádorech vaječníků, dělohy a vejcovodů. V některých situacích zůstávají jasné důvody pro rozvoj stavu nevysvětlitelné.

Je třeba věnovat pozornost skutečnosti, že vznik popsaného stavu probíhá ve dvou fázích. V první z nich se nádorové buňky začínají distribuovat z primární léze. Odborníci poukazují na to, že dochází k porušování interakce mezi buňkami a získávání mobility samotnými buňkami novotvaru. Tento proces může nastat během operace, navíc může dojít k mechanické eliminaci v důsledku poškození lymfy, cév.

Karcinomatóza ve druhém stadiu vývoje začíná interagovat s mesotheliem abdominální oblasti, což zhoršuje prognózu:

 1. buňky rozšířené na celý povrch perinocally začnou růst do bazální membrány, stejně jako do pojivových tkání;
 2. dále je zaznamenána stimulace neoangiogeneze - to je povinný faktor při tvorbě jakéhokoliv nádoru;
 3. Mechanismy vzniku státu nejsou do konce studovány, a proto je v některých případech velmi obtížné předpovědět prognózu, předepisovat efektivní léčbu.

Je však známo, že vývoj karcinomatózy je přímo závislý na primárním umístění tumoru, velikosti a hloubce invaze, jakož i stupni diferenciace.

Na jaké jsou příznaky tohoto stavu, dále.

Hlavní příznaky

Karcinomatóza je sekundární léze, a proto její příznaky budou přímo záviset na projevech primárního onemocnění. Nejcharakterističtějším příznakem by měl být hojný výtok v oblasti břišní dutiny, konkrétně ascites. Pacientův stav je klasifikován jako velmi těžký, rychle ztrácí váhu. Méně specifické symptomy by měly být považovány za nevolnost, emetické nutkání, stejně jako těžkou slabost a únavu.

V případě, že má člověk dostatečně velké metastázy, cítí se přes břišní dutinu s palpací. Neexistuje jednotná klasifikace předkládaného stavu, protože symptomy jsou různé. Nejběžnější klasifikace by měla být považována za klasifikaci, která zajišťuje rozdělení v závislosti na počtu metastáz, jejich umístění.

V tomto ohledu existují tři stupně: P1 je lokální léze v oblasti břišní, P2 je řada oblastí karcinomatózy, které jsou odděleny zdravými oblastmi, a P3 je četná postižená ložiska. Na základě gradace se určuje síla, s jakou se projevují symptomy. O tom, jak diagnostikovat stav, dále.

Diagnostická opatření

Navzdory skutečnosti, že karcinomatóza je charakterizována velmi nespecifickým obrazem, je stále poměrně snadné jej identifikovat i po rozhovoru s gastroenterologem. Laboratorní testy v této situaci nejsou indikativní, doporučuje se však provést stanovení zrychlení leukocytózy a ESR. Mnohem informativnější jsou instrumentální diagnostické metody, a to ultrazvuk břišní dutiny a orgány malé pánve, MSCT. První z nich poskytuje příležitost identifikovat běžnou lézi, druhou je stupeň její prevalence.

Také má smysl provádět cytologii, laparoskopii a RT-PCR. Polymerázová řetězová reakce určuje zdroj diseminace, včetně malého počtu buněk nádorového typu.

Zbývající metody potvrzují a objasňují některé rysy diagnózy, což komplikuje metastázy v břišní dutině.

Jako další diagnostické metody mohou být použity nádorové markery. Předkládané diagnostické vyšetření neumožňuje klasifikovat karcinomatózu a odhalit všechny její znaky, nicméně umožňuje vyhodnotit prognózu, odhalit diseminaci v rané fázi, pravděpodobnost opakování. O způsobech léčby v popsaném stavu níže.

Metody zpracování

Karcinomatóza je nebezpečný stav, který musí být léčen v nejbližší možné fázi vývoje. Odborníci věnují pozornost zejména skutečnosti, že:

 • metodou chirurgické léčby je odstranění primárního tumoru regionálními metastázami a screeningem;
 • chirurgii lze kombinovat s odstraněním dělohy a dalších reprodukčních orgánů. Provádí se v množství peritoneaktomie;
 • Systémová chemoterapie v tomto stavu má určité nevýhody, zejména velký počet dostupných léčivých složek, což komplikuje algoritmus pro jejich výběr.

Dlouhodobá přítomnost léčiva v peritoneální oblasti by měla být zároveň považována za vážnou výhodu chemoterapie. Fotodynamická terapie by měla být považována za jinou léčebnou metodu. Zahrnuje lokální nebo lokální zavedení fotosenzibilizátoru. Jedná se o specifický světelný efekt, který ničí nebo poškozuje membrány nádorových buněk. Tato technika má však určitou nevýhodu - neumožňuje eliminovat algoritmy angiogeneze. To je důvod, proč stupeň účinnosti a schopnost překonat rakovinu není nejvyšší.

Pozornost by měla být věnována skutečnosti, že od dnešního dne neexistuje jediná léčebná metoda, která by zcela eliminovala pravděpodobnost recidivy nebo regrese maligních buněk. V tomto ohledu se pokračuje v hledání takové metody a zejména se zkoumá cílená terapie. Jeho cílem jsou cíle molekulárního typu, které minimalizují pravděpodobnost relapsu.

Tvorba karcinomatózy v oblasti pobřišnice je tedy vždy charakterizována nepříznivým průběhem.

Je zde vysoká pravděpodobnost relapsu a je také důležité si uvědomit, že průměrná délka života v průměru není delší než 12 měsíců. Pětiletá míra přežití - ne více než 10%. Kromě toho není možné určit konkrétní preventivní opatření, která by zabránila rozvoji takovéhoto stavu jako karcinomatóza. V tomto ohledu se důrazně doporučuje, aby se při tvorbě prvních příznaků poradil s odborníkem, který přesně uvede, jak má být léčba provedena.

Rakovina vaječníku 3, 4 stádium: kolik žít s ascites

Zhoubné novotvary vaječníků jsou běžným onemocněním postihujícím ženy různého věku. Karcinomatóza peritoneum u rakoviny vaječníků je považována za sekundární patologii, která významně zhoršuje prognózu léčby. Se souběžnou karcinomatózou je často detekován ascites, který vyžaduje specifickou léčbu.

Co je to peritoneální karcinom

Canceromatóza peritoneum je důsledkem vývoje nádoru a šíření metastáz. Často je peritoneální karcinomatóza pozorována ve stadiu 3 a 4 ovariálního karcinomu.

V případě karcinomatózy jsou buněčné elementy hlavního nádoru odděleny, jak rostou a šíří se po peritoneu spolu s proudem lymfy a krve. K tomuto jevu dochází v důsledku ztráty odpovídající adheze nádorových buněk. U ovariálního karcinomu 3, 4 stádia je rakovina vaječníků pozorována ve 40% případů.

Karcinomatóza peritoneum je považována za nepříznivou komplikaci, která doprovází rakovinu vaječníků. To je způsobeno nedostatkem příležitostí pro chirurgickou léčbu. Chemoterapie je pouze paliativní.

Důvody

Karcinomatóza peritoneum je závažná patologie. Jeho vzhled je způsoben rozvojem maligních nádorů, jako je rakovina vaječníků.

Karcinomatóza pozorovaná v peritoneu má charakter po jednotlivých stadiích:

 1. Přímé šíření nádorových buněk z hlavního ohniska, které je možné díky získání mobility. Existují také procesy degradace matrice. Proliferace buněk rakoviny vaječníků může být prováděna během operací v případě vaskulárního poškození. Klíčení buněk probíhá v oblasti slepého střeva nebo v oblasti Douglasových kapes.
 2. Interakce buněk a peritoneálního mesothelia. Buňky se šíří horizontálně a invazivně rostou do membrány, stejně jako pojivové tkáně.
 3. Stimulace neangiogeneze. Tento stav je důležitým faktorem v následné progresi rakoviny vaječníků.

Symptomy a klasifikace

Protože karcinomatóza je považována za sekundární patologii, klinický obraz je způsoben průběhem rakoviny vaječníků. Výrazný rys se nazývá významná efúze, stejně jako tvorba ascites. Někdy ascites je jediný symptom, který indikuje břišní peritoneální patologii.

Stav pacienta je zpravidla charakterizován jako závažný. Výrazná ztráta hmotnosti, zvracení a nevolnost, zvyšující se slabost. U rakoviny vaječníků může odborník pociťovat určité metastázy.

Obecná klasifikace není vypracována. Gynekologové označují následující klasifikaci, která naznačuje počet, lokalizaci metastáz:

 • P1. Lokální léze peritoneum.
 • P2. Existuje několik míst peritoneálního karcinomu, které jsou odděleny zdravými zónami.
 • P3. Pozorované vícenásobné ohniska.

Používá se také metoda skórování, která měří maximální ohniska v postižené oblasti.

Diagnostika

Klinický obraz není specifický, což způsobuje určité obtíže při diagnostice. Diagnóza je zpravidla potvrzena onkologem po hlavních studiích:

 • laboratorní metody určují zvýšenou ESR a leukocytózu;
 • ultrazvuk pánevních orgánů pomáhá odhalit rakovinu vaječníků.

V přítomnosti ascitu je nutná tekutá analýza, která je možná díky laparocentéze. Laparoskopie je nezbytná, včetně vyšetření Douglasova prostoru, peritoneum a diafragmy.

Léčba karcinomu vaječníků

Léčba karcinomatózy je komplexní úkol. Odborníci zpravidla používají kombinaci několika technik.

Chemoterapie

Metoda má jak výhody, tak nevýhody. Nejúčinnější metodou je tzv. Intraperitoneální chemoterapie. Důvodem je skutečnost, že v případě lokálního podávání léků se zvyšuje účinnost léčby. Navíc je zaznamenána možnost použití látek ve vysokých dávkách, což je často nezbytné pro úspěšnost léčby.

Mezi výhodami tohoto způsobu, odborníci nazývají poměrně dlouhý pobyt lékové substance v peritoneální dutině. Tento typ chemoterapie se doporučuje použít buď během operace nebo po jejím provedení.

Chemoterapeutické činidlo musí být zahříváno na 40-43 stupňů. Roztok cirkuluje přibližně 90 minut.

V moderní gynekologii jsou také použity alternativní léčebné metody, jako je PDT (fotodynamická terapie), která může být prováděna s lokálním nebo systémovým podáním použitého fotosenzibilizátoru. Dopad je s přímou účastí laserové jednotky, která poškozuje membránu nádorových buněk vaječníků. Účinnost metody však není významná.

Symptomatická léčba

Symptomatická nebo paliativní terapie je pomocným prvkem léčby. Potřeba jeho užívání je spojena s úlevou od bolesti a korekcí psycho-emocionálního stavu. Pro tento účel se používají protizánětlivá a analgetická léčiva, antidepresiva a jiná činidla proti úzkosti. V případě poruch spánku je indikováno podávání tablet na spaní.

Léčba primární léze

Sekundární patologie je peritoneální karcinomatóza. Odborník musí určit zdroj maligního nádoru. V gynekologické praxi je příčinou peritoneální rakoviny často ovariální karcinom 3 a 4 stadia.

Terapie léčby je určena velikostí a umístěním nádoru, přítomností metastáz. Typicky jsou terapeutické zákroky komplexní a kombinují radioterapii, chemoterapii a chirurgii. V některých případech nelze operaci provést kvůli zvláštnostem maligního tumoru. Pro léčbu se používá intenzivního ozařování a chemoterapie.

Chirurgická léčba

V rámci chirurgického zákroku je odstraněn zhoubný nádor primární povahy. Vylučování regionálních lymfatických uzlin a vzniklých metastáz je povinné. Někdy ovariální karcinom provokuje ascites po operaci.

Objem chirurgického zákroku závisí na rozsahu peritoneální karcinomatózy. V některých případech je vyžadována amputace vaječníků, dělohy, přívěsků, žlučníku a sigmoidního tračníku.

Komplikace

Při absenci včasné léčby způsobuje peritoneální karcinomatóza progresi maligního tumoru a šíření rakovinných buněk. Určitou složitostí je včasné zjištění primárního zaměření, které se často stává příčinou komplikací.

Ascites s rakovinou vaječníků

Ascites se nazývá sekundární patologie, ve které dochází k hromadění tekutého výpotku (transudát) v peritoneu. Ascites je často pozorován u rakoviny vaječníků a je spojený s orgánem ruptura. Komplikace indikuje maligní nádor stadia 3, 4.

Akumulace kapalného obsahu se projevuje zvýšením celkového objemu břicha, pocitem plnosti a těžkostí. Pacient pociťuje bolest, dušnost, omezený pohyb, falešné nutkání k močení a vymizení, zvracení a nevolnost. Komplikace mohou vést k kýle, hemoroidy, stejně jako prolaps střeva.

Ascites břišní dutiny u rakoviny vaječníků vede ke zvýšení tlaku, tlačit bránici kopule do hrudní dutiny. Dochází k narušení fungování vnitřních orgánů, činnosti kardiovaskulárního systému. Srdeční a respirační insuficience, metabolické poruchy se také odlišují od komplikací. Patologie může vyvolat lymfogenní šíření rakovinných buněk a tvorbu nových metastáz.

Peritoneální karcinomatóza u rakoviny vaječníků: prognóza přežití

Rakovina vaječníků, komplikovaná karcinomatózou, je závažná patologie. Navzdory různým kombinacím taktiky léčby neexistuje účinná metoda úplného vyléčení. Po léčbě jsou zpravidla pozorovány recidivy rakoviny. To je také způsobeno nedostatečnou znalostí patologie.

Stupeň rakoviny vaječníků 4, ascites - kolik žít

Maligní nádor vaječníků v posledním stadiu je považován za závažnou patologii s nízkým přežitím. Karcinomatóza a rakovina vaječníků s ascitem významně zhoršují prognózu. Obvykle jsou ve 4. stádiu rakoviny pozorovány četné metastázy, které představují ostrovy maligních buněk.

Přežití závisí na celkovém stavu těla, stupni postižení různých orgánů v onkologickém procesu. Průměr je až 10%.

Stupeň rakoviny vaječníků 3, ascites - kolik žít

Vzdělávání na vaječnících s ascites má relativně příznivou prognózu, podléhající komplexní včasné léčbě. Pokud identifikujete metastázy a peritoneální karcinom, šance jsou významně sníženy. Obvykle přežití rakoviny nepřesahuje 50%.

Závěr

Canceromatóza peritoneum u rakoviny vaječníků vyžaduje komplex léčebných opatření zaměřených na zlepšení přežití a zlepšení kvality života. Prognóza významně závisí na včasnosti detekce patologie.

Fáze a prognóza rakoviny břicha

Rakovina břicha je často diagnostikována u žen, které měly rakovinu vaječníků. Pravděpodobnost tvorby peritoneálních nádorů zvyšuje přítomnost diabetes mellitus, hormonálních poruch, obezity, benigních nádorů, autoimunitních patologií.

Podstata problému

Břišní dutina je štěrbinovitý prostor obsahující serózní tekutinu určenou k navlhčení povrchu orgánů. Serózní membrána pokrývající stěny a břišní orgány, tzv. Peritoneum. Má schopnost protáhnout se při přenášení dítěte, vyvíjení nádoru nebo kapky.

Peritoneum, zvýrazňující určité množství tekutiny, neumožňuje orgánům, aby se navzájem slepily a zajišťovaly volný pohyb. Primární rakovina je považována za vzácnou patologii. Nejčastěji začíná svůj vývoj v dolní části, která lemuje vaječníky. Je to rakovina vaječníků, která postihuje část peritoneum a provokuje nástup patologického procesu.

Dalším typem rakoviny břicha je peritoneální mesothelioma. Primární nádor začíná svůj vývoj v mezoteliálních buňkách, které jsou obsaženy v serózní membráně. Mezoteliom je dlouhodobý kontakt s azbestem a jinými stavebními materiály. Azbestový prach se usazuje na dýchacích membránách a pak proniká do dutiny břišní. Předisponujícími faktory jsou genetická dědičnost, virová infekce, ionizující záření. Mezoteliom je rozdělen do dvou forem:

 1. Lokalizovaná forma je uzel pocházející z parietálního nebo viscerálního peritoneum.
 2. Difuzní forma ovlivňuje celý povrch pobřišnice.

Symptomatické projevy

Při primární rakovině břišní dutiny se příznaky často vyvíjejí bez povšimnutí. Nejistý klinický obraz ztěžuje diagnostiku patologie v rané fázi. Syndrom bolesti se vyskytuje v pozdním stádiu onemocnění, kdy patologický proces ovlivňuje nervová zakončení. V rané fázi vývoje se může pacient cítit nevolně, ztrácet chuť k jídlu, nadýmání. Kvůli hromadění tekutiny je zaznamenán nárůst hmotnosti.

Sekundární zhoubný nádor (metastatický) se tvoří, když nádor roste do peritoneum z orgánu pokrytého peritoneálním listem. Infekce peritonea rakovinnými buňkami se nazývá peritoneální karcinom. Léze může postihnout jakoukoliv část peritoneum a vypnout jakýkoliv orgán dutiny břišní. Sekundární malignita je diagnostikována častěji. Ovlivněn je tlustý střevo a konečník, žaludek a slinivka břišní. Metastázy v peritoneu nedosahují velkých velikostí a jsou to malé granule, které pokrývají povrch břišní dutiny.

Termín stadium se používá k určení velikosti nádoru a umístění nádoru. K efektivní terapii přispívá přesné stanovení stadia rakoviny. Rakovina vaječníků a stadium 1–2 peritoneální karcinom mají podobné příznaky. Stupeň 3 (jako 4) je charakterizován významnými rozdíly. Ve fázi 3 rakoviny je ovlivněna peritoneální výstelka. Ve čtvrté fázi jsou postiženy přilehlé orgány, může se vyvíjet ascites.

Zhoubný novotvar v břišní dutině je hrozbou pro zdraví a život člověka. Šíření rakovinných buněk může vyvinout metastázy v regionálních lymfatických uzlinách a v blízkých orgánech. Riziko patologie spočívá v tom, že malá metastatická ložiska nemají výrazné symptomy. Příznaky intoxikace rakoviny se začnou objevovat během rozpadu nádoru. To bude vyjádřeno nedostatkem chuti k jídlu, celkovou slabostí, nevolností, zvracením. Dochází k prudkému úbytku hmotnosti, častému poklesu tělesné teploty. Lokalizace peritoneálních metastáz v játrech je doprovázena zežloutnutím skléry a kůže, pocitem prasknutí v pravé hypochondriu. Pokud metastázy postihují střeva, pacient má poruchu ve stolici s krvavým výtokem ve stolici. S růstem metastáz v žaludku je konstantní nevolnost, zúžení v žaludku, nadýmání. Počet rakovin v peritoneu může být jeden nebo více. Možná, že současné poškození různých orgánů, v tomto případě, příznaky budou smíšené.

Diagnostika rakoviny břicha

Pro přesnou diagnózu se provádí:

 1. Ultrazvukové vyšetření břišní dutiny - zobrazí polohu a velikost nádoru.
 2. Pro detekci nádorových markerů se provádí biochemický krevní test. Tato studie nejen detekuje nádor, ale může také indikovat velikost nádoru a umístění jeho lokalizace.
 3. Pomocí počítačové tomografie se provede rentgenové vyšetření nádoru, přičemž se pozoruje struktura postižené tkáně.
 4. Se zvýšeným objemem břicha se studuje břišní tekutina pomocí cytologické analýzy.
 5. Laparoskopie se provádí pro sběr biologických materiálů pro histologické vyšetření. Manipulace určuje konečnou diagnózu.
 6. Ženy diagnostikované s rakovinou vaječníků podstoupí transvaginální ultrazvuk, který umožňuje detailní vyšetření pohlavních orgánů.

Po výzkumu může lékař pacientovi sdělit, jaká nápravná opatření budou přijata a jak dlouho žijí s podobnou diagnózou (prognózou).

Léčba rakoviny břicha

Radikální operace je nejúčinnější léčbou. Během operace je primární nádor odstraněn metastázami. Břišní dutina se promyje chemickým roztokem. Po odstranění primárního nádoru se provede resekce sousední lymfatické uzliny, aby se zabránilo dalšímu šíření patologického procesu. Metastázy v lymfatických uzlinách pobřišnice se nacházejí ve stěnách samotného peritoneum nebo v dutině. Použití chemoterapie je samostatný způsob léčby. V důsledku četných studií byla prokázána účinnost chemoterapie za použití zahřátých roztoků. Rakovinové buňky podléhají destrukci zahříváním chemoterapeutických léků během jedné hodiny. Radiační terapie je prováděna ve spojení s pásmovou operací nebo po ní. Radiochirurgie se provádí v případech, kdy se nádor nachází na vzdáleném místě.

V případech, kdy je příčina nádoru rozpoznána jako rakovina vaječníků, se provádí břišní hysterektomie s bilaterálním odstraněním vaječníků. Po operaci je pacient několik dní v intenzivní péči. Katetry se vkládají do břišní dutiny, aby se odstranily nahromaděné tekutiny a další sekrece. Předepisuje se dlouhodobá antibiotická léčba.

Onkologie dutiny břišní

Příznaky

Příznaky onkologie dutiny břišní

Předpokládá se, že každých šedesátých obyvatel naší země žije s velmi hroznou diagnózou - onkologií. Žije, zpravidla ne příliš dlouho - protože u nás je rakovina často určována v nejposlednějších fázích. Ano, a stanovení diagnózy rakoviny v první fázi v naší vlasti se nestalo velmi populární, protože pro naše krajany je to báječně drahé.
Samozřejmě, pokud nemáte vůbec žádné peníze, nebo nemáte dostatek času na provedení diagnózy, pak stačí, jednoduše, není snadné, být pozorný na svůj vlastní organismus. Musíme věnovat pozornost různým signálům, které nám tělo může poslat.
Vzhledem k tomu, že rakovina se může vyvíjet v našich různých orgánech a dokonce i v tkáních, její rané příznaky jsou výrazně odlišné. Samozřejmě existuje celá řada různých příznaků, které jsou charakteristické pro definici rakoviny. Ano, samozřejmě, mohou to být také známky zcela odlišných nemocí, které nemají vůbec nic společného s onkologií. To je důvod, proč je nemožné určit nějakou diagnózu na jejich základě. Existují lidé, kteří přemýšlejí o tom, že půjdou k lékaři, a v případě diagnostiky tohoto onemocnění zastaví rakovinu v první fázi.

První fáze onemocnění

Vzhled nádoru

Samotná bolest se začíná objevovat v posledním stadiu tohoto onemocnění, kdy se do procesu postupně zapojují všechna nervová zakončení. Mnozí lidé s touto nemocí poznamenali, že několik let před diagnózou této nemoci cítili v těle „nějaký druh cizího těla“ nebo nějaké nepohodlí v určitém orgánu.
Je zvláště důležité, abyste byli velmi pozorní a okamžitě jděte k lékaři, pokud se například obáváte jakéhokoli nepohodlí v peritoneu.
Mnozí lidé by raději polkli analgetika a odepsali všechny symptomy na magnetických bouřích, než jít k lékaři té hodiny. Nebo zcela jinou kategorii lidí, kteří budou léčeni tzv. Manuálními terapeuty.
Lidé, kteří šetří peníze za jejich vyšetření, se dozvědí o rakovině v posledním okamžiku, kdy již nejsou léčeni.

Známky tohoto onemocnění:

 • - intenzivní hubnutí;
 • - neustálá slabost.

Pokud jste si tyto alarmující příznaky všimli sami, měli byste okamžitě konzultovat lékaře. Pokud jste omezeni penězi, můžete provést tzv. Krevní test pro biochemii. Stojí za zmínku, že vysoká úmrtnost na toto onemocnění závisí nejen na původu samotného nádoru, ale také na jeho následných metastázách. Zvažte jeden z typů tohoto onemocnění - rakovinu břišní dutiny.

Původ

Rakovina břicha je vzácný typ onemocnění. Roste v peritoneu a samotném peritoneu - jedná se o takzvanou membránu, která pomáhá konsolidovat, stejně jako pokrýt všechny orgány, které patří do dutiny břišní. Funkce této dutiny je chránit orgány břišní dutiny, a speciální tekutina-mazivo je propuštěno z této membrány s pomocí kterého orgány dělají neustálé tření proti každému jiný bez důsledků pro lidské zdraví. Rakovina břicha se může objevit v jakékoliv části peritoneum. Onkologie se často objevuje v dolní části, protože tekutina v břišní dutině se vylučuje v malých množstvích.
Peritoneum je postaveno z buněk našeho epitelu, které lemují vaječníky. Ano, tato tkáň je určitá malá složka našich vaječníků, ale toto onemocnění nejčastěji začíná svůj rychlý vývoj. Dále, proces šíření rakoviny, plynule přecházející do našich vaječníků, přechází do samotného peritoneum.
Abdominální onemocnění se vyvíjí stejně jako u jiných typů rakoviny. Proto pro jejich léčbu aplikujte stejný typ metod, které pomáhají zvýšit tekutinu v dutině břišní.
Existuje typ rozvoje rakoviny, jako je peritoneální mesothelioma. Způsobuje poškození celé výstelky břišní dutiny. Tento nádor se šíří po vzniku abscesu (když se objeví hnisavá tekutina).
Známky onkologie peritoneální dutiny
Příčiny onkologie břišní membrány nejsou jasné. Podobně jako většina různých typů rakoviny se vyvíjí hlavně ve stáří. Vzácně se u mužů objevuje peritoneální karcinom. Důvodem jeho vzniku je často dědičnost patogenních genů nebo porušení vylučování tekutin břišních orgánů a u žen dochází téměř bez povšimnutí. Koneckonců, každý měsíc mají ženy v oblasti vaječníků alespoň dvakrát menší bolesti.

Příznaky tohoto onemocnění břišní dutiny:

 • - nedostatek dobré chuti k jídlu
 • - bolesti níže;
 • - určitý nárůst hmotnosti;
 • - nevolnost.

Diagnóza onemocnění břicha

Po návštěvě terapeuta je pacient poslán na testování a na ultrazvuk.

Požadovaný ultrazvuk:

 • břišní dutina;
 • ultrazvuk vaginální a rezonance.

Také je třeba sbírat tekutou dutinu (aspirát).

Fáze abdominální nemoci

Fáze je popis celé oblasti, kde se nádor šíří a také velikost tumoru. Existují rozdíly striktně mezi oběma stadii rakoviny 3. a 4. místa.
Ve třetí etapě se rakovina již plně rozšířila na samotnou peritoneum.
Ve stadiu 4 se rakovina zcela rozšířila do zbytku břišních orgánů.

Léčba

Pro léčbu tohoto typu onemocnění je zapotřebí skutečně kvalifikovaného personálu a samozřejmě i nejnovějšího vybavení a moderních technologií.
Hlavním úkolem léčby je zvýšení tekutin v dutině břišní, a základem pro léčbu tohoto typu onemocnění je lokální operace břicha, bez které nemůže dělat. Odstraní se samotná metastáza (nádor se odstraní).
Během operace je celá břišní dutina zcela promyta speciálními chemickými roztoky. Také se snaží obnovit tekutinu v dutině břišní. Účinek je následující - dochází k regeneraci a objeví se tekutina v břišní dutině.
Náklady na tuto operaci od 70 tisíc dolarů. Cena operace samozřejmě závisí zcela na stavu osoby, na věku a samozřejmě na stadiu nemoci atd.
Prevence nemocí břišních orgánů
Aby nedošlo k problémům s břišními orgány, musíte striktně dodržovat a vést zcela zdravý životní styl. Také se musíte zapojit do mírné fyzické aktivity. Výživa je také významným faktorem při různých onemocněních gastrointestinálního traktu. Je nutné opustit přejídání. Tříchodové večeře jsou prostě nepřijatelné. Celá strava by měla být zcela pestrá a zcela vyvážená. Také byste měli věnovat pozornost správnému žvýkání svého jídla. Je také nutné dodržet váš jídelní režim, výrazně zlepší trávení všeho, co jíte. Musíte jíst v malých porcích. Také den by měl být nejméně 4 jídla.
Musíte také sledovat hygienu. Mytí rukou je zárukou zdraví jak břišních orgánů, tak celého těla.
Podle těchto tipů se můžete vyhnout tolika chorobám.

Velmi příčinou bolesti v dolní části břicha může být nejen onemocnění jakéhokoliv orgánu dutiny břišní. Proto, se silným nepohodlím ve vašem trávicím systému, stojí za to kontaktovat vašeho místního praktického lékaře. Pokud se stav zdraví těla po dlouhou dobu nezlepší vůbec, pak je nutné se poradit se specialistou na určení přesné nemoci a jmenování speciální terapie. Nezapomeňte, že pro normální fungování membrány dutiny musíte vypít až 2 litry vody denně. V opačném případě nebude tekutina potřebná k mazání orgánů v dutině vytvořena ve správném množství.
Sledujte své zdraví břicha. Jezte dobře a pijte dostatek vody, protože tekutina je to, co naše tělo potřebuje, a dutina břišní. Buďte zdraví.

Stupeň 4 rakoviny s metastázami dutiny břišní

Myšlenka čtvrté fáze rakoviny žaludku

Vývoj všech typů zhoubných nádorů prochází přes 4 stadia. Poslední, čtvrtá etapa je charakterizována intenzivním nárůstem specifických a obecných příznaků onemocnění. V předchozích stupních se nádor vyvíjí bez výskytu specifických znaků, často vůbec neexistují. To způsobuje příliš pozdě návštěvu u lékaře, když je v posledním stadiu progrese zhoubného nádoru.

Karcinom žaludku má nejednoznačnou prognózu v závislosti na uvedených příznacích. Podle statistických výpočtů jeden z dvaceti pacientů se čtvrtým stupněm karcinomu žaludku žije 5 let po onemocnění.

Růst tumoru v jednotlivých stupních

Proces vývoje nádoru ve stadiu 4 je charakterizován uvolňováním jednotlivých maligních buněk z trávicího orgánu a jejich klíčivostí v jiných systémech a orgánech, které často nejsou v těsné anatomické blízkosti. Nekontrolovaný růst maligního novotvaru se provádí tvorbou metastáz. Onemocnění končí ve vzácných případech uzdravení s povinným chirurgickým zákrokem. Ve většině případů ani radikální léčba, chemoterapie a ozáření pacienta nemohou významně prodloužit délku života po nemoci.

Klinický obraz onemocnění

Čtvrtá fáze je charakterizována projevem klinických příznaků, které byly dříve objeveny nebo poprvé objeveny. Intenzita symptomů je obvykle vysoká.

Karcinom žaludku je doprovázen pocitem sytosti, a to i při minimálním množství potravy. Zvýšení objemu lymfatických uzlin, při dotyku bolestivé. Poruchy zažívacího systému do všech jeho orgánů. Pacientka zažije pálení žáhy, nutkání zvracet, střevní obstrukci, abnormality v defekaci. Metastázy se nacházejí nejen v sousedních orgánech (játra, střeva, lymfatické uzliny trávicího systému, plic), ale také ve vzdálených anatomických strukturách (kosti, mozek atd.).

Stupeň 4 karcinomu žaludku se symptomaticky projevuje různými způsoby v závislosti na typu maligního novotvaru a rozsahu růstu nádoru. Nejméně příznivá prognóza opouští infiltrativní ulcerózní formu maligního tumoru, který má rychlý vývoj a intenzivní bolest. Pacient je během 2-3 měsíců smrtelný. Obstrukce žaludku vede k reflexu rány po pokusu jíst. Pacient rychle ztrácí váhu na kachexii. Bledost kůže vede ke stavu anémie a letargii v chování.

Rakovina žaludku může být skrytá, protože jeho příznaky mohou být maskovány jinými chorobami.

Specifickým příznakem posledního stadia zhoubného novotvaru stadia 4 je barva výkalů pacienta a barva jeho zvracení. Přítomnost černé v zvracení a stolici je důvodem diferenciace rakoviny. Barva je způsobena přítomností krve. Není vždy možné určit, jak dlouho pacienti s podobnými příznaky žijí. Čím dříve se zahájí kvalifikovaná léčba karcinomu žaludku, tím delší je doba života pacienta.

Nebezpečný příznak, který indikuje lokalizaci zhoubného nádoru v žaludku pyloru, v blízkosti obstrukce střeva pyloru.

Metastázy karcinomu žaludku jsou pozorovány v různých orgánech. Pokud proces metastáz ovlivňuje žlázy trávicího systému (játra a slinivka), objem břicha se u pacienta výrazně zvyšuje. Přítomnost metastáz v játrech potvrzuje žlutost kůže. Tyto příznaky se vyskytují, když nádor roste spolu se stěnou břišní dutiny vpředu. Maligní buňky mají specifický metabolismus s uvolňováním odpadních produktů, které tělo považuje za cizí, takže dochází k intoxikaci organismu.

Nádorové klíčky do sousedních tkání ve 4 stupních

4stupňové ošetření

Každý třetí pacient s karcinomem žaludku vyhledává lékařskou péči v poslední fázi, kdy jsou nezbytné paliativní techniky. Ačkoli maligní nádor čtvrtého stádia žaludku je s větší pravděpodobností zcela eliminován než tumory v plicích, játrech nebo slinivce břišní, proces metastázování orgánů zůstává závažným problémem při léčbě nemocného.

Chirurgický výkon na rakovinu žaludku není vždy prováděn. Většina těchto chirurgických zákroků je paliativní. Onkologičtí chirurgové obnovují cesty trávení vytvořením anastomóz mezi žaludkem a střevem pro průchod potravy v rakovině pyloru nebo pylorické oblasti žaludku. Často se anastomózy provádějí ve formě kovových trubek procházejících pylorem žaludku. Nádor není vyloučen a dlouhá životnost nemůže být zaručena. Hlavním cílem paliativní chirurgické léčby je zlepšení kvality života pacienta.

Ve stadiu 4 se rakovina metastázuje do jiných orgánů.

Kromě anastomóz jsou chirurgické metody doplněny laserovou ablací. Podstatou techniky je spalování rakoviny laserovými paprsky. Pokud metastázy snížily odolnost organismu vůči imunitním a somatickým funkcím, resekce trávicího orgánu není prováděna. Gastrektomie má také paliativní zaměření na léčbu, která zlepšuje kvalitu života a prodlužuje životní rovnováhu.

Pacienti, kteří nemohou jíst sami kvůli střevní obstrukci, jsou vystaveni umělému krmení. K tomuto účelu je v břišní stěně proveden otvor, v srdeční části žaludku, blíže k otvoru pyloru, otvor je také vytvořen pro vložení sondy pro umělé zavádění směsí. Taková píštěl po dlouhou dobu není ponechána bez sondy, aby se zabránilo jejímu zúžení a opakovanému chirurgickému zákroku. Vzhledem k tomu, že pacienti v posledním stadiu karcinomu žaludku jsou příliš slabí, anestézie při intravenózní anestezii není ohrožena. Lokální anestézie se používá ke snížení bolesti při tvorbě píštěle.

Chemoterapie

Růst maligního tumoru je zastaven chemoterapeutickými metodami. Pozitivně osvědčený 5-fluorouracil. Jeho působení v polovině případů rakoviny s metastázami zastavuje postup nádoru, ale má mnoho vedlejších účinků, které ovlivňují špatný zdravotní stav nemocného. Přípravky ze zahraniční výroby mají nyní stejný směr, ale se sníženými vedlejšími účinky. Chemoterapie se častěji používá pro maligní karcinom, který se šíří místními prostředky. Ve spojení s radiologickým zářením se používá v případech, kdy chybí známky kachexie. Jinak radiologie těla, která snižuje imunitní síly těla, vyčerpá již slabý organismus.

Paliativní terapie

Mezi metodami paliativní léčby se používají analgetika ke zvýšení stupně intenzity expozice. Aby se snížila aktivita zánětlivých procesů v kombinaci s jinými léky, je předepsána antibakteriální léčba. Snížení hnisavých procesů v maligním nádoru je dosaženo použitím 10% roztoku kyseliny chlorovodíkové s přidáním manganistanu draselného. V kombinaci s hormonálními léky a imunostimulanty je možné významně oddálit dobu přístupu letálního výsledku. Imunoterapie je jednou z nejnovějších technologií léčby rakoviny, ale ne všechny kliniky nabízejí inovativní způsob léčby. Většinou je použití imunostimulantů běžné v německých a izraelských klinikách.

V přítomnosti onkologických onemocnění v rodokmenu musí být každý rok diagnostikována osoba pro včasnou prevenci rakoviny žaludku.

Prognóza stádia 4 rakoviny žaludku

Je těžké vzít v úvahu všechny faktory zátěže nebo zmírnění stavu pacienta a přístupu smrti. Starší pacienti mají méně přežití než mladší pacienti s rakovinou. Důvodem je větší zásoba imunitních sil těla a odolnost tkáně vůči rakovinným buňkám. Stav pacienta, zatížený jinými chronickými (akutními) chorobami, významně snižuje délku života.

Životnost je ovlivněna formami rakoviny, jedna z nejnebezpečnějších forem je infiltrační.

Jedním z faktorů života je přítomnost a rozsah metastáz v oddělených orgánech. Pokud jsou diagnostické výsledky nesprávně interpretovány, je předepsán nesprávný léčebný režim, který ovlivňuje trvání 4. stadia rakoviny.

S příznivými hodnotami všech faktorů, s přihlédnutím k sociálnímu, mentálnímu a emocionálnímu stavu pacienta s rakovinou, žije po fázi 4 karcinomu žaludku po dobu 5 let přibližně pětina všech případů onemocnění. 10-15% může prodloužit život pacienta při aplikaci inovativních technologií v Japonsku, Izraeli a západních zemích.

Výrobky, které jsou rozděleny v žaludku na nitrosaminy, budou muset být vyloučeny nejen pro rakovinu, ale také pro její prevenci (uzeniny, uzeniny, uzeniny, kořeněná jídla). Dušená jídla by měla mít konzistenci tekutého pyré. Pro tento účel se doporučuje mletí nádobí mixérem a jejich promíchání na šťouchané polévky. Zvláštní pozornost je věnována saturaci potravin proteiny a vitamíny.

  Jste unaveni z bolesti žaludku, nevolnosti a zvracení... A tohle neustálé pálení žáhy... Nemluvě o poruchách židle, střídání zácpy... O dobré náladě z toho všeho a pamatujte si nemocné...

Proto, pokud trpíte vředem nebo gastritidy, doporučujeme, abyste si přečetli blog Sergeje Korotova, vedoucího Ústavu gastrointestinálních onemocnění.

Jaké jsou metastázy rakoviny v dutině břišní?

Metastázy jsou ložiska rakoviny,

Které jsou reprezentovány oblastmi maligních buněk umístěných v různých částech těla, v blízkosti nebo daleko od primárního novotvaru.

Metastázy se svým původem dělí na ty, které se šíří lymfatickými nebo krevními cévami.

Prognóza je zpravidla mnohem horší u těch pacientů, kteří mají identifikované krevní metastázy, protože se téměř vždy nacházejí daleko od primárního místa a nejčastěji postihují životně důležité orgány.

Pokud vezmeme v úvahu metastázy v břišní dutině, závisí prognóza na nich na jejich počtu, poškození určitých orgánů a zdroji primární distribuce.

Klasifikace

Pokud mluvíme o žaludku, pak zde nejčastěji trpí rakovinovým procesem:

Játra - k tomuto orgánu krev je vyčerpána z celé břišní dutiny, což znamená, že pokud je alespoň minimální náznak maligních buněk, pak se určitě zastaví v játrech. Peritoneum je tenký film, který pokrývá vnitřní povrch břicha a všechny vnitřní orgány. Je ovlivněn metastázami v důsledku šíření rakoviny z vnitřních orgánů. Tento postup lze zpravidla pozorovat v pozdějších stadiích onemocnění. Tuková tkáň - v tukové tkáni břišní dutiny obsahuje velké množství lymfatických uzlin, které v těle působí jako druh filtru, který zpožďuje jakékoli maligní buňky cirkulující v lymfy. Proto je tuková tkáň břišní dutiny jedním z nejoblíbenějších míst pro lokalizaci metastáz. na obsah ↑

Klinický obraz

Příznaky metastatických lézí břišních orgánů mohou být také velmi odlišné, což závisí především na lokalizaci a velikosti maligního novotvaru.

Zpravidla mají následující příznaky:

Bolest K tomuto syndromu dochází, když je do patologického procesu zapojeno stejné peritoneum, hustě proniknuté nervovými zakončeními. Často bolestí dokáže přesně pochopit, který orgán je postižen. Například, pokud pacient cítí tlak a podráždění v pravé horní části břicha, pak játra je s největší pravděpodobností ovlivněna. Střevní obstrukce. Zhoubné novotvary začínají často blokovat lumen střeva nebo vytlačují jeho dutinu ven, což vede k narušení průchodu potravy ve střevě. U pacientů v této situaci se často vyvíjí nevolnost a zvracení. A ve zvratcích často najdeme jídlo, které bylo použito před několika dny. Dalším důležitým příznakem střevní obstrukce je prodloužená nepřítomnost stolice, jejíž důvod je stejný. Žloutenka S porážkou metastáz z jaterních buněk mohou být tyto zničeny a vhozeny do krve velké množství bilirubinu. Považuje se za toxickou látku pro tělo a způsobuje nejen celkové zažloutnutí kůže, ale také určité narušení nervového systému. Takže člověk může být zpomalen, neustále unavený a ospalý. Nakonec může mít komatu. Výrazný úbytek hmotnosti. Jako každý jiný maligní proces se metastázy v dutině břišní projevují výraznými obecnými příznaky, které jsou příčinou ztráty hmotnosti. Během několika měsíců mohou pacienti ztratit až deset kilogramů své hmotnosti.

Metody zpracování

Léčba zhoubného novotvaru ve stádiu metastáz v dutině břišní je velmi obtížným a dlouhým procesem. Jeho trvání je zpravidla omezeno délkou života pacienta. Metastázy jsou bohužel velmi běžným procesem a není možné odstranit všechny oblasti s chirurgickým zákrokem. Proto používají celou řadu vícesměrných terapií.

Zvláštní pozornost je třeba věnovat léčbě jaterních metastáz. Jelikož existence tohoto člověka je bez tohoto těla nemožná, snaží se ho zachránit co nejdéle. V současné době se úspěšně využívá radiační ablace jaterních metastáz.

Podstatou postupu je, že metastázy jsou zničeny pomocí speciálních radioaktivních paprsků. Samozřejmě, nikdo nemůže poskytnout takovou patologii, která by zaručila vyléčení, ale pokud ablace poskytuje nejlepší výsledky, musí být aplikována i na ty beznadějné pacienty. Ultrazvuková ablace má podobný mechanismus účinku, ale vzhledem k nutnosti drahého vybavení se používá mnohem méně často.

I přes pozitivní výsledky operace nemůže chirurgická léčba zůstat jedinou v metastatickém procesu v dutině břišní. Pacient musí minimálně podstoupit další chemoterapii. To znamená intravenózní podávání léků, které mohou inhibovat nebo pozastavit růst zhoubného novotvaru, jakož i zabránit dalšímu šíření rakoviny.

Jak se projevuje a léčí rakovina břicha

Primární rakovina břicha je spíše vzácná rakovina. Onemocnění ovlivňuje membránu obložení lidských vnitřních orgánů. Nejčastěji se rakovina koncentruje na dně pobřišnice. Tam je také sekundární rakovina dutiny břišní.

O těle

Břišní dutina se nachází mezi spodními částmi hrudníku a pánve. Obvykle může být rozdělen do devíti zón:

 • Horní řada se skládá ze dvou hypochondrií a epigastria. V těchto zónách se tápou žaludek, slezina a játra.
 • Střední - pupeční, dvě bederní oblasti. Tenké střevo, slinivka, ledviny jsou sondovány.
 • Dolní hypogastrium a dvě slabinové oblasti. Pociťujte dělohu, močový měchýř, střeva.

V dutině jsou vazy, které drží orgány na místě. Také v něm jsou cévy (krev, lymfatický).

Foto: dutina břišní

Důležitým místem je velká serózní membrána. Skládá se z pojivové tkáně, jejímž úkolem je zakrýt vnitřní stěny dutiny a orgány v ní umístěné. Membrána obsahuje speciální tekutinu, díky které se orgány klidně pohybují a dotýkají se.

Někdy se v peritoneu může objevit bolest. Jeho původ je spojen s mnoha chorobami, včetně onkologických.

Peritoneum je částečně tvořeno buňkami, lemují vaječníky. Rakovina, vyvíjející se ve vaječnících, jde do pobřišnice. Častěji se nemoc vyskytuje u žen, které podstoupily onkologickou vaječníku.

Peritoneum je vystaveno metastázám v serózní membráně v důsledku šíření rakovinných buněk v těle. Pohybují se oběhovým nebo lymfatickým systémem. Onkologie žaludku nebo jiných orgánů gastrointestinálního traktu může vést k metastázám.

V závislosti na histologické formě patologie je rakovina břicha rozdělena do dvou typů:

 1. Epiteliální - vnější vrstva dutiny obsahuje epitelové buňky. Jejich struktura je podobná epitelu vaječníků. Onkologická onemocnění ženských pohlavních orgánů ovlivňují pobřišnice.
 2. Peritoneální mesothelioma - přesná příčina onemocnění je stále neznámá. Odborníci se domnívají, že pacienti dostali patologii kvůli častému kontaktu s azbestem. Světová zdravotnická organizace oficiálně potvrzuje, že kontakt se všemi typy azbestu vede k tvorbě rakovinných buněk.

Důvody

Příčiny rakoviny břišní dutiny dosud nejsou zcela objasněny. Nejčastěji se vyvíjí u starších lidí. Muži trpí patologií méně často než ženy.

Možné příčiny onemocnění:

 • Rakovina vaječníků - podobnost epiteliálních buněk vaječníků a pobřišnice vede k rozvoji patologie.
 • Onkologie peritoneálních orgánů - nádorové buňky šířené lymfatickou, hematogenní, implantací peritoneem. Metastázy nemusí být pociťovány po dlouhou dobu. Růst metastáz může být ovlivněn faktory, jako je stres, hormonální poruchy, zneužívání solária a změna klimatu.
 • Těžká glandulární dysplazie - často se označuje jako prekancerózní stavy. Pacient s těžkou dysplazií by měl být pod dohledem onkologa.
 • Genetické predispozice - maligní buňky se mohou v těle zdřímnout od narození až do selhání.

Klinický obraz a symptomy

V počáteční fázi nevykazuje rakovina břišní dutiny žádné subjektivní symptomy. Pouze když maligní novotvar začne růst (asi 5 cm), klinická obrazová forma se skládá ze symptomů:

 • Bolest v břiše - v břišní dutině je mnoho nervových zakončení. Jak nádor roste, nervová zakončení jsou postižena a způsobují bolest.
 • Nárůst břicha v objemu - nádor roste na velké velikosti. Peritoneum může začít hromadit tekutinu.
 • Otok nohou, břicha a oblasti genitálií je závažnou komplikací.
 • Rychlý přírůstek hmotnosti vzniká v důsledku nadměrného hromadění tekutiny v pobřišnici.
 • Pocit plnosti (i když to bylo málo) je spojován s intestinální obstrukcí. Pacient může pociťovat zvracení, v jeho hmotě je potrava konzumována před několika dny. Jídlo není stravitelné a zůstává v žaludku.
 • Úbytek hmotnosti (typický pro břišní sarkom) - pacient může ztratit asi 10 kg své hmotnosti během dvou až tří měsíců. Příznak pro léčbu všech maligních procesů.
 • Vysoká únava - spojená s poškozením jater. Porušení nervového systému. To vede k letargii pacienta, ospalosti.
 • Střevní obstrukce (pravidelná) - vzhledem k tomu, že nádor roste na velké velikosti a ucpává střeva. Pokud neprovedete včasný zákrok - to povede k úmrtí pacienta.

Tento článek je přepisem výsledků krevních testů nádorových markerů gastrointestinálního traktu.

Epiteliální peritoneální karcinom se skládá ze čtyř stadií. Jsou distribuovány v závislosti na oblasti patologie a velikosti nádoru:

 1. Onemocnění je omezeno na vaječníky - asymptomatické.
 2. Rakovina se šíří mimo vaječníky, ale zůstává v malé pánvi - asymptomatická.
 3. Patologie se rozšířila do výstelky peritoneum - výše uvedené příznaky se mohou objevit.
 4. Nemoc se rozšířila do blízkých a vzdálených orgánů - pacient cítí projevy nemoci a její komplikace, které vedou k smrti.

Komplikace

Rakovina břicha nese riziko života pacienta. Onemocnění je zjištěno, když je osoba vážně poškozena.

Mohou nastat komplikace ledvin.

Komplikace, se kterými se může pacient setkat:

 • Šíření patologie na orgány gastrointestinálního traktu - mnohočetné metastázy zhoršují práci poškozených orgánů. Pacient je narušen metabolismus. To vede k vyčerpání těla, anémii, anorexii.
 • Vývoj srdečního selhání - srdce se postupně stává zarostlým nerovnoměrnou podlahou tumoru. S porážkou metastáz lymfatických uzlin se srdce posouvá z anatomického lůžka. Pacient cítí dušnost, tlak na srdce. Tento proces je důležité zastavit.
 • Plicní insuficience - metastázy vstupují do plic a narušují normální dýchání. Možná akumulace tekutiny v pohrudnici. Vzhledem k šíření peritoneální rakoviny je narušena výměna plicních plynů, které se plně nerozšiřují.
 • Vývoj selhání ledvin - projevuje se žloutenkou. Poškozené jaterní buňky jsou zničeny. Bilirubin se uvolňuje do krevního oběhu, který svým toxickým účinkem mění barvu kůže a narušuje nervový systém.
 • Intoxikace těla - tělo pacienta je otráveno látkami, které se tvoří při rozpadu zhoubného novotvaru. Decay produkty jsou neseny po celém těle přes oběhový systém. To vede ke slabosti, horečce, migréně, ospalosti, zvýšenému tlaku.
 • Bolest v páteři - velký nádor je schopen silně tlačit na páteř.
 • Ascites - tekutina vyplňuje peritoneum, možná otok nohou a genitálních oblastí. Vyžaduje okamžitý zásah, jinak bude absces, následovaný smrtí.
 • Coma - kvůli poškození jater. Narušení životně důležitých funkcí těla. Nejčastěji se pacient v poslední fázi rakoviny dostane do bezvědomí. Zapnutí tohoto procesu je velmi obtížné.

Dietní režim pro rakovinu tlustého střeva: zde se shromažďuje nabídka užitečných produktů.

Diagnostika

Pokud je podezření na rakovinu, provede se podrobné vyšetření, které spočívá v postupném provádění diagnostických postupů:

 • Inspekce - umožňuje vdechnout nádor v dutině břišní. Tato metoda je schopna detekovat rakovinu v pozdějších stadiích.
 • Ultrazvuk - umožňuje vidět dutinu břišní zevnitř a orgány, které jsou v ní umístěny. Předpokladem pro analýzu je vyplněný močový měchýř. Studie pomáhá stanovit primární diagnózu.
 • Cytologická analýza exsudátu - odebírá se propíchnutí tekutiny z pobřišnice. Provádí se se zjevným zvýšením objemu břicha.
 • Laparoskopie je operace prováděná speciálním zařízením. Jsou zkoumány vaječníky a sousední tkáně. Pacient je pod anestézií.
 • Biopsie - vzorek tkáně je odebrán během laparoskopie za účelem dalšího výzkumu přítomnosti abnormálních buněk v ní. Metoda určuje konečnou diagnózu.

Terapie

Po potvrzení onemocnění je pacientovi s onkologií břišní dutiny okamžitě předepsána léčba. Základem léčby zůstává chirurgický zákrok, který je doplněn dalšími metodami.

 • Provádí se odstranění nádoru - abdominální operace, v důsledku čehož se odstraní ložiska onemocnění, včetně metastatických uzlin. Břišní membrána je ošetřena speciálním roztokem.
 • Radiační terapie - provádí se v kombinaci s abdominální operací. Kurz je prováděn před a po operaci.
 • Chemoterapie je součástí komplexní léčby. Pokud není možné operaci provést, provede se paliativní chemoterapie.
 • Imunoterapie - jsou zavedeny speciální léky, které v krátké době aktivují ochranné vlastnosti v těle.
 • Zvláštním řešením je mytí břišní dutiny - zpracování. Teplota by měla být 40 ° C. Manipulace je jedním z nejsložitějších postupů. Onkolog musí být vysoce kvalifikovaný specialista.

Toto video ukazuje, jak je tekutina čerpána z dutiny břišní:

Předpověď

Nejpříznivější prognóza pro léčbu stadia 1-2 nemoci. Je možné dosáhnout míry přežití 80%.

Nejčastěji léčba začíná v pozdějších stadiích rakoviny, vzhledem k neschopnosti identifikovat patologii dříve. Při správné léčbě se pacient zotaví, ale procento relapsů je vysoké.

V tomto případě je šance na zotavení zanedbatelná. Pokud všechny metody selžou, pacient zůstane žít 8-15 měsíců. Pokud se neprovádí žádná léčba, pacient zemře na komplikace během jednoho roku.